21-01 t/m 28-01 Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

Ieder jaar in januari organiseren MissieNederland en de Raad van Kerken Nederland de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Wereldwijd komen miljoenen Christenen samen om te bidden. Zo staan we in deze week niet alleen met zoveel mogelijk verschillende Nederlandse kerken stil bij hetzelfde thema, maar weten we ons ook verbonden met Gods gemeente wereldwijd.
Dit jaar is de Gebedsweek van zondag 21 tot 28 januari met als thema: ‘Recht door zee’.


De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal voor deze week. Zij lieten zich leiden door Exodus 15, waarin Mozes samen met de Israëlieten zongen over de weg van onderdrukking naar vrijheid. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee.
We zoeken in deze week naar vrijheid, liefde, hoop en verbondenheid.
Het programma van de verschillende Christelijke gemeenschappen deze week:
Zondag 21 januari 09.30 uur: oecumenische kerkdienst in de Gertrudiskerk.
Voorgangers ds. Willem Vermeulen en diaken Jan Foesenek.
Zondag 21 januari 10.00 uur: Gebed in de Evangelische kerk ‘de Schuilplaats’
(Markiezaatcollege aan de Nobellaan 50).
Maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari 12.15 uur: Middaggebed in de dagkerk van de Gertrudiskerk.
Dinsdag 23 januari 20.00 uur: Gebed in de Emmaüskerk, Korenberg 90 met evangelische kerk de Schuilplaats, Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Levend Woord Gemeente.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.
Zaterdag 27 januari 19.00 uur: Stadsgebed in de Ontmoetingskerk met de Rooms Katholieke kerk, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de evangelische kerk de Schuilplaats, de Levend Woord Gemeente en de Protestantse Gemeente.
Zondag 28 januari 10.00 uur: gezamenlijke viering van de evangelische kerk de Schuilplaats, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Levend Woord Gemeente. In het Markiezaatcollege aan de Nobellaan 50.
Voorganger dhr. Jan Dees, dhr. Jorden Spijker en mevr. Janneke Boogaard.