Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand (oktober) besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Deze naam betekent: het land van de oprechte mensen. Het is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en ondervinden de gevolgen van de klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Missio zal in de Wereldmissiemaand aandacht besteden aan drie projecten van de katholieke kerk in Burkina Faso Finish Reading: Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso

Kalender week 42

Oktober Rozenkransmaand
In de maand oktober is er iedere woensdag Rozenkransgebed om 19.00 uur in de Mariakapel van de HHartkerk en in de grot van de Lourdeskerk en in Aquacite. Op dinsdag na de viering van 9.15 uur in de gebedsruimte van het Nieuwe ABG en 16.00 uur in de Markiezenhofkapel.
Wereldmissiemaand
In de Wereldmissiemaand – oktober – besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in het Afrikaanse land: Burkina Faso. Het is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en ondervinden de gevolgen van de klimaatveranderingen en droogteperiodes. In het weekend van 7 en 8 oktober is de extra collecte bestemd voor de kinderen en jongeren van Burkina Faso.
20-10 On the Move
Vrijdag 20 oktober komen de tieners van de groep On The Move bijeen in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk om 19.15 uur.
21 en 22-10 Bevrijding Bergen op Zoom: Save The Date
Centraal het thema: ‘Vrijheid is een werkwoord’
Zaterdag 21 oktober Canadays Lecture in de St. Gertrudiskerk. Inloop om 19.30 uur. Aanvang lezing om 20.00 uur. Vrijheid is normaal, maar niet vanzelfsprekend. De lezing richt zich op de grote verantwoordelijkheid die de thema’s vrijheid en vrede van iedereen vragen. Generaal Ton van Loon, die onder meer commandant is geweest van de ISAF-troepen in Afganistan, is een van de sprekers.Zondag 22 oktober Herdenkingsviering 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk met als voorgangers ds Willem Vermeulen en diaken Jan Foesenek m.m.v. HMR. Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats.
 25-10 Lofprijsavond
Woensdag 25 oktober is er aansluitend aan het rozenkransgebed een Lofprijsavond in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.
 27-10 Tweespraak
Vrijdag 27 oktober Tweespraak 9.30 uur in de Ontmoetingskerk olv ds Willem Vermeulen en pastor Rud Smit. Deze morgen over: Luther en de Reformatie.
Biddende  Moeders
Iedere donderdag om 10.00 uur komen de Biddende Moeders bij elkaar in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk (muv de schoolvakanties). Biddende moeders is een gebedsgroep van vrouwen die met elkaar bidden voor hun eigen kinderen en kleinkinderen maar ook voor andere kinderen die gebed nodig hebben. Biddende Moeders is in Engeland ontstaan in 1985, het  heeft zich snel over de wereld verspreid en is in meer dan 80 landen actief. In Bergen op Zoom is de gebedsgroep actief sinds 2002. We nodigen alle vrouwen van harte uit om met ons mee te komen bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Luijkx tel. 0164 855984, e-mail jcluijkx@home.nl
Middaggebed
Iedere week van maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed, een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
Meditatie en gebed
Iedere woensdag van 19.30 – 20.30 uur meditatie en gebed in de Dagkerk van de St Gertrudiskerk.
29-10 Eine Feste Burg
04-11 Zin op zaterdag: Wat weten we eigenlijk van St Nicolaas???

WEEKENDVIERINGEN WEEK 42

Gertrudiskerk
Zondag 22 oktober 09.30 uur: Oecumenische viering;
Voorgangers: diaken Jan Foesenek en dominee Willem Vermeulen.
Muziek: HMR Gemengd koor.

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastor Rud Smit.
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastor Rud Smit.
                          Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Intenties weekendvieringen
Voor de dopeling: Maud Nuijten.
Voor de overledenen: Toon de Kort, Rien v. Broekhoven, jgt. Jacobus Rijk, Louis v. den Eijnden, o. fam. Asselbergs-v. Kalmthout, Joseph Hopstaken, o. e. Musters-Klaassen, o. fam. Maas-Snepvangers, Coby Akkermans-Snepvangers, pastor Willem v.der Riet, dhr. Rudi Hamer.

Gedoopt: Ashley Elzakkers, Kyara Elzakkers
Overleden: Toon de Kort Finish Reading: WEEKENDVIERINGEN WEEK 42

PASTORAALHOEKJE WEEK 42

Wees niet bang om voor uw mening uit te komen …
De plaatselijke Joodse leiders stellen Jezus een strikvraag: “Moet je aan de Romeinse keizer belasting betalen of niet?” Wie Jezus in de luren wil leggen moet vroeg opstaan. Zo gemakkelijk laat Hij zich niet beetnemen. En ze hadden hun verhaal toch zo goed ingekleed. We stellen Hem gewoon voor de keuze tussen keizer en staat aan de ene kant en God en religie aan de andere kant. En voor welke kant Hij ook kiest, vallen ofwel de vertegenwoordigers van de Romeinse keizer, ofwel de vertegenwoordigers van de Joodse religie over Hem heen.
Maar zo gemakkelijk laat Jezus zich niet vangen. Met een meesterlijke perfectie omzeilt Hij alle klippen en hindernissen waarmee de vraagstellers Hem willen bedonderen. Jezus gaat niet met hen in debat, maar door doelbewust hun vraagstelling te doorzien en als vals te ontmaskeren, en dat met een ontwapenende eenvoud.
Niet de keizer OF God, niet de staat en de mensen OF het geloof en de religie, neen: “Geef de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is!”
Christen zijn betekent niet dat je hoeft te kiezen tussen God en de wereld. Jezus maakt ons duidelijk: ons leven in de maatschappij EN onze religieuze overtuiging, ons geloof aan God, die vormen één geheel. We mogen dus als Christen in de maatschappij leven en ook onze verantwoordelijkheid voor de medemens serieus nemen. En dat in de meest verscheiden mogelijkheden, die in de huidige maatschappij en in ons leven voorhanden zijn. We mogen onze gelovige mening laten horen …
Diaken Jan Foesenek Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 42

10-09 LieveVrouweFair 2017

De kerk smaakt naar meer!
Start nieuw werkjaar en LievevrouweFair,
Op zondag 10 september jl. was de start van het nieuwe werkjaar van de parochie met als thema Bron van levend water. Deze begon om 11.00 uur in de Lourdeskerk met een stedelijke viering. Twee speciale heilige vrouwen, te weten Maria en de H. Gertrudis, brachten het bronwater de kerk binnen. Een speciale viering ook omdat er een aantal mensen in het zonnetje werden gezet. Dhr. Chris van den Boom heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen, na vele vele jaren binnen verschillende geloofsgemeenschappen, te moeten stoppen als organist. Mevr. Bertha Loggers-Bruijs stopt ook na vele jaren als begeleidster met de Kinderwoorddienstgroep. Beiden kregen als dank een attentie vanuit de parochie voor hun jarenlange trouwe inzet. Daarna werd Rinus Bouwmeester en zijn vrouw Corrie naar voren geroepen. Het laatste fraaie handwerk wat Rinus weer voor onze parochie gemaakt heeft zijn de koekbakvormen van de twee kerken van onze Lievevrouweparochie. De H. Gertrudiskerk en de O.L.V. van Lourdeskerk. Een echt Bergs collectors-item! Corrie ontving een mooi boeket bloemen voor alle uren dat zij Rinus al heeft moeten missen als hij in zijn atelier bezig was voor onze parochie. Hij heeft ook nu weer belangeloos de bakvormen gemaakt. Heel veel dank daarvoor Rinus! Aan het einde van de viering kreeg elk lid van het pastoraal team een fles gevuld met bronwater mee als krachtbron voor het nieuwe werkjaar voor ieders eigen werkgebied. Tevens werden de nieuwe jaarkalenders en parochiegidsen 2017-2018 uitgereikt. Deze liggen nu ook nog achter in de kerken om mee te nemen.
Aansluitend vond in de pastorietuin voor de 2e keer de LievevrouweFair plaats. We hadden enorm geluk met het weer. Tussen alle regendagen door was het uitgerekend die zondag een mooie, droge dag. In een aangenaam zonnetje kon ieder langs de kraampjes gaan. Er was genoeg te zien, te horen en te kopen. Genieten van koffie of thee met een heerlijk stukje taart of muffin door o.a. de tieners van On The Move en Next Step gebakken, soep en broodjes, terwijl The Crabtown Three met hun muziek de sfeer er goed in bracht en er zelfs gedanst werd. De curiosa werden uitvoerig bekeken en gekocht, als ook de eigen gemaakte potjes jam, de parochiewijn en de boeken. Maar DE blikvangers en trekkers van dit jaar waren uiteraard de speciaal gemaakte bakvormpjes van de beide kerken van onze parochie en de daarmee al gebakken koekjes. Deze gingen beiden gestaag van de hand. De kerk smaakt duidelijk naar meer! Ook werden er, alsook al in de voorafgaande weekenden, veel lootjes voor de loterij verkocht want ieder wilde kans maken om bij pastoor Paul Verbeek te mogen komen eten. Voor de kinderen was er een grabbelton en waren er spelletjes te doen, dus vermaak voor het hele gezin. We zeggen een hartelijk Dank-jullie-wel aan de vele vrijwilligers op allerlei gebied die meegeholpen hebben om er samen weer een gezellige en geslaagde dag van te maken. Het geld wat met deze Fair bijeengebracht is komt ten goede aan activiteiten voor de jongeren in onze parochie. Want we weten allemaal: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat het ook zo voor ons mag zijn in de Lievevrouweparochie!