Kalender week 47

22-11 Lofprijs- en gebedsavond
Woensdag 22 november 19.30 uur in de grot van de Lourdeskerk
26-11 Gertrudiskerk 30 jaar
Zondag 26 november 10.00 uur viert de Lievevrouweparochie 30 jaar heringebruikname van de Sint Gertrudiskerk voor de katholieke eredienst. In de feestelijke Eucharistieviering zal het hele team voorgaan. HMR zal de viering feestelijk verzorgen met koor, soli en instrumenta- listen. De Missa in Bes van Antonio Caldara (1670-1736) klinkt en ook motetten van De Croes, Du Mont en Bruckner (Locus iste). Natuurlijk is er daarnaast ruim gelegenheid voor samenzang. De viering om 11.00 uur in de Lourdeskerk komt te vervallen.
26-11 Brabantse Open Kerkendag
Zondag 26 november zijn de Sint Gertrudiskerk, de OLV van Lourdeskerk en de Sint Catharinakapel open voor bezoek van 12.00 – 17.00 uur. Stadsschouwburg de Maagd (voormalige parochiekerk van de H.Maagd Maria Ten Hemel Opneming) en de Ontmoetingskerk zijn open van 13.00 – 17.00 uur. In de Gertrudiskerk is de tentoonstelling “24 Bergse Vromen” van 2012 weer te zien. De dag wordt afgesloten met een sfeervolle en informele orgelbespeling door Janno den Engelsman in de Gertrudiskerk. Aanvang 17.00 uur, toegang vrij. Hartelijk welkom!
01-12 On The Move
Vrijdag 1 december komen de tieners van On The Move in het Parochiecentrum bij elkaar om 19.00 uur voor een surprise Sinterklaas avond.
01-12 Vesper
Vrijdag 1 december om 19.30 uur Vesper in de Lourdeskerk met als voorganger pastoor Paul Verbeek.
02-12 Zin op Zaterdag 
Zaterdag 2 december om 19.00 uur ‘Zin op Zaterdag’ in de St. Gertrudiskerk. In de donkere decemberweken voor Kerstmis is de advent een periode van voorbereiding op het licht dat komen gaat. Aan het begin van de advent willen we als Zin op zaterdag stil staan rondom het thema: Waken en Wachten. We doen dit door samen te zingen en te luisteren naar teksten en gedichten. Er is ook ruimte om zelf een lied of een tekst in te brengen of mee te nemen.
Klik hier voor Flyer- Zin op zaterdag 2 december 2017
03-12 Sinterklaasgezinsviering
Zondag 3 december zijn Sinterklaas en zijn Pieten aanwezig om 11.00 uur in de gezinsviering in de OLV van Lourdeskerk. De Pietenband komt ook en het Samenzangkoor ondersteunt muzikaal de viering. Voorgangers zijn pastoor Paul Verbeek en pastor Fredi Hagedoorn.
06-12 Egidius en Adventsactie
Woensdag 6 december 19.00 uur in de dagkerk van de St.Gertrudiskerk het maandelijks Egidiusgebed met als gast-voorganger pastoraal werker Colm Dekker uit Amsterdam. Na de koffie en thee vertelt Colm Dekker over het werk van Egidius in Malawi. De Adventsactie steunt dit jaar financieel dit arme Afrikaanse land. Colm Dekker spreekt over zijn ervaringen daar en met beelden laat hij ons meekijken.
Biddende  Moeders
Iedere donderdag om 10.00 uur komen de Biddende Moeders bij elkaar in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk (muv de schoolvakanties). Biddende moeders is een gebedsgroep van vrouwen die met elkaar bidden voor hun eigen kinderen en kleinkinderen maar ook voor andere kinderen die gebed nodig hebben. Biddende Moeders is in Engeland ontstaan in 1985, het  heeft zich snel over de wereld verspreid en is in meer dan 80 landen actief. In Bergen op Zoom is de gebedsgroep actief sinds 2002. We nodigen alle vrouwen van harte uit om met ons mee te komen bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Luijkx tel. 0164 855984, e-mail jcluijkx@home.nl
Middaggebed
Iedere week van maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed, een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
Meditatie en gebed
Iedere woensdag van 19.30 – 20.30 uur meditatie en gebed in de Dagkerk van de St Gertrudiskerk.

PASTORAALHOEKJE WEEK 47

Een bijzonder jubileum voor de St.Gertrudiskerk
Op 26 november om 10 uur vieren we met een feestelijke eucharistieviering dat het 30 jaar geleden is dat Mg. Hubertus Ernst de St.Gertrudiskerk inzegende voor de Rooms-Katholieke Eredienst. Al die jaren mag onze stadskerk een speciale rol vervullen. Mgr. Ernst vierde bij ons zijn afscheid als bisschop en zijn opvolger mgr. Tiny Muskens werd in onze kerk tot bisschop gewijd. Twee fotoboeken uit de erfenis van bisschop Ernst laten zien wat voor werk achter de schermen moest gebeuren op deze grote plechtigheden zo stemmig te vieren.
Even was onze stad het centrum van ons bisdom. Met regelmaat volgden andere diocesane vieringen.
Voor onze stad is de Peperbuskerk een begrip. Wel en wee wordt gevierd en herdacht. Indrukwekkend was de MH17 herdenking en de vele kaarsen die na de plechtigheid bleven branden. Voor de Vastenavondviering staan de krabben in de rij om een plaats te vinden.
Als Lievevrouweparochie zijn we trots en dankbaar dat we deze gastvrijheid mogen bieden en dat in goede samenwerking met gemeente en SMB de kerkelijke schatten te bezichtigen zijn door de week.
We zijn oprecht dankbaar dat het katholiek kerkelijk leven alweer 30 jaar haar thuis gevonden heeft in deze schitterende monumentale kerk en zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Daarom willen we God danken op 26 november die tevens de eerste Brabantse Openkerkendag is.
Hopelijk zijn we zondag met velen op dit jubileum te vieren.
U bent allen van harte welkom!
Pastoor Paul
Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 47

10-11-2017 Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
weekend 11 en 12 november 2017

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Lievevrouweparochie wil ik u de volgende mededelingen doen.

Vanaf 1 december 2013 is pastoraal werkster Fredi Hagedoorn- Timmermans voor 50% van de werktijd benoemd in het pastoraal team van onze parochie. Daarnaast heeft ze een taak binnen het bisdom Rotterdam als jongerenwerker. Onlangs heeft ze aan het parochiebestuur gevraagd of het mogelijk is voor 100% in het parochiepastoraat te gaan werken in plaats van de huidige 50%. Het parochiebestuur wilde graag op deze vraag ingaan en heeft bisschop Liesen gevraagd om de aanstelling van Fredi Hagedoorn te mogen uitbreiden naar 100%. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat Fredi Hagedoorn met ingang van 1 december 2017 voor 100% werkzaam zal zijn voor onze parochie. Ze beëindigt haar taak in het bisdom Rotterdam. Pastoor Verbeek, het pastoraal team en het parochiebestuur zijn zeer verheugd dat Fredi nu voor de volle werktijd haar kwalitatieve inzet als pastoraal werkster kan voortzetten.

Daarnaast wil ik u berichten over de situatie van pastoraal werkster Mary Zopfi- De Bruijn. Op advies van de bedrijfsarts heeft zij zich ziek gemeld. Enkel de begeleiding van de Eerste H. Communie zal zij blijven behartigen. We wensen Mary sterkte toe en een goed herstel.

Allerzielen 2017

Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn.
Een naam staat voor een concrete mens
en blijft leven als wij ze noemen en herdenken.
Gij houdt iedere naam geschreven in de palm van Uw hand.
Niemand gaat verloren, omdat wij door U
gekend en bemind zijn.
Moge wij zoals U onze dierbaren blijven herinneren
die thuisgekomen zijn bij U
door Christus onze Heer.

10-09 LieveVrouweFair 2017

De kerk smaakt naar meer!
Start nieuw werkjaar en LievevrouweFair,
Op zondag 10 september jl. was de start van het nieuwe werkjaar van de parochie met als thema Bron van levend water. Deze begon om 11.00 uur in de Lourdeskerk met een stedelijke viering. Twee speciale heilige vrouwen, te weten Maria en de H. Gertrudis, brachten het bronwater de kerk binnen. Een speciale viering ook omdat er een aantal mensen in het zonnetje werden gezet. Dhr. Chris van den Boom heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen, na vele vele jaren binnen verschillende geloofsgemeenschappen, te moeten stoppen als organist. Mevr. Bertha Loggers-Bruijs stopt ook na vele jaren als begeleidster met de Kinderwoorddienstgroep. Beiden kregen als dank een attentie vanuit de parochie voor hun jarenlange trouwe inzet. Daarna werd Rinus Bouwmeester en zijn vrouw Corrie naar voren geroepen. Het laatste fraaie handwerk wat Rinus weer voor onze parochie gemaakt heeft zijn de koekbakvormen van de twee kerken van onze Lievevrouweparochie. De H. Gertrudiskerk en de O.L.V. van Lourdeskerk. Een echt Bergs collectors-item! Corrie ontving een mooi boeket bloemen voor alle uren dat zij Rinus al heeft moeten missen als hij in zijn atelier bezig was voor onze parochie. Hij heeft ook nu weer belangeloos de bakvormen gemaakt. Heel veel dank daarvoor Rinus! Aan het einde van de viering kreeg elk lid van het pastoraal team een fles gevuld met bronwater mee als krachtbron voor het nieuwe werkjaar voor ieders eigen werkgebied. Tevens werden de nieuwe jaarkalenders en parochiegidsen 2017-2018 uitgereikt. Deze liggen nu ook nog achter in de kerken om mee te nemen.
Aansluitend vond in de pastorietuin voor de 2e keer de LievevrouweFair plaats. We hadden enorm geluk met het weer. Tussen alle regendagen door was het uitgerekend die zondag een mooie, droge dag. In een aangenaam zonnetje kon ieder langs de kraampjes gaan. Er was genoeg te zien, te horen en te kopen. Genieten van koffie of thee met een heerlijk stukje taart of muffin door o.a. de tieners van On The Move en Next Step gebakken, soep en broodjes, terwijl The Crabtown Three met hun muziek de sfeer er goed in bracht en er zelfs gedanst werd. De curiosa werden uitvoerig bekeken en gekocht, als ook de eigen gemaakte potjes jam, de parochiewijn en de boeken. Maar DE blikvangers en trekkers van dit jaar waren uiteraard de speciaal gemaakte bakvormpjes van de beide kerken van onze parochie en de daarmee al gebakken koekjes. Deze gingen beiden gestaag van de hand. De kerk smaakt duidelijk naar meer! Ook werden er, alsook al in de voorafgaande weekenden, veel lootjes voor de loterij verkocht want ieder wilde kans maken om bij pastoor Paul Verbeek te mogen komen eten. Voor de kinderen was er een grabbelton en waren er spelletjes te doen, dus vermaak voor het hele gezin. We zeggen een hartelijk Dank-jullie-wel aan de vele vrijwilligers op allerlei gebied die meegeholpen hebben om er samen weer een gezellige en geslaagde dag van te maken. Het geld wat met deze Fair bijeengebracht is komt ten goede aan activiteiten voor de jongeren in onze parochie. Want we weten allemaal: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat het ook zo voor ons mag zijn in de Lievevrouweparochie!