Kalender week 42

Oktober Rozenkransmaand
In de maand oktober is er iedere woensdag Rozenkransgebed om 19.00 uur in de Mariakapel van de HHartkerk en in de grot van de Lourdeskerk en in Aquacite. Op dinsdag na de viering van 9.15 uur in de gebedsruimte van het Nieuwe ABG en 16.00 uur in de Markiezenhofkapel.
Wereldmissiemaand
In de Wereldmissiemaand – oktober – besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in het Afrikaanse land: Burkina Faso. Het is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en ondervinden de gevolgen van de klimaatveranderingen en droogteperiodes. In het weekend van 7 en 8 oktober is de extra collecte bestemd voor de kinderen en jongeren van Burkina Faso.
20-10 On the Move
Vrijdag 20 oktober komen de tieners van de groep On The Move bijeen in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk om 19.15 uur.
21 en 22-10 Bevrijding Bergen op Zoom: Save The Date
Centraal het thema: ‘Vrijheid is een werkwoord’
Zaterdag 21 oktober Canadays Lecture in de St. Gertrudiskerk. Inloop om 19.30 uur. Aanvang lezing om 20.00 uur. Vrijheid is normaal, maar niet vanzelfsprekend. De lezing richt zich op de grote verantwoordelijkheid die de thema’s vrijheid en vrede van iedereen vragen. Generaal Ton van Loon, die onder meer commandant is geweest van de ISAF-troepen in Afganistan, is een van de sprekers.Zondag 22 oktober Herdenkingsviering 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk met als voorgangers ds Willem Vermeulen en diaken Jan Foesenek m.m.v. HMR. Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats.
 25-10 Lofprijsavond
Woensdag 25 oktober is er aansluitend aan het rozenkransgebed een Lofprijsavond in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.
 27-10 Tweespraak
Vrijdag 27 oktober Tweespraak 9.30 uur in de Ontmoetingskerk olv ds Willem Vermeulen en pastor Rud Smit. Deze morgen over: Luther en de Reformatie.
Biddende  Moeders
Iedere donderdag om 10.00 uur komen de Biddende Moeders bij elkaar in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk (muv de schoolvakanties). Biddende moeders is een gebedsgroep van vrouwen die met elkaar bidden voor hun eigen kinderen en kleinkinderen maar ook voor andere kinderen die gebed nodig hebben. Biddende Moeders is in Engeland ontstaan in 1985, het  heeft zich snel over de wereld verspreid en is in meer dan 80 landen actief. In Bergen op Zoom is de gebedsgroep actief sinds 2002. We nodigen alle vrouwen van harte uit om met ons mee te komen bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Luijkx tel. 0164 855984, e-mail jcluijkx@home.nl
Middaggebed
Iedere week van maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed, een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
Meditatie en gebed
Iedere woensdag van 19.30 – 20.30 uur meditatie en gebed in de Dagkerk van de St Gertrudiskerk.
29-10 Eine Feste Burg
04-11 Zin op zaterdag: Wat weten we eigenlijk van St Nicolaas???