MIVA 2017: BROMMERS VOOR BURKINA FASO

MIVA 2017: Brommers voor Burkina Faso
Op 26 en 27 augustus 2017 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.
Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. Zonder vervoer kunnen de veldwerkers hun werk niet doen en worden veel mensen aan hun lot overgelaten. Maar niemand mag worden vergeten, ze zijn het allemaal waard.
MIVA wil de hulpverleners en veldwerkers in Burkina Faso helpen om nog meer kwetsbare mensen en kinderen te bereiken. Een brommer maakt hierbij het verschil.
We hopen met de bijdragen uit de kerkcollecten meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst. Samen helpen we hen om hun bestemming te bereiken.
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoers- en communicatiemiddelen. Helpt U hen ook mee? Geef dan gul aan de collecte in de kerken of geef een donatie op NL42INGB0000002950 tnv. MIVA te ’s Hertogenbosch
Meer informatie vindt U op www.MIVA.nl

10-09 LIEVEVROUWEFAIR

Na een succesvolle eerste editie wordt ook in 2017 samen met de start van het kerkelijk jaar de LievevrouweFair georganiseerd. Op zondag 10 september tussen 12.30 uur en 17.00 uur zal de tuin van het Parochiecentrum wederom het decor zijn van een gezellige bijeenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is (dus ook niet-parochianen) om onder het genot van een drankje te luisteren naar en te dansen op de muziek van the Crabtown Three en rond te kijken of er bij de kramen voor u iets leuks, lekkers of moois te koop is. Daarnaast is er weer een loterij met zeer gewilde prijzen.
De opbrengst van deze LievevrouweFair is bestemd voor de organisatie van jeugdactiviteiten in de beide kerken van de Lievevrouweparochie.
Om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken is de vraag of er mensen zijn, die ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte zaken willen ‘aanleveren’. Wij denken hierbij aan enthousiaste “thuisfabrikanten” van appelmoes, jam, cup-cakes, koekjes en taarten. Ook plantenstekjes zijn heel welkom voor de verkoop.
Om een inschatting te kunnen maken wat we die dag te koop kunnen aanbieden, willen we u vragen om zich aan te melden via het mailadres: gastvrij@lievevrouweparochie.nl
Wij hopen, dat er veel ‘leveranciers’ zullen reageren.

Klik Hier: LievevrouweFair flyer 2017

PRIKBORD WEEK 34

MIVA collecte
In het weekend van 26 en 27 augustus is de caritas collecte tijdens de vieringen bestemd voor MIVA. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een project in Burkina Faso. Men wil daar de hulpverleners en veldwerkers helpen aan een brommer, zodat zij met dit vervoersmiddel de kwetsbare ouderen en kinderen kunnen bereiken in de meest afgelegen gebieden. Laten we hen steunen en geef daarom gul aan deze collecte. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Poetsen Lourdeskerk
Woensdag 30 augustus vanaf 09.00 uur krijgt de Lourdeskerk weer een poetsbeurt. Iedereen die wil helpen is welkom. Vele handen maken licht werk.

Start verkoop loten
Vanaf komend weekend kunt u na de viering loten kopen, waarmee u de parochie steunt. Tijdens de LievevrouweFair op zondag 10 september is de trekking. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

Tentoonstelling Moeder Teresa
In de Gertrudiskerk is zaterdag 8 juli de tentoonstelling feestelijk geopend. Hij is deze maand nog te bezichtigen tijdens openingstijden van SBM. Iedere dag, behalve maandag, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Nieuwe e-mailadres parochie
Het emailadres van de parochie is info@lievevrouweparochie.nl. Het nieuwe adres van de website van de parochie is www.lievevrouweparochie.nl. U vindt er alle informatie over onze parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Zo vindt u er ook de vieringen op van de lopende week. Werkgroepen en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt. Copy aanleveren per e-mail: website@lievevrouweparochie.nl

Startzondag
Zondag 10 september starten we het nieuwe werkjaar met een Eucharistieviering om 11.00 uur in de Lourdeskerk met als voorgangers het pastoresteam.

Wandelen over het brevierpad
Zaterdag 9 september van 19.00 – 21.00 uur kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de wandeling over het brevierpad in de tuin van het Parochiecentrum. Allereerst koffie, thee en koek en een uitleg van de verschillende vertrekken van het mooie pand door pastoor Paul Verbeek. Daarna de wandeling in de tuin en met een drankje daarna. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven kan via gastvrij@lievevrouweparochie.nl of bij het Parochiecentrum: tel. 233574

LievevrouweFair
Zondag 10 september voor het tweede jaar de LievevrouweFair als start voor het nieuwe werkjaar. De tuin van het Parochiecentrum zal weer het decor zijn van deze gezellige bijeenkomst. De opbrengst van deze Fair zal bestemd zijn voor de organisatie van jeugdactiviteiten in de beide kerken van de parochie.

Wie bakt of wie maakt jam voor de LievevrouweFair?
Aan u de vraag om ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte producten aan te leveren. We denken aan jam, appelmoes, koekjes, taarten. Als u wat wilt aanleveren, wilt u dat melden bij gastvrij@lievevrouweparochie.nl

Lourdes bedevaart
Van 11 tot en met 18 september gaat de Lievevrouweparochie met de bus op bedevaart naar Lourdes. U kunt intenties voor Lourdes opgeven op het parochiebureau, Burg. Stulemeijerlaan 8, tel. 233574 of de administratie van de Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, tel. 234867.

WEEKENDVIERINGEN WEEK 34

Gertrudiskerk
Zondag 27 augustus 09.30 uur: Eucharistieviering;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Muziek: Vakantiekoor.

 

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 26 augustus 17.00 uur: Eucharistieviering;
voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Zondag 27 augustus 11.00 uur: Eucharistieviering;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Finish Reading: WEEKENDVIERINGEN WEEK 34

PASTORAALHOEKJE WEEK 34

In de vakantie verbleven we twee weken in de buurt van Parijs. In het dorp waren twee kerken. Een Franstalige katholieke kerk en een Engelstalige Anglicaanse kerk. De laatste had een bord buiten staan met ‘all welcome’. Dat sprak me meteen aan. En om eerlijk te zijn is mijn Engels beter dan mijn Frans.
Het bord bleek echt bij dit kerkje te passen, toen ik er op zondag kwam om de viering mee te maken. Kerkgangers stelden zich voor, men vroeg waar ik vandaan kwam. Het gebruik van de liturgieboekjes werd uitgelegd. En na afloop werd ik door enkele mensen persoonlijk uitgenodigd voor de koffie in de kerkzaal. Ik voelde me echt welkom, een warm gevoel.
Het inspireert me, deze ervaring wil ik mee nemen naar onze parochie. De deuren open van de kerk en samen aandacht hebben voor elkaar. Ik ben benieuwd wat u van de vakantie mee naar huis hebt genomen.
Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster

Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 34

07-06 SENIORENREIS NAAR AARDENBURG

Op woensdag 7 juni jl. was de seniorenbusreis vanuit de Lievevrouweparochie naar Aardenburg, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. De bus was tot de laatste stoel toe bezet. Op deze jaarlijkse bedevaartsdag van Aardenburg gingen we met 70 pelgrims op weg naar Maria met de Inktpot. Vicaris en onze pastoor Paul Verbeek gaat daar jaarlijks in de eucharistieviering voor. Na de dienst konden alle pelgrims in processie een kaarsje bij het fraaie Mariabeeld plaatsen. Vervolgens lieten we ons de koffie en thee met een echte Zeeuwse bolus heerlijk smaken! Een deel van de gasten luisterden vervolgens naar een presentatie en uitleg van de geschiedenis van Aardenburg en omgeving. Anderen maakten een wandeling of bezochten de Sint Bavo-kerk. De middag besloten we gezellig samen met een drankje voor we weer huiswaarts keerden.

SINT CATHARINAKAPEL ALS RELIGIEUS ERFGOED

Terwijl het overleg over de toekomst van het ‘Catharinacomplex’ in de binnenstad van Bergen op Zoom nog gaande is, is er nu een boekje verschenen over de kapel: ‘Sint Catharinakapel als religieus erfgoed’. Daarmee is een drieluik voltooid, waartoe het bestuur van de zusters bij de viering van het 175 jarig bestaan van de congregatie het initiatief nam. In 2013 verscheen een lijvige geschiedbeschrijving van Dolly Verhoeven en Annelies van Heijst: ‘Zusters van ‘t Ketrientje 1838-2013’. Kort na de verhuis van de zusters naar de nieuwbouw aan de Van Dedemstraat verscheen in de Veertigdagentijd een fotoboekje over de bijzondere kruisweg in de kapel, met teksten van Paul Verbeek en Rud Smit. En nu, met Pinksteren, verscheen een boekje over alle ramen en beelden van de kapel.
Emeritus pastoor Rud Smit heeft de spiritualiteit van de zusters willen aflezen van al wat in de kapel verbeeld is.
Jarenlang kwamen de zusters dagelijks in de kapel om te bidden, om samen te vieren en werden ze daarbij ondersteund door symbolen en heiligen, afgebeeld in de ramen en beelden, die hen omringden.
Met het boekje kunnen ook wij proberen die verbeeldingswereld te verstaan.
Door dit handzame boekje vol mooie foto’s hebben de zusters hun oude kapel weer dagelijks voor ogen.
Het boekje is te koop na de zondagsviering om 09.30 uur in de kapel of bij de Boekhandels Quist en Van de Kreek voor € 9.95.

05-04 PRIJSUITREIKING FOTOWEDSTRIJD: ONTMOETEN

Fotowedstrijd
Thema: ontmoeten
Van de ongeveer 60 ingestuurde foto’s zijn hier de foto’s van de prijswinnaars.
1ste prijs Fotowedstrijd ‘Ontmoeten’ voor Jan van Dijk
2de prijs Fotowedstrijd voor Robert Chan ‘Elkaar met tegengestelde koersen naderen’
Jan en Robert: gefeliciteerd