DIACONIE “OMZIEN NAAR ELKAAR”

DIACONIE ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’
Diaconie is sinds 2011 omgedoopt in de drie woorden ‘omzien naar elkaar’.
Vanuit de Lievevrouweparochie proberen we – geïnspireerd door de verhalen van Jezus – om te zien naar elkaar en oog te hebben voor maatschappelijke problemen die vooral de kwetsbare mensen binnen en buiten de parochie treffen. Drie kernwoorden spelen daarbij een centrale rol: signaleren, inspireren en ondersteunen.
Aanspreekbare pastor voor het totale werkveld is pastor Mary Zopfi.

DIACONAAL BERAAD
Het diaconaal beraad is in 2015 opgericht met een tweeledig doel:
– Zorgen voor goede communicatie binnen het werkveld en daarbuiten
– Platform waar actuele problemen neergelegd kunnen worden.
Een agendagroep organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle werkgroepen diaconie. Daarnaast organiseert zij een aantal keren per jaar een Diaconaal Café: in een ongedwongen sfeer wordt een thema-avond rondom een actueel onderwerp georganiseerd.
Contactpersoon: Corrie Hamers tel.: 0164-244983, e-mail: corriehamers@home.nl

BEZOEKGROEP
De bezoekgroep heeft aandacht voor zieken, eenzamen en mensen die een moeilijke periode in hun leven meemaken. Ook is er aandacht voor nabestaanden, na het overlijden van een dierbare.
Wanneer u behoefte hebt aan contact met iemand van de parochie en bezoek op prijs stelt, laat het ons weten via het Parochiebureau tel.: 0164-233574 of de pastor of de contactpersoon: Addy de Krom-van Leijsen, tel.: 0164-243669; e-mail: addydekrom@home.nl

WERKGROEP NOORDZUID
Deze werkgroep vraagt aandacht voor de relatie tussen onze eigen kerken en de kerken in de ontwikkelingslanden. De werkgroep wil de landelijke kerkelijke acties beter onder de aandacht brengen. De Adventstijd (Adventsaktie) en de Veertigdagentijd (Vastenaktie) lenen zich hier uitstekend voor. Zo is er in de Veertigdagentijd op woensdag een vastenmaaltijd met daaraan gekoppeld een divers programma. Daarnaast zullen ook andere missionaire doelen aandacht krijgen.
Contactpersoon: Corrie Hamers, tel.: 0164-244983, e-mail: corriehamers@home.nl

SAM’S KLEDINGACTIE
Mensen in Nood is een organisatie die al 40 jaar kleding en textiel inzamelt voor het goede doel. Hiermee is zij de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. De laatste jaren wordt de naam Sam’s kledingactie gevoerd. Voor deze actie kan het hele jaar door bruikbare kleding worden afgegeven op het depot, dat gevestigd is in het secretariaat van de parochiekern O.L. Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66 (in de kerk) (geopend op werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur). Contactpersoon: Mart Kuipers, tel.: 0164-258236.

TOCHT VAN HOOP
Een ‘tocht van hoop’ is een wandeling door stad of wijk waarbij we primair oog hebben voor het leven van mensen in de marge.
We kijken met een speciale blik: we hebben oog voor activiteiten van de mensen zelf en voor projecten die hen hoop geven en hen weer laten meetellen in de samenleving. Ieder jaar worden twee of drie tochten georganiseerd. Eén in het najaar en één in het voorjaar. Iedere keer weer met een actueel maatschappelijk thema i.s.m. organisaties die zich op vrijwillige basis inzetten voor dit thema.
Contactpersoon: Henk Kampert, tel.: 0164-242309, e-mail: hkampert@live.nl

CARITAS
De Caritasinstelling wil vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de behoeften van personen en groepen van personen. Zij wil bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Zij heeft ook ten doel zich te profileren binnen en vanuit de parochie.
Maandelijks wordt ten behoeve van de caritas een aparte tweede collecte gehouden tijdens de weekendvieringen, doorgaans in het eerste weekend van de maand.
De stedelijke caritas geeft de bestemming van deze collectes aan.
Contactadres:
bestuur Caritas Lievevrouweparochie,
Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom,
tel.: 0164-233574,
e-mail: caritas@lievevrouweparochie.nl