10-11-2017 Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
weekend 11 en 12 november 2017

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Lievevrouweparochie wil ik u de volgende mededelingen doen.

Vanaf 1 december 2013 is pastoraal werkster Fredi Hagedoorn- Timmermans voor 50% van de werktijd benoemd in het pastoraal team van onze parochie. Daarnaast heeft ze een taak binnen het bisdom Rotterdam als jongerenwerker. Onlangs heeft ze aan het parochiebestuur gevraagd of het mogelijk is voor 100% in het parochiepastoraat te gaan werken in plaats van de huidige 50%. Het parochiebestuur wilde graag op deze vraag ingaan en heeft bisschop Liesen gevraagd om de aanstelling van Fredi Hagedoorn te mogen uitbreiden naar 100%. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat Fredi Hagedoorn met ingang van 1 december 2017 voor 100% werkzaam zal zijn voor onze parochie. Ze beëindigt haar taak in het bisdom Rotterdam. Pastoor Verbeek, het pastoraal team en het parochiebestuur zijn zeer verheugd dat Fredi nu voor de volle werktijd haar kwalitatieve inzet als pastoraal werkster kan voortzetten.

Daarnaast wil ik u berichten over de situatie van pastoraal werkster Mary Zopfi- De Bruijn. Op advies van de bedrijfsarts heeft zij zich ziek gemeld. Enkel de begeleiding van de Eerste H. Communie zal zij blijven behartigen. We wensen Mary sterkte toe en een goed herstel.

Kalender week 46

17-11 Tweespraak
Vrijdag 17 november Tweespraak 9.30 uur in de Ontmoetingskerk olv ds Willem Vermeulen en pastor Rud Smit. Deze morgen over: Zwingli, Melangton en Calvijn.
17-11 On The Move
Vrijdag 17 november komen de tieners bijeen om 19.15 uur in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk. 
19-11 Vormelingen bezoeken klooster
Zondag 19 november bezoeken de vormelingen het klooster van de Benedictinessen in Oosterhout. Ze maken kennis met de zusters. Daarna bezoeken ze de synagoge en de St. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.
19-11 Zondag van de KerkmuziekZondag 19 november op ‘Zondag van de kerkmuziek’ besteedt HMR sinds 2003 hier aandacht aan. Een voltallig HMR, vocaal-instrumentaal, ondersteunt muzikaal de Eucharistieviering van 9.30 uur in de Gertrudiskerk met de Missa II van de Boxmeerse karmeliet Benedictus Buns (1642-1716) voor koor, soli, strijkers en b.c. Buns is wellicht de belangrijkste Nederlandse componist uit de tweede helft van de 17e eeuw. Natuurlijk is er ook volop Nederlandse liturgische muziek.
22-11 Lofprijs- en gebedsavondWoensdag 22 november 19.30 uur in de grot van de Lourdeskerk
26-11 Gertrudiskerk 30 jaarZondag 26 november 10.00 uur viert de Lievevrouweparochie 30 jaar heringebruikname van de Sint Gertrudiskerk voor de katholieke eredienst. In de feestelijke Eucharistieviering zal het hele team voorgaan en wordt de liturgie muzikaal ondersteund door HMR.
De viering om 11.00 uur in de Lourdeskerk komt te vervallen.
26-11 Brabantse Open Kerkendag
Zondag 26 november zijn de Sint Gertrudiskerk, de OLV van Lourdeskerk en de Sint Catharinakerk open voor bezoek van 12.00 – 17.00 uur. Stadsschouwburg de Maagd (voormalige parochiekerk van de H.Maagd Maria Ten Hemel Opneming) is open van 13.00 – 17.00 uur.
03-12 Sinterklaasgezinsviering
Sinterklaas en zijn Pieten zullen op zondag 3 december een bezoek brengen aan de gezinsviering in de OLV Lourdeskerk om 11.00 uur
Biddende  Moeders
Iedere donderdag om 10.00 uur komen de Biddende Moeders bij elkaar in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk (muv de schoolvakanties). Biddende moeders is een gebedsgroep van vrouwen die met elkaar bidden voor hun eigen kinderen en kleinkinderen maar ook voor andere kinderen die gebed nodig hebben. Biddende Moeders is in Engeland ontstaan in 1985, het  heeft zich snel over de wereld verspreid en is in meer dan 80 landen actief. In Bergen op Zoom is de gebedsgroep actief sinds 2002. We nodigen alle vrouwen van harte uit om met ons mee te komen bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Luijkx tel. 0164 855984, e-mail jcluijkx@home.nl
Middaggebed
Iedere week van maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed, een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
Meditatie en gebed
Iedere woensdag van 19.30 – 20.30 uur meditatie en gebed in de Dagkerk van de St Gertrudiskerk.

WEEKENDVIERINGEN WEEK 46

Gertrudiskerk
Zondag 19 november 09.30 uur: Eucharistieviering;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Muziek: HMR Gemengd koor en instrumentalisten.

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 18 november 17.00 uur: Eucharistieviering;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Zondag 19 november 11.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastoor Paul Verbeek.
                          Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Finish Reading: WEEKENDVIERINGEN WEEK 46

PASTORAALHOEKJE WEEK 46

Toen ik begon in Bergen op Zoom
had ik niet kunnen denken dat het werk zo veelzijdig zou zijn. Van ontmoetingen en vieringen tot acties en bijzondere momenten. Een van de meest verrassende taken is het presenteren van een televisieprogramma. Voor zuidwesttv presenteer ik samen met dominee Willem Vermeulen en Hans Sterk het programma ReliVisie. En dat is echt leuk!
Maandelijks zijn we te gast in een andere parochie of gemeente in de regio. We interviewen pastores, predikanten en vrijwilligers. En ook het Jodendom en de Islam krijgen aandacht. Nieuws rond religie brengen we in reportages.
In het begin vond ik het echt spannend, maar met enthousiasme en nieuwsgierigheid kom je een heel eind in een gesprek voor tv. Terugkijken doe ik niet vaak, dan let ik teveel op mezelf in plaats van hoe het geheel overkomt. U kunt zelf oordelen op www.zuidwesttv.nl
Pastoraal werkster Fredi Hagedoorn Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 46

Allerzielen 2017

Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn.
Een naam staat voor een concrete mens
en blijft leven als wij ze noemen en herdenken.
Gij houdt iedere naam geschreven in de palm van Uw hand.
Niemand gaat verloren, omdat wij door U
gekend en bemind zijn.
Moge wij zoals U onze dierbaren blijven herinneren
die thuisgekomen zijn bij U
door Christus onze Heer.

10-09 LieveVrouweFair 2017

De kerk smaakt naar meer!
Start nieuw werkjaar en LievevrouweFair,
Op zondag 10 september jl. was de start van het nieuwe werkjaar van de parochie met als thema Bron van levend water. Deze begon om 11.00 uur in de Lourdeskerk met een stedelijke viering. Twee speciale heilige vrouwen, te weten Maria en de H. Gertrudis, brachten het bronwater de kerk binnen. Een speciale viering ook omdat er een aantal mensen in het zonnetje werden gezet. Dhr. Chris van den Boom heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen, na vele vele jaren binnen verschillende geloofsgemeenschappen, te moeten stoppen als organist. Mevr. Bertha Loggers-Bruijs stopt ook na vele jaren als begeleidster met de Kinderwoorddienstgroep. Beiden kregen als dank een attentie vanuit de parochie voor hun jarenlange trouwe inzet. Daarna werd Rinus Bouwmeester en zijn vrouw Corrie naar voren geroepen. Het laatste fraaie handwerk wat Rinus weer voor onze parochie gemaakt heeft zijn de koekbakvormen van de twee kerken van onze Lievevrouweparochie. De H. Gertrudiskerk en de O.L.V. van Lourdeskerk. Een echt Bergs collectors-item! Corrie ontving een mooi boeket bloemen voor alle uren dat zij Rinus al heeft moeten missen als hij in zijn atelier bezig was voor onze parochie. Hij heeft ook nu weer belangeloos de bakvormen gemaakt. Heel veel dank daarvoor Rinus! Aan het einde van de viering kreeg elk lid van het pastoraal team een fles gevuld met bronwater mee als krachtbron voor het nieuwe werkjaar voor ieders eigen werkgebied. Tevens werden de nieuwe jaarkalenders en parochiegidsen 2017-2018 uitgereikt. Deze liggen nu ook nog achter in de kerken om mee te nemen.
Aansluitend vond in de pastorietuin voor de 2e keer de LievevrouweFair plaats. We hadden enorm geluk met het weer. Tussen alle regendagen door was het uitgerekend die zondag een mooie, droge dag. In een aangenaam zonnetje kon ieder langs de kraampjes gaan. Er was genoeg te zien, te horen en te kopen. Genieten van koffie of thee met een heerlijk stukje taart of muffin door o.a. de tieners van On The Move en Next Step gebakken, soep en broodjes, terwijl The Crabtown Three met hun muziek de sfeer er goed in bracht en er zelfs gedanst werd. De curiosa werden uitvoerig bekeken en gekocht, als ook de eigen gemaakte potjes jam, de parochiewijn en de boeken. Maar DE blikvangers en trekkers van dit jaar waren uiteraard de speciaal gemaakte bakvormpjes van de beide kerken van onze parochie en de daarmee al gebakken koekjes. Deze gingen beiden gestaag van de hand. De kerk smaakt duidelijk naar meer! Ook werden er, alsook al in de voorafgaande weekenden, veel lootjes voor de loterij verkocht want ieder wilde kans maken om bij pastoor Paul Verbeek te mogen komen eten. Voor de kinderen was er een grabbelton en waren er spelletjes te doen, dus vermaak voor het hele gezin. We zeggen een hartelijk Dank-jullie-wel aan de vele vrijwilligers op allerlei gebied die meegeholpen hebben om er samen weer een gezellige en geslaagde dag van te maken. Het geld wat met deze Fair bijeengebracht is komt ten goede aan activiteiten voor de jongeren in onze parochie. Want we weten allemaal: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat het ook zo voor ons mag zijn in de Lievevrouweparochie!