LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 2
Pastoraal Hoekje week 3 2018
Weekendvieringen week 3 2018
17-01 Lofprijsavond
Woensdag 17 januari bijeenkomst in de Lourdeskerk om 19.30 uur.
18-01 Geloof Verbeeld
Donderdag 18 januari gaat Geloof Verbeeld naar Breda en bezoeken het Begijnhof inclusief de kapel daar. Er zal een rondleiding worden gegeven. Wie mee wilt kan zich opgeven op het parochiebureau. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Parochiecentrum.
19-01 The Next Step
Vrijdag 19 januari komen de jongeren van The Next Step om 19.30 uur bijeen in het Cantatorium om kennis te maken met het werk van diaconale groepen uit de parochie.
21-01 Terugkomviering dopelingen en hun ouders 2017
Op zondag 21 januari om 14.00 uur is in de OLVr van Lourdeskerk speciaal met de dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders, broertjes en zusjes. Ook u bent welkom.
21-01 Oecumenische kerkdienst
Zondag 21 januari 09.30 uur oecumenische kerkdienst in de Gertrudiskerk. Voorgangers ds. Willem Vermeulen en diaken Jan Foesenek.
21 t/m 28-01 Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen
Van 21 tot 28 januari is de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema dit jaar luidt: ‘Recht door zee’. In het middaggebed van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk wordt erbij stilgestaan. Zondag 21 januari 9.30 uur oecumenische kerkdienst in de Gertrudiskerk. Voorgangers ds. Willem Vermeulen en diaken Jan Foesenek. Zaterdag 27 januari 19.00 uur Stadsgebed in de Ontmoetingskerk. Meer info elders in deze krant.
24-01 Kidskerk
Woensdag 24 januari 13.30 uur Kidskerk voor de kinderen van de basisschool in het Cantatorium van de St.Gertrudiskerk.
24-01 Voorbereiding H.Vormsel
Woensdag 24 januari 19.00 uur projectavond voor de vormelingen in de OLV van Lourdeskerk.
26-01 On The Move
Vrijdag 26 januari komen de jongeren van On The Move in het Praathuis van de OLV Lourdeskerk bij elkaar om 19.15 uur.
27-01 Stadsgebed
Zaterdag 27 januari 19.00 uur Stadsgebed in de Ontmoetingskerk in de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Vijf christengemeenschappen komen samen rond het thema ‘Recht door zee’. Meer info elders in deze krant.