19-04 INFORMATIEAVOND BEDEVAART NAAR BEAURAING

In het weekend van 2-3 en 4 juni a.s. vertrekt er vanuit West-Brabant en Zeeland weer de jaarlijkse dagbedevaart en driedaagse zorg-bedevaart naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing. Voor belangstellenden wordt er een informatieavond georganiseerd.
Te weten op:
Donderdag 19 april, 19.00 uur Lourdesgrot, OLV van Lourdeskerk, Prins Bernardlaan 66 te Bergen op Zoom.
De avond start met gebed.
Aansluitend wordt u geïnformeerd over de reis, het programma van de dagen en het verblijf op het heiligdom. Middels getoonde foto’s krijgt u een indruk van de dagen bij Maria, welke door de pelgrims steeds als heel bijzonder en versterkend worden ervaren. De avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren.
U bent van harte uitgenodigd en heel welkom!

Voor meer informatie:
Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel 0164-25 04 20
Mevr. J. Goossens-Veraart tel 0164-25 60 93
Mevr. R. Jimkes-Rens, tel 0164-24 00 63