Antiquarische boekenmarkt in de Lourdeskerk

Van donderdagavond 28 september tot en met zaterdagmorgen 30 september zal in de Lourdeskerk een antiquarische boekenmarkt worden gehouden. De boeken van Rochus van den Berg zullen dan voor de laatste maal worden aangeboden.
Donderdagavond zal de boekenmarkt geopend zijn van 18.30 uur tot 21.00 uur. Vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur en zaterdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de Stichting Vrienden van de Lourdeskerk. Zij ondersteunt de restauratie en het onderhoud van de kerk

03-10 INFORMATIEAVOND EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dinsdag 3 oktober 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders die hun kind komend jaar de eerste heilige communie willen laten doen in de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Deze avond vindt plaats in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom.
Als je kind in groep 4 van de basisschool zit mag hij of zij zijn of haar Eerste Heilige Communie doen. In onze Lievevrouweparochie is de voorbereiding voor alle kinderen gezamenlijk. Als ouder mag je zelf kiezen in welke kerk of op welke datum je je kind de communie wilt laten doen. De communiedata voor komend jaar zijn:
O.L.Vrouw van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 66 op zondag 15 april 2018 en in de H. Gertrudiskerk, Grote Markt op zondag 22 april 2018.
Voordat het zover is, volgen de kinderen eerst een voorbereidingstraject. Tijdens die bijeenkomsten worden verhalen verteld over Jezus, gaan we knutselen, zingen we en maken kennis met verschillende gebruiken en symbolen in onze kerk.
Meer daarover wordt verteld op de informatieavond op 3 oktober in de Lourdeskerk. Ook kun je die avond een aanmeldingsformulier meenemen. Bent u die avond verhinderd, neem dan contact op met het parochiebureau. info@lievevrouweparochie.nl, tel. 0164-233574

Kalender week 39

Parochiegids en Jaarkalender
Aan het begin van het werkjaar vindt u in de kerken een Parochiegids en Jaarkalender met info en gegevens over alle activiteiten voor het komend werkjaar. De gids en kalender zijn ook in het Parochiecentrum af te halen
Antiquarische boekenmarktDonderdag 28 september van 18.30 tot 21.00 uur, vrijdag 29 september van 9.30 tot 17.00 uur en zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur in de Lourdeskerk. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Vrienden van de Lourdeskerk en bestemd voor restauratie en onderhoud van de kerk.
27-09 Lofprijsavond
Woensdag 27 september Lofprijsavond in de grot van de OLV van Lourdeskerk om 19.30 uur
28-09 Geloof Verbeeld
Donderdag 28 september wordt de St Catharinakapel bezocht. Samenkomst om 14.00 uur in de St.Catharinakapel.
29-09 Vesper
Vrijdag 29 september om 19.30 uur in de Lourdeskerk
01-10 Gezinsviering
Zondag 1 oktober Gezinsviering om 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk met Franciscus centraal
01-10 Viering rond rouw en verlies
Zondag 1 oktober van 14.30 – 16.30 uur een viering rond rouw en verlies in het Parochiecentrum rond het thema ‘Waar kom je thuis?’
Oktober Rozenkransmaand
In de maand oktober is er iedere woensdag Rozenkransgebed om 19.00 uur in de Mariakapel van de HHartkerk en in de grot van de Lourdeskerk en in Aquacite. Op dinsdag na de viering van 9.15 uur in de gebedsruimte van het Nieuwe ABG en 16.00 uur in de Markiezenhofkapel.
Oktober: Wereldmissiemaand
In de Wereldmissiemaand – oktober – besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in het Afrikaanse land: Burkina Faso. Het is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en ondervinden de gevolgen van de klimaatveranderingen en droogteperiodes.
03-10 Informatieavond Eerste H. Communie
Dinsdag 3 oktober 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders die hun kind komend jaar de Eerste Heilige Communie willen laten doen in de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Deze avond vindt plaats in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom.
04-10 Seniorenmiddag
Woensdag 4 oktober 14.00 uur in de grot van de Lourdeskerk.
04-10 Egidius gebed
Woensdag 4 oktober Egidius gebed 20.00 uur in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
06-10 Tieneravond
Vrijdag 6 oktober “On the Move” in het praathuis van de Lourdeskerk.
07-10 Zin op zaterdag
“Omzien naar Vrede”
Zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in de Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat. Thema: “Omzien naar vrede” en wordt verzorgd door Zin op Zaterdag en de Fransciscaanse Beweging Custodie Bergen op Zoom e.o. Vrede is de enige ware weg tot vooruitgang. Moge het de liefde en geweldloosheid zijn, die bepalen hoe we omgaan met onszelf, met elkaar en met heel de schepping. (Paus Fransciscus). Vrede is niet slechts een wens, je maakt het, je doet het, je bent het en je geeft het weg. (Moeder Theresa).
Klik hier: Flyer Zin op zaterdag 7 oktober 2017
29-10 Eine Feste Burg

WEEKENDVIERINGEN WEEK 39

Gertrudiskerk
Zondag 1 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastoor Paul Verbeek.
Muziek: HMR Schola.

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 30 september 17.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastoor Paul Verbeek
Zondag 1 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering gezinsviering St.Franciscus;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en pastor Mary Zopfi.
Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes Finish Reading: WEEKENDVIERINGEN WEEK 39

PASTORAALHOEKJE WEEK 39

Wat hebben een bos bij avondschemering, de koekvormpjes van de parochie en rollen wc-papier met elkaar gemeen? Op zich niets, zou je zeggen. Toch speelden ze alle drie een rol in de opstart van de activiteiten voor vormelingen, tieners en jongeren. Om maar met dat bos te beginnen: daar vond de aftrap plaats voor de jongeren van The Next Step. Met een GPS tocht testten we ons richtingsgevoel en onze speurneus, we losten ondertussen een mysterie op. De groep begon zo op een ontspannen en inspannende manier aan het nieuwe jaar en de jongeren leerden elkaar beter kennen.
De koekvormpjes had ik meegenomen naar de informatieavond van het vormsel, om de aanstaande vormelingen uit te leggen dat zij niet als koekjes in allemaal dezelfde vorm eruit zullen komen. Nee dit sacrament wil hen juist kracht geven en bevestigen wie zij zelf zijn en hun wens om te geloven onderstrepen.
Een keuze die de meeste tieners al voorzichtig gemaakt hebben, nu zij lid zijn van On the Move. Op de wc-rollen schreven zij in twee groepjes zoveel mogelijk complimenten op die ze elkaar willen geven. Daarna hoorden ze over het compliment wat God aan mensen maakt, dat Hij zag dat het goed was! Kortom: we zijn begonnen!!
Pastor Fredi Hagedoorn Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 39