LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 33
Pastoraal Hoekje week 33 2018
2018 Weekendvieringen week 33 2018
Zomertentoonstelling Gertrudiskerk tot 31 augustus
Tot 31 augustus kunt u de zomertentoonstelling in de St.-Gertrudiskerk bezoeken tijdens de openingstijden van SBM. In het kader van 90 jaar OLV van Lourdeskerk zal de tentoonstelling in het teken staan van Lourdes.
Vervanging pastor tot 1 oktober
Vanwege het zwangerschapsverlof van pastor Fredi Hagedoorn en haar afwezigheid tot 1 oktober vervangt pastor Annemiek Buijs-Tuytelaars haar van 1 april t/m 1 oktober (halftime). Zij is te bereiken via het Parochiecentrum tel. 233574 of per mail: annemiekbuijs@lievevrouweparochie.nl

Tot 31-08 Zomertentoonstelling Gertrudiskerk
Tot 31 augustus kunt u de zomertentoonstelling in de St.-Gertrudiskerk bezoeken. In het kader van 90 jaar OLV van Lourdeskerk zal de tentoonstelling in het teken staan van Lourdes.

26-08 KinderWoordDienst
Na de zomervakantie is op zondag 26 augustus weer de eerste KinderWoordDienst tijdens de viering om 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.

15-08 Maria Hemelvaart
Woensdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Vanaf 18.30 uur bidden we de Rozenkrans. Om 18.45 worden er Ommegangliederen gespeeld door Chris van den Boom en om 19.00 uur is de Eucharistieviering in de OLV van Lourdeskerk met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. Het kerkkoor O.L.Vr. v. Lourdes zingt mis van de Peet.
16-08 Geloof Verbeeld
Donderdag 16 augustus gaat het jaarlijkse daguitstapje naar Roermond. Vertrek om 8.44 uur per trein om om 10.58 uur in Roermond te zijn. Na koffie bergen we een bezoek aan het Cuypershuis. Na de lunch bezoeken we achtereenvolgens de Munsterkerk en de Christoffelkathedraal. Na een terrasje gaan we weer huiswaarts. Op de terugweg kunnen we in de trein dan ons eigen lunchpakketje opeten. Info en opgeven bij het Parochiecentrum tel. 233574 of bij Toos de Wit tel. 240011.
18-08 Taizéviering
Zaterdag 18 augustus 19.00 uur in de Gertrudiskerk.

 

Verkoop loten
Twee weekenden voorafgaande aan de LievevrouweFair en ook tijdens de Fair zijn er loten te koop. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

09-09 LievevrouweFair en zelfgemaakte producten
Zondag 9 september op de startzondag van het nieuwe werkjaar is er weer de LievevrouweFair van 12.30 tot  16.30 uur in de tuin van het Parochiecentrum. Net als vorig jaar vragen wij u om zelfgemaakte appelmoes, jam, cup-cakes en taarten te bezorgen voor die zondag. Graag aanmelden via lvfair@lievevrouweparochie.nl 
09-09 LievevrouweFair en speelgoed
Zondag 9 september op de startzondag van het nieuwe werkjaar is er weer de LievevrouweFair van 12.30 tot  16.30 uur in de tuin van het Parochiecentrum. Hebt u gebruikt speelgoed in huis, zoals puzzels, gezelschapsspelletjes of baby- en peuterspeelgoed? En wilt u dat aanbieden ten gunste van de parochie, dan kunt u dat inleveren op zaterdag 8 september bij het Parochiecentrum tussen 10.00 en 12.00 uur. Vriendelijk verzoek dit op lvfair@lievevrouweparochie.nl al kenbaar te maken.
Mariaschuimpjes
Vanaf Moederdag zijn ze gedurende de Meimaand na de vieringen in beide kerken te koop: Mariaschuimpjes, Euro 1,50 per zakje. Met de aankoop van deze ‘Lieve vrouwkes’ steunt u de Lievevrouweparochie.
Gratis Orgelmagazine
De nieuwe orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom 2018” , uitgegeven door de Brabantse Orgelfederatie, ligt in de St.-Gertrudiskerk klaar voor belangstellenden.
Folder Kom en Zie
In de folder Kom en Zie leest u het aanbod vanuit de Lievevrouweparochie voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.”
Kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de landelijke actie Kerkbalans van start gegaan. Ook in de Lievevrouweparochie is de post behorende bij deze actie verspreid. De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Het motto van Actie kerkbalans 2018 is “Geef voor uw kerk”.
Bisdombedevaart 2019 naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart naar Italië, waarin we de sporen volgen die H. Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland naar Italië. In de herfst 2018 worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het parochiecentrum.