Catechese

CATECHUMENEN (geloofsleerlingen)
Voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen‘ organiseren we bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag. Opgeven en info via het Parochiebureau, tel.: 0164-233574.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek

GELOOFSVERDIEPING
In de volgende reeds langer draaiende groepen vindt geloofsverdieping plaats via verschillende invalshoeken. Aansluiting bij een van deze groepen is mogelijk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het Parochiebureau of met de coördinator.
1. Lees- en gespreksgroep Jongvolwassenen
Maximaal 15 deelnemers lezen en bespreken jaarlijks teksten over het katholieke geloof. Komend seizoen lezen we twee boeken:
een inleiding over Maria (Weg van Maria – Als God je leven raakt) en een boek over de barmhartige Kerk van bisschop Gerard de Korte (Geroepen tot hoop – Bouwen aan een barmhartige Kerk). Ook bespreken we actuele geloofsthema’s uit het nieuws. Er is in de groep nog plaats voor een enkeling uit onze parochie. Maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de deelnemers thuis. Start in september. Deze groep is voor jongvolwassenen (twintigers, dertigers, veertigers). De avonden worden geleid door Paul Neelissen (theoloog), tel.: 06-11925036, e-mail: p.neelissen@hetnet.nl (aanmelden op dit emailadres).
2. Lees- en gespreksgroep
Op de dinsdagen 10, 24 en 31 januari wordt de Encycliek Laudato Si besproken onder leiding van pastoor Paul Verbeek. De bijeenkomsten vinden plaats in het Parochiecentrum en starten om 19.30 uur. Opgave via het Parochiebureau, tel.: 0164-233574.
3. De Brongroep
De leden van de Brongroep gaan samen in gesprek over zingevingvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Religie of afkomst is niet relevant. Ook ‘ongelovigen’ mogen zich aansluiten bij de groep.
De Brongroep komt iedere tweede dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar in het Parochiecentrum.
Contactpersoon: Marinette Boulanger, tel.: 0164-244800 / 06-16142409, e-mail: marinetteboulanger@tiscali.nl
4. Bijbels Leerhuis
Maandelijkse bijeenkomst met verdieping in de Bijbel. Na de afronding met het Evangelie van Johannes starten we komend werkjaar met Paulus, met zijn reizen en zijn brieven.
De avonden vinden plaats op de tweede woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Parochiecentrum en worden geleid door em. pastor Rud Smit.
Contactpersoon: Ad de Waal, tel.: 0164-239225, e-mail: addewaal@ziggo.nl
5. Meditatiegroep
Voor iedereen die wil mediteren en/of bidden: iedere woensdag van 19.30 tot 20.15 uur en iedere eerste maandag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk.
Begeleiding: Karin van der Velde, tel.: 06-52264002, e-mail: karinvandervelde@home.nl
6. Geloof verbeeld
Een groep uit de parochie legt op donderdagmiddag bezoeken af aan interessante kerkgebouwen in de buurt, met speciale aandacht voor de iconografie onder leiding van Margit Kaspers en em. pastor Rud Smit. Belangstellenden kunnen aansluiten. Aanmeldingen bij het Parochiebureau, tel.: 0164-233574.
Contactpersoon: Toos de Wit, tel.: 0164-240011, e-mail: toos.de.wit@hetnet.nl
7. Laagdrempelige catechese
Er zijn plannen om in de loop van het seizoen in de parochie te starten met een cursus laagdrempelige catechese. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld Opnieuw beginnen. Het aanbod is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met het geloof of zich er opnieuw in wil verdiepen. Info en opgave via Parochiebureau tel.: 0164-233574.
Contactpersoon: pastor Fredi Hagedoorn