Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand (oktober) besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Deze naam betekent: het land van de oprechte mensen. Het is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en ondervinden de gevolgen van de klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Missio zal in de Wereldmissiemaand aandacht besteden aan drie projecten van de katholieke kerk in Burkina Faso

  • Gedwongen huwelijken zijn een veel voorkomend verschijnsel in Burkina Faso. De helft van de meisjes in dit land worden voor hun 18de uitgehuwelijkt! Meisjes die hiervoor wegvluchten worden opgevangen door zusters en door gezinnen van catechisten.
  • Daarnaast vraagt Missio uw aandacht voor het probleem van de hekserij. Met name oudere vrouwen worden van hekserij beschuldigd en uit de gemeenschap gestoten. Zij worden opgevangen in een opvangcentrum in de hoofdstad.
  • Een derde project richt zich op kinderen en jongeren die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnbouw. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Priesters bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.

De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missio ondersteunt de wereldkerk en dus de wereldwijde gemeenschap. Zij steunt de zusters, de catechistenfamilies en de priesters in Burkina Faso.

U kunt hen ook steunen door te geven aan de collecte in de vieringen in de kerken op Missiezondag 22 oktober. In het weekend van 7 en 8 oktober is in de kerken de collecte voor  de kinderen. U kunt ook uw bijdrage storten op NL 65 INGB 0000001566, tnv. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag. Hartelijk dank hiervoor.

Meer informatie: www.missio.nl en in de folder die in oktober achter in de kerken zal liggen