Doop

Kinderen
In onze parochie worden kinderen bij voorkeur gedoopt in gezamenlijke doopvieringen. Op de eerste en de vierde zondag van de maand in de Lourdeskerk; op de tweede en derde zondag in de Gertrudiskerk. Aanmelden via ons Parochiebureau tel.: 0164-233574 of e-mail: doop@lievevrouweparochie.nl. Voorafgaande aan de doop is er een gezamenlijke doop-voorbereiding. Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken. Daarnaast brengt de pastor die in de doopviering voorgaat een bezoek aan huis om nader kennis te maken.

Volwassenen
Volwassen die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd voor een speciaal voorbereidingsprogramma. (Catechumenen 7.1)