LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 12
Misintenties
Alleen misintentie die vóór 23 maart opgegeven zijn, worden opgenomen in de Bode van 28 maart.
 Pastoraal Hoekje week 12 2018
Weekendvieringen week 12 2018
Klik hier: Pasen vieringen en activiteiten 2018
Veertigdagentijd 2018

Iedere woensdag in de Veertigdagentijd een vastenmaaltijd om 18.00 uur in het parochiecentrum.  Voor deelname opgeven bij het parochiecentrum tel 233574. Op een folder, die u vindt in de kerken en in het parochiecentrum vindt u meer info over de activiteiten op de woensdagen.

21-03 Kidskerk
21 maart is er weer een Kidskerk. Kidskerk is voor kinderen van de lagere school. Deze keer zal hij in het thema staan van Palmpasen en de Goede Week. De kidskerk zal zijn in de Gertrudiskerk van 13.30 tot 15.30 uur. Informatie hierover vindt u achterin de kerk.
21-03 Symboliek van de vastentijd
Woensdag 21 maart 16.00 uur in het Parochiecentrum uitleg over de symbolen van de vastentijd door pastoor Paul Verbeek. Wat doe je met het palmtakje; waarvoor dient de huispaaskaars en welke ingrediënten maken samen de Witte Donderdag maaltijd. Aansluitend voor wie wil de vastenmaaltijd om 18.00 uur. Opgeven voor de maaltijd bij het Parochiecentrum (tel. 233574)
21-03 Vastenmaaltijd
Woensdag 21 maart de laatste van vijf vastenmaaltijden in de Veertigdagentijd om 18.00 uur in het parochiecentrum.  Voor deelname opgeven bij het parochiecentrum tel 233574. 
21-03 Symboliek van de vastentijd
Woensdag 21 maart 16.00 uur in het Parochiecentrum uitleg over de symbolen van de vastentijd door pastoor Paul Verbeek. Wat doe je met het palmtakje; waarvoor dient de huispaaskaars en welke ingrediënten maken samen de Witte Donderdag maaltijd. Aansluitend, voor wie wil, de vastenmaaltijd om 18.00 uur. Opgeven voor de maaltijd bij het Parochiecentrum (tel. 233574).
21-03 Werving deelnemers Maria Ommegang
Woensdag 21 maart  informatieavond van 19.30- 21.00 uur in Blokstallen 3.
24-03 Samen Pasen vieren voor gezinnen
Zaterdag 24 maart Gezinsviering Palmpasen 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk met voorganger pastoor Paul Verbeek. De kinderen leveren hun spaardoosjes in waarvan de opbrengst is bestemd voor de vastenactie in Zambia. 
25-03 Kinder-Woorddienst
Zondag 25 maart  tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk is er voor de kinderen een Kinder-Woorddienst. In de OLV van Lourdeskerk is op deze zondag géén Kinder-Woorddienst. 
24 + 25-03 Palmpasen
In het weekend van 24 en 25 maart vieren we in beide kerken Palmpasen. Palmtakjes worden in de vieringen gewijd en uitgedeeld.
27-03 Boeteviering
Dinsdag 27 maart 19.00 uur in de St. Gertrudiskerk is de boeteviering met pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek als voorgangers. Na de boeteviering is er de gelegenheid om te biechten. 
28-03 Chrismaviering
Woensdag 28 maart om 19.00 uur is de Chrismaviering in de parochiekerk van Sint Joseph in Roosendaal. De heilige oliën worden dan door bisschop Liesen gewijd. 
28-03 Lofprijsavond
Woensdag 28 maart is er om 19.30 uur Lofprijs- en gebedsavond in de grot van de Lourdeskerk.
29-03 Witte Donderdag
Donderdag 29 maart is de Witte Donderdagviering om 19.00 uur in de St. Gertrudiskerk waarin het  pastorale team voor zal gaan. Daarna is er een moment van aanbidding en u bent ook welkom om in het Cantatorium op een groot scherm naar The Passion te kijken. 
30-03 Goede Vrijdag
Vrijdag 30 maart Kruisweg om 15.00 uur in de St. Gertrudiskerk en de OLV van Lourdeskerk. Om 19.00 uur Goede Vrijdagviering in de OLV van Lourdeskerk waarin het pastorale team voorgaat. 
30-03 Bloemen Kruisweg
Bij de Kruisweg op Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur zijn bloemen van kerkgangers welkom in beide kerken. Ook bij de Goede Vrijdagviering om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk kunt u bloemen meebrengen. Deze bloemen zullen worden verwerkt in de bloemversiering met Pasen. 
31-03 Paaswake
Zaterdag 31 maart Paaswake om 21.00 uur in de OLV van Lourdeskerk met het hele pastorale team. 
31-03 Paasactiviteit uitnodiging 2018
Zaterdag 31 maart van 16.00 –  17.00 uur in de St. Gertrudiskerk voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 en hun familie rond het thema: ‘van donker naar licht’. Je ontmoet de leerlingen van Jezus en we maken met hen in de kerk een wandeling door het Paasverhaal. Er is muziek door het kinderkoor en jij mag meezingen. Tijdens het verhaal mag je zelf ook aan de slag, doen en beleven.
07-04 Zin op zaterdag 7 april 2018
06-07 Busreis senioren
Vrijdag 6 juli 2018 gaat de reis naar de Basiliek in Oudenbosch. Folders vindt u in beide kerken.
Folder Kom en Zie
In de folder Kom en Zie leest u het aanbod vanuit de Lievevrouweparochie voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.”
Kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de landelijke actie Kerkbalans van start gegaan. Ook in de Lievevrouweparochie is de post behorende bij deze actie verspreid. De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Het motto van Actie kerkbalans 2018 is “Geef voor uw kerk”.
Bisdombedevaart 2019 naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart naar Italië, waarin we de sporen volgen die H. Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland naar Italië. In de herfst 2018 worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het parochiecentrum.