Eerste Communie

De Eerste Communievieringen vinden plaats op zondag 14 mei 2017 in de Gertrudiskerk en zondag 28 mei 2017 in de Lourdeskerk. Ouders kunnen zelf kiezen in welk van de twee kerken hun kind de Eerste Communie doet. De voorbereiding voor de Eerste Communie is gezamenlijk. Dit jaar gaan we wederom aan de slag met het project ‘Blijf dit doen’. Woensdag 12 oktober om 20.00 uur de informatieavond voor ouders van nieuwe communicanten op R.K. Basisschool Lodijke. Op deze avond wordt informatie gegeven over het project en het hele jaarprogramma wordt toegelicht.
Aan de viering van de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereidingsperiode vooraf met:

  • Ouderavonden waarop ouders praktische informatie krijgen over de hele gang van zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals de geloofsopvoedingen en de betekenis van de Eucharistie.
  • Een vormingsprogramma voor de kinderen: bijeenkomsten waarin ze samen kennismaken met de Bijbelse boodschap van en over Jezus Christus. Ze maken kennis met de kerk als gebouw en de kerk als geloofsgemeenschap.
  • Een presentatieviering en de uitnodiging om deel te nemen aan een aantal belangrijke vieringen in de kerk, in de Goede Week en met Pasen.

De opgave geschiedt op het Parochiebureau. Via de basisscholen krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar hierover bericht. Informatie kunt u krijgen bij pastor Mary Zopfi. Bij inschrijving dient ook meteen de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€ 120,00) aan de parochie te worden voldaan (minus kerkbijdrage).
Contactpersoon: pastor Mary Zopfi.