10-09 LIEVEVROUWEFAIR

Na een succesvolle eerste editie wordt ook in 2017 samen met de start van het kerkelijk jaar de LievevrouweFair georganiseerd. Op zondag 10 september tussen 12.30 uur en 17.00 uur zal de tuin van het Parochiecentrum wederom het decor zijn van een gezellige bijeenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is (dus ook niet-parochianen) om onder het genot van een drankje te luisteren naar en te dansen op de muziek van the Crabtown Three en rond te kijken of er bij de kramen voor u iets leuks, lekkers of moois te koop is. Daarnaast is er weer een loterij met zeer gewilde prijzen.
De opbrengst van deze LievevrouweFair is bestemd voor de organisatie van jeugdactiviteiten in de beide kerken van de Lievevrouweparochie.
Om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken is de vraag of er mensen zijn, die ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte zaken willen ‘aanleveren’. Wij denken hierbij aan enthousiaste “thuisfabrikanten” van appelmoes, jam, cup-cakes, koekjes en taarten. Ook plantenstekjes zijn heel welkom voor de verkoop.
Om een inschatting te kunnen maken wat we die dag te koop kunnen aanbieden, willen we u vragen om zich aan te melden via het mailadres: gastvrij@lievevrouweparochie.nl
Wij hopen, dat er veel ‘leveranciers’ zullen reageren.

Klik Hier: LievevrouweFair flyer 2017

PRIKBORD WEEK 33

Tentoonstelling Moeder Teresa
In de Gertrudiskerk is zaterdag 8 juli de tentoonstelling feestelijk geopend. Hij is deze maand nog te bezichtigen tijdens openingstijden van SBM. Iedere dag, behalve maandag, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Nieuw adres website
Vanaf heden is het nieuwe adres van de website van de parochie: www.lievevrouweparochie.nl
U vindt er alle informatie over onze parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Zo vindt u er ook de vieringen op van de lopende week. Werkgroepen en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt. Copy aanleveren per e-mail: website@lievevrouweparochie.nl

E-mailadres Parochiecentrum
Vanaf heden is het nieuwe emailadres van de parochie: info@lievevrouweparochie.nl

E-mailadres pastores
Vanaf heden zijn de mailadressen van de pastores gewijzigd in @lievevrouweparochie.nl
Zie ook de kop van de kerkberichten. Dit geldt ook voor het mailadres van het parochieblad InZOOMen, wat nu luidt inzoomen@lievevrouweparochie.nl

Startzondag
Zondag 10 september starten we het nieuwe werkjaar met een Eucharistieviering om 11.00 uur in de Lourdeskerk met als voorgangers het pastoresteam.

Wandelen over het brevierpad
Zaterdag 9 september van 19.00 – 21.00 uur kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de wandeling over het brevierpad in de tuin van het Parochiecentrum. Allereerst koffie, thee en koek en een uitleg van de verschillende vertrekken van het mooie pand door pastoor Paul Verbeek. Daarna de wandeling in de tuin en met een drankje daarna. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven kan via gastvrij@lievevrouweparochie.nl of bij het Parochiecentrum: tel. 233574

LievevrouweFair
Zondag 10 september voor het tweede jaar de LievevrouweFair als start voor het nieuwe werkjaar. De tuin van het Parochiecentrum zal weer het decor zijn van deze gezellige bijeenkomst. De opbrengst van deze Fair zal bestemd zijn voor de organisatie van jeugdactiviteiten in de beide kerken van de parochie.

Verkoop loten
Twee weekenden voorafgaande aan de LievevrouweFair en ook tijdens de Fair zijn er loten te koop. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

Wie bakt of wie maakt jam voor de LievevrouweFair?
Aan u de vraag om ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte producten aan te leveren. We denken aan jam, appelmoes, koekjes, taarten. Als u wat wilt aanleveren, wilt u dat melden bij gastvrij@lievevrouweparochie.nl

Lourdes bedevaart
Van 11 tot en met 18 september gaat de Lievevrouweparochie met de bus op bedevaart naar Lourdes. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wilt u mee of wilt u meer informatie kunt u e-mailen naar o.rozendaal@home.nl of tilly.meijer@planet.nl

PASTORAALHOEKJE WEEK 33

Niemand buitengesloten
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je bent even naar buiten en de wind slaat de deur achter je dicht. En de sleutel …… die heb je natuurlijk binnen laten liggen! Dus buitengesloten! Dan heb je enkele schrikseconden nodig eer je terug normaal kunt denken: Wie heeft er een sleutel? Wie kan ik bereiken die me hierbij kan helpen? Buitengesloten, zo voelt ook de vrouw zich uit het evangelie van komende zondag. Een moeder die zich zorgen maakt over haar zieke kind. We kunnen ons goed voorstellen, dat ze reeds al wat mogelijk was, heeft gedaan om haar dochtertje te helpen. Maar Jezus lijkt haar niet te zien. Misschien wel tegen alle verwachting in had ze toch gehoopt. Maar de leerlingen laten haar niet toe. In haar grote nood geeft ze echter niet op, ze laat zich niet zomaar afwijzen, zodat haar voortdurend aandringen op de zenuwen van de leerlingen gaat werken. En Jezus laat zich door haar hardnekkigheid raken. Het is de enige keer, dat in de evangeliën wordt vermeld, dat Jezus zich laat overhalen. Ze toont voor ons aan dat Jezus zich laat beroeren. En ze toont ons aan dat Jezus zich laat uitdagen door mensen, die daar heel hun geloof voor in de weegschaal gooien. Mensen die zich niet met eenvoudige antwoorden laten afschepen. Antwoorden die erop wijzen dat het altijd zo geweest is, dat normaal wordt gehandeld zoals het gewoonterecht het gebiedt. Jezus laat zich overhalen. De niet aflatende zorg van de vrouw voor haar dochtertje heeft Hem overtuigd. Die hardnekkigheid mag ons moed geven. Ze toont aan dat de geloofsgemeenschap uitbreidt. Dat iedereen tot de gemeenschap met onze God kan en mag toetreden.
Diaken Jan Foesenek Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 33

07-06 SENIORENREIS NAAR AARDENBURG

Op woensdag 7 juni jl. was de seniorenbusreis vanuit de Lievevrouweparochie naar Aardenburg, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. De bus was tot de laatste stoel toe bezet. Op deze jaarlijkse bedevaartsdag van Aardenburg gingen we met 70 pelgrims op weg naar Maria met de Inktpot. Vicaris en onze pastoor Paul Verbeek gaat daar jaarlijks in de eucharistieviering voor. Na de dienst konden alle pelgrims in processie een kaarsje bij het fraaie Mariabeeld plaatsen. Vervolgens lieten we ons de koffie en thee met een echte Zeeuwse bolus heerlijk smaken! Een deel van de gasten luisterden vervolgens naar een presentatie en uitleg van de geschiedenis van Aardenburg en omgeving. Anderen maakten een wandeling of bezochten de Sint Bavo-kerk. De middag besloten we gezellig samen met een drankje voor we weer huiswaarts keerden.

SINT CATHARINAKAPEL ALS RELIGIEUS ERFGOED

Terwijl het overleg over de toekomst van het ‘Catharinacomplex’ in de binnenstad van Bergen op Zoom nog gaande is, is er nu een boekje verschenen over de kapel: ‘Sint Catharinakapel als religieus erfgoed’. Daarmee is een drieluik voltooid, waartoe het bestuur van de zusters bij de viering van het 175 jarig bestaan van de congregatie het initiatief nam. In 2013 verscheen een lijvige geschiedbeschrijving van Dolly Verhoeven en Annelies van Heijst: ‘Zusters van ‘t Ketrientje 1838-2013’. Kort na de verhuis van de zusters naar de nieuwbouw aan de Van Dedemstraat verscheen in de Veertigdagentijd een fotoboekje over de bijzondere kruisweg in de kapel, met teksten van Paul Verbeek en Rud Smit. En nu, met Pinksteren, verscheen een boekje over alle ramen en beelden van de kapel.
Emeritus pastoor Rud Smit heeft de spiritualiteit van de zusters willen aflezen van al wat in de kapel verbeeld is.
Jarenlang kwamen de zusters dagelijks in de kapel om te bidden, om samen te vieren en werden ze daarbij ondersteund door symbolen en heiligen, afgebeeld in de ramen en beelden, die hen omringden.
Met het boekje kunnen ook wij proberen die verbeeldingswereld te verstaan.
Door dit handzame boekje vol mooie foto’s hebben de zusters hun oude kapel weer dagelijks voor ogen.
Het boekje is te koop na de zondagsviering om 09.30 uur in de kapel of bij de Boekhandels Quist en Van de Kreek voor € 9.95.

05-04 PRIJSUITREIKING FOTOWEDSTRIJD: ONTMOETEN

Fotowedstrijd
Thema: ontmoeten
Van de ongeveer 60 ingestuurde foto’s zijn hier de foto’s van de prijswinnaars.
1ste prijs Fotowedstrijd ‘Ontmoeten’ voor Jan van Dijk
2de prijs Fotowedstrijd voor Robert Chan ‘Elkaar met tegengestelde koersen naderen’
Jan en Robert: gefeliciteerd

VIND JE ZINGEN LEUK?

VIND JIJ ZINGEN LEUK ?

Kom dan op maandagmiddag naar de Lourdeskerk. Daar vindt de repetitie plaats van ons nieuwe kinderkoor.

  • Het kinderkoor is bedoeld voor kinderen vanaf groep vier tot en met groep acht van de basisschool
  • Het staat onder leiding van Pieter-Jan van den Berg
  • Het is gezellig om samen te zingen
  • Spelenderwijs leer je zingen
  • We hebben iedere maandag repetitie van 16.00 uur tot 16.45 uur, behalve in de schoolvakanties.
  • We repeteren in het praathuis van de Lourdeskerk ( Pr. Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom)
  • De contributie is 5 euro per maand.
  • We treden ongeveer vier keer per jaar op in de kerk of op andere plaatsen.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij:
Pastor Mary Zopfi tel. 06-20459408; maryzopfi@lievevrouweparochie.nl en Petra Reijnders tel. 06-23194736