13-01 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

Zaterdag 13 januari j.l. was er weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de Lievevrouweparochie.
Dit jaar werd er voor een andere opzet gekozen en lag de nadruk op elkaar ontmoeten.
Rond de klok van 14 uur werd door onze pastoor Paul Verbeek de middag geopend en daarna vertelde Jan van Wijk namens het bestuur over wat er in de parochie zoal ‘speelt’.
Ongeveer 160 belangstellenden luisterden in den Enghel vervolgens aandachtig naar de enthousiaste uitleg en presentatie van Nancy van der Zanden, Martijn de Weert en pastor Fredi Hagendoorn over het jeugd- en jongerenwerk: tienergroep On the Move en jongerengroep The Next Step.

Daarna werd er getoost op het nieuwe jaar en kon men de vakkundig gemaakte film- en foto-impressie gaan bekijken van de reis naar Lourdes van afgelopen september en elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen. In de entreehal van Den Enghel was er gelegenheid nog een flesje parochiewijn, kerk-koekbakvormpjes of kerkkoekjes te kopen en daarmee ook onze geloofsgemeenschap weer extra steunen. Tevens was een infotafel met flyers voor de Stille Omgang op 17 maart a.s., de Israëlreis in november dit jaar en Bisdombedevaart in oktober 2019. We kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde middag en mooie parochiestart van 2018.