CATECHESE

1. CATECHUMENEN (geloofsleerlingen)
Voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen‘ organiseren we bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag. Opgeven en info Parochiebureau, tel. 233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

2. GELOOFSVERDIEPING
In de volgende reeds langer draaiende groepen vindt geloofsverdieping plaats via verschillende invalshoeken. Aansluiting bij een van deze groepen is mogelijk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het Parochiebureau of met de coördinator.

1. Lees- en gespreksgroep Jongvolwassenen
Maximaal 15 deelnemers lezen en bespreken jaarlijks teksten over het katholieke geloof. Komend seizoen lezen we uit de Brieven van Paulus. Er is in de groep nog plaats voor een enkeling. Maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de deelnemers thuis. Start 19 september. Deze groep is voor jongvolwassenen (twintigers, dertigers, veertigers). De avonden worden geleid door Paul Neelissen (theoloog), tel. 06 11925036,
e-mail: p.neelissen@hetnet.nl (aanmelden op dit e-mailadres).

2. De Brongroep
De leden van de Brongroep gaan samen in gesprek over zingevingvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Religie of afkomst is niet relevant. Ook ‘ongelovigen’ mogen zich aansluiten bij de groep.
De Brongroep komt iedere tweede dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar in het Parochiecentrum.
Contactpersoon: Marinette Boulanger, tel. 244800 / 06 16142409,
e-mail: marinetteboulanger@tiscali.nl

3. Bijbels Leerhuis
Maandelijkse bijeenkomst met verdieping in de Bijbel. Na de afronding met de brieven van Paulus starten we komend werkjaar met de evangelist Marcus (B-jaar). De avonden vinden plaats op de tweede woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Parochiecentrum en worden geleid door em. pastoor Rud Smit.
Contactpersoon: Ad de Waal, tel. 239225, e-mail: addewaal@ziggo.nl

4. Meditatiegroep
Voor iedereen die wil mediteren en/of bidden: iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk.
Begeleiding: Karin van der Velde, tel. 06 52264002,
e-mail: karinvandervelde@home.nl

5. Geloof verbeeld
Een groep uit de parochie legt eenmaal in de maand op donderdagmiddag bezoeken af aan interessante kerkgebouwen in de buurt, met speciale aandacht voor de iconografie onder leiding van Margit Kaspers en em. pastor Rud Smit. Belangstellenden kunnen aansluiten.
Aanmeldingen bij het Parochiebureau, tel. 233574
Contactpersoon: Toos de Wit, tel. 240011, e-mail: toos.de.wit@hetnet.nl