LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 25
Tentoonstelling St.-Gertrudiskerk
Maria Leeft!  Onder deze titel brengen we Maria en haar verering in onze stad  onder de aandacht in het kader van de jaarlijkse Maria-Ommegang. Dit jaar rond het thema “Maria, baken van hoop”. Op 31 mei is in de St.-Gertrudiskerk een tentoonstelling geopend, die  toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen, waarvan enkele ook meelopen in de Maria-Ommegang. Er zullen ook een aantal ikonen, processieschilden en vaandels  te bewonderen zijn. Natuurlijk heeft ons eigen Ommegang beeld een centrale plaats. Ons oudste processiebeeld zal in juni een feestmantel dragen met rijke symboliek.
Pastoraal Hoekje week 25 2018
Weekendvieringen week 25 2018
20-06 Lofprijsavond
Woensdag 20 juni Lofprijsavond I9.30 uur in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.
21-06 Geloof Verbeeld
Donderdag 2I juni gaat de groep Geloof Verbeeld naar de kerk O.L.V. Bezoeking in Meer (België).  Daarna naar de H. Trudokerk in Zundert. Voor wie wil: om 17.00 uur zijn er vespers in de abdij in Zundert. Vertrek om 13.15 uur bij het Parochiecentrum. Opgeven bij het Parochiecentrum.
22-06 Nightfever
Vrijdag 22 juni 19.00 uur Night Fever in de St.-Gertrudiskerk. De avond wordt geopend met een vesper met als voorganger pastoor Paul Verbeek. Iedereen is welkom om een kaarsje te komen aansteken. Er wordt inspirerende muziek ten gehore gebracht. De kerk blijft open tot 22.00 uur.
23-06 Vesper
Zaterdag 23 juni, aan de vooravond van de Maria-Ommegang is er om 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk een vesper met muzikale verzorging door de Lievevrouwecantorij en als voorganger pastoor Paul Verbeek.
24-06 Ommegangszondag
Zondag 24 juni 10.00 uur St.-Gertrudiskerk Eucharistieviering met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. De viering wordt muzikaal ondersteund door HMR en vocaal-instrumentaal met o.a. de bekende en feestelijke Krönungsmesse van Mozart. Natuurlijk wordt ook het Onze Lieve Vrouw van Brabant gezongen, hèt lied voor op de zondag van de Ommegang.
24-06 Maria Ommegang
Zondag 24 juni trekt weer de jaarlijkse Maria Ommegang door de stad. Dit jaar met het thema ‘Maria, baken van hoop’. Om 15.00 uur gaan de poorten van het Markiezenhof open en vertrekt de stoet.
24-06 Afsluiting Maria Ommegang
Om 17.00 uur wordt deze zondag plechtig afgesloten in de St.-Gertrudiskerk met gebed.
01-07 Gezinsviering
Zondag I juli Gezinsviering II.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
06-07 Busreis senioren
Vrijdag 6 juli 2018 gaat de busreis voor senioren naar de Basiliek in Oudenbosch. We starten de middag met een gebedsviering in de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara gevolgd door een rondleiding in de prachtige basiliek door pastoor Paul Verbeek. Hierna koffie met iets lekkers en daarna de gelegenheid het museum en het winkeltje te bezoeken. Na een drankje vertrekken we om 17.00 uur weer huiswaarts en hopen rond 17.45 uur in Bergen op Zoom terug te zijn. Er zijn twee opstapplaatsen: Hoek Burgemeester Stulemeijerlaan/ Rijtuigweg, vertrek 12.15 uur. Fietsen kunnen in de tuin van het Parochiecentrum geplaatst worden. En opstapplaats Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan, vertrek 12.30 uur. Vriendelijk verzoek om 10 min. voor vertrek aanwezig te zijn. Onderin de bus kunnen rollators (mits opvouwbaar). Opgeven  Parochiecentrum tel. 23 35 74 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.30 uur. Kosten € 17,50 pp.
Vervanging pastor tot 1 augustus
Vanwege het zwangerschapsverlof van pastor Fredi Hagedoorn en haar afwezigheid tot 1 augustus vervangt pastor Annemiek Buijs-Tuytelaars haar van 1 april t/m 1 augustus (halftime). Zij is te bereiken via het Parochiecentrum tel. 233574 of per mail: annemiekbuijs@lievevrouweparochie.nl  
100 jaar Kerkkoor OLVr van Lourdes
Na de feestelijke viering op zondag 8 april werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Geschiedenis van het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes’ uitgereikt aan de schrijver Jan de Boer. Het boekje is verkrijgbaar voor € 5,00 voor en na de vieringen in de OLV van Lourdeskerk.
 
Mariaschuimpjes
Vanaf Moederdag zijn ze gedurende de Meimaand na de vieringen in beide kerken te koop: Mariaschuimpjes, Euro 1,50 per zakje. Met de aankoop van deze ‘Lieve vrouwkes’ steunt u de Lievevrouweparochie.
Gratis Orgelmagazine
De nieuwe orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom 2018” , uitgegeven door de Brabantse Orgelfederatie, ligt in de St.-Gertrudiskerk klaar voor belangstellenden.
Tentoonstelling St.-Gertrudiskerk
Maria Leeft!  Onder deze titel brengen we Maria en haar verering in onze stad  onder de aandacht in het kader van de jaarlijkse Maria-Ommegang. Dit jaar rond het thema “Maria, baken van hoop”. Op 31 mei is in de St.-Gertrudiskerk een tentoonstelling geopend, die  toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen, waarvan enkele ook meelopen in de Maria-Ommegang. Er zullen ook een aantal ikonen, processieschilden en vaandels  te bewonderen zijn. Natuurlijk heeft ons eigen Ommegang beeld een centrale plaats. Ons oudste processiebeeld zal in juni een feestmantel dragen met rijke symboliek.
Folder Kom en Zie
In de folder Kom en Zie leest u het aanbod vanuit de Lievevrouweparochie voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.”
Kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de landelijke actie Kerkbalans van start gegaan. Ook in de Lievevrouweparochie is de post behorende bij deze actie verspreid. De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Het motto van Actie kerkbalans 2018 is “Geef voor uw kerk”.
Bisdombedevaart 2019 naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart naar Italië, waarin we de sporen volgen die H. Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland naar Italië. In de herfst 2018 worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het parochiecentrum.