LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 29

Zomertentoonstelling Gertrudiskerk tot 31 augustus
Zaterdag 14 juli om 19.00 uur werd feestelijk een bijzondere tentoonstelling geopend in de St.-Gertrudiskerk. In het kader van 90 jaar OLV van Lourdeskerk zal de tentoonstelling in het teken staan van Lourdes. Spullen hiervoor kunt u nog aanleveren bij de Lourdeskerk of op het parochiebureau. Tot 31 augustus kunt u deze tentoonstelling bezoeken.

Pastoraal Hoekje week 29 2018

 

Weekendvieringen week 29 2018

Vervanging pastor tot 1 augustus
Vanwege het zwangerschapsverlof van pastor Fredi Hagedoorn en haar afwezigheid tot 1 augustus vervangt pastor Annemiek Buijs-Tuytelaars haar van 1 april t/m 1 augustus (halftime). Zij is te bereiken via het Parochiecentrum tel. 233574 of per mail: annemiekbuijs@lievevrouweparochie.nl  
09-09 LievevrouweFair en speelgoed
Zondag 9 september op de startzondag van het nieuwe werkjaar is er weer de LievevrouweFair van 12.30 tot  16.30 uur in de tuin van het Parochiecentrum. Hebt u gebruikt speelgoed in huis, zoals puzzels, gezelschapsspelletjes of baby- en peuterspeelgoed? En wilt u dat aanbieden ten gunste van de parochie, dan kunt u dat inleveren op zaterdag 8 september bij het Parochiecentrum tussen 10.00 en 12.00 uur. Vriendelijk verzoek dit op lvfair@lievevrouweparochie.nl al kenbaar te maken.
09-09 LievevrouweFair en zelfgemaakte producten
Zondag 9 september op de startzondag van het nieuwe werkjaar is er weer de LievevrouweFair van 12.30 tot  16.30 uur in de tuin van het Parochiecentrum. Net als vorig jaar vragen wij u om zelfgemaakte appelmoes, jam, cup-cakes en taarten te bezorgen voor die zondag. Graag aanmelden via lvfair@lievevrouweparochie.nl
100 jaar Kerkkoor OLVr van Lourdes
Na de feestelijke viering op zondag 8 april werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Geschiedenis van het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes’ uitgereikt aan de schrijver Jan de Boer. Het boekje is verkrijgbaar voor € 5,00 voor en na de vieringen in de OLV van Lourdeskerk.
 
Mariaschuimpjes
Vanaf Moederdag zijn ze gedurende de Meimaand na de vieringen in beide kerken te koop: Mariaschuimpjes, Euro 1,50 per zakje. Met de aankoop van deze ‘Lieve vrouwkes’ steunt u de Lievevrouweparochie.
Gratis Orgelmagazine
De nieuwe orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom 2018” , uitgegeven door de Brabantse Orgelfederatie, ligt in de St.-Gertrudiskerk klaar voor belangstellenden.
Tentoonstelling St.-Gertrudiskerk
Maria Leeft!  Onder deze titel brengen we Maria en haar verering in onze stad  onder de aandacht in het kader van de jaarlijkse Maria-Ommegang. Dit jaar rond het thema “Maria, baken van hoop”. Op 31 mei is in de St.-Gertrudiskerk een tentoonstelling geopend, die  toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen, waarvan enkele ook meelopen in de Maria-Ommegang. Er zullen ook een aantal ikonen, processieschilden en vaandels  te bewonderen zijn. Natuurlijk heeft ons eigen Ommegang beeld een centrale plaats. Ons oudste processiebeeld zal in juni een feestmantel dragen met rijke symboliek.
Folder Kom en Zie
In de folder Kom en Zie leest u het aanbod vanuit de Lievevrouweparochie voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.”
Kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de landelijke actie Kerkbalans van start gegaan. Ook in de Lievevrouweparochie is de post behorende bij deze actie verspreid. De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Het motto van Actie kerkbalans 2018 is “Geef voor uw kerk”.
Bisdombedevaart 2019 naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart naar Italië, waarin we de sporen volgen die H. Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland naar Italië. In de herfst 2018 worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het parochiecentrum.

 

Dank je wel

Sponsoractie On the Move en The Next Step.
Op zondag 20 mei 2018 organiseerden On the Move en The Next Step (de tiener- en jongerengroep van de parochie) een sponsoraktie, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Doorgeefpunt in Bergen op Zoom. Het Doorgeefpunt is een voorziening die op een laagdrempelige wijze spullen en materialen ter ondersteuning van het dagelijks leven en zorg biedt.

Finish Reading: Dank je wel

27-05 Oecumenische Jazzdienst

Tijdens het jazzweekend op zondag 27 mei werd voor de 26e keer de oecumenische Jazzdienst gehouden in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt te Bergen op Zoom. Het thema was deze keer `Je bent nooit ergens voor niets`.
Als rode draad door de dienst heen werd het verhaal van koningin Esther verteld door Eline Vooijs.
Voorgangers waren pastor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen.
De muzikale `aftrap` was voor straatorkest Rue d´Anvers.
Daarna traden trompettist Michael Varekamp en zangeres Joy Wielkens afwisselend samen met hun begeleidend combo op.
`God bless this child`, `Just a closer walk with Thee ` en ` What a wonderfull world ` werden op indrukwekkende wijze gespeeld en gezongen.
Ook bij ´Rue d´Anvers was er mooie muziek en waren er ook prachtige solo partijen.
De vele aanwezigen konden genieten van Woord en Muziek.
Het was weer een mooie dienst, waarvoor dank aan de vele vrijwilligers die dit al zovele jaren doen!
Hieronder mooie fotoreportage gemaakt door Wim.

Klussen op de RK Begraafplaats

Klussen op de RK Begraafplaats
Woensdag 14 maart hebben vijf personen op de RK Begraafplaats de werkers daar ondersteund in hun werken. Dit in het kader van ‘Doen wat niemand wil doen’, de slogan in de Vastentijd in onze parochie. Een middagje klussen: meters werden er afgelegd waardoor de grasstroken weer een mooie rechte lijn kreeg. En alles werd ook netjes geharkt. Tussendoor hoorden we wat er allemaal gedaan moet worden om het kerkhof zo netjes te houden. Petje af voor de werkers daar.

13-01 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

Zaterdag 13 januari j.l. was er weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de Lievevrouweparochie.
Dit jaar werd er voor een andere opzet gekozen en lag de nadruk op elkaar ontmoeten.
Rond de klok van 14 uur werd door onze pastoor Paul Verbeek de middag geopend en daarna vertelde Jan van Wijk namens het bestuur over wat er in de parochie zoal ‘speelt’.
Ongeveer 160 belangstellenden luisterden in den Enghel vervolgens aandachtig naar de enthousiaste uitleg en presentatie van Nancy van der Zanden, Martijn de Weert en pastor Fredi Hagendoorn over het jeugd- en jongerenwerk: tienergroep On the Move en jongerengroep The Next Step. Finish Reading: 13-01 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

Rozenkransgebed voor de vrede in 2018

Verenigd in gebed voor de vrede: een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede. De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken op speciale dagen de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.
Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis. De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (± 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’
In onze Lievevrouweparochie bidden we in 2018 vier keer het rozenkransgebed voor de vrede: te beginnen op 1 januari (hoogfeest van de Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede), op 30 mei (Mariamaand), op 15 augustus (hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en patroonsfeest van ons bisdom) en op 1 november (hoogfeest van Allerheiligen). Het rozenkransgebed wordt een kwartier vóór aanvang van de viering op de betreffende feestdag gebeden te beginnen op maandag 1 januari om 10.45 uur in de Sint Gertrudiskerk. Op woensdag 30 mei 2018 wordt het gebed voor vrede in alle rozenkransvieringen in onze parochie gebeden.

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie
In de Advent richten wij onze aandacht dit jaar op het project van de Adventsactie in Malawi. En daarbij vooral op de bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen.
Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding.
De gemeenschap van Sant’Egidio werkt al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv en aids in Malawi. Er zijn inmiddels al tien gezondheidscentra opgericht en vier gespecialiseerde laboratoria opgezet. Sinds 2005 werden 58.000 mensen geholpen en meer dan 800 medische medewerkers opgeleid.
Op woensdag 6 december 2017 komt Colm Dekker uit Amsterdam naar Bergen op Zoom om te vertellen over het werk van Sant’Egidio in Malawi. Hij is pastoraal werker en actief in de Sant’Egidio gemeenschap in Amsterdam en is onlangs nog in Malawi geweest.
De bijeenkomst is in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom (ingang Grote Markt) en begint om 19.00 uur met het Egidiusgebed. Na de koffie / thee vertelt Colm Dekker over Malawi en het werk dat de Egidio gemeenschap daar doet.
U bent allen van harte welkom
de Sant’Egidio groep én de werkgroep NoordZuid
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom