EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communievieringen vinden plaats op zondag 15 april 2018 in de O.L.V. van Lourdeskerk en zondag 22 april 2018 in de St. Gertrudiskerk. Ouders kunnen zelf kiezen in welk van de twee kerken hun kind de Eerste Communie doet. De voorbereiding voor de Eerste Communie is gezamenlijk. Dit jaar gaan we wederom aan de slag met het project ‘Blijf dit doen’. Dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur informatieavond in O.L.Vrouw van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom voor ouders van nieuwe communicanten. Op deze avond wordt informatie gegeven over het project en het hele jaarprogramma wordt toegelicht.
Aan de viering van de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereidingsperiode vooraf met:

  • Ouderavonden waarop ouders praktische informatie krijgen over de hele gang van zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals de geloofsopvoedingen en de betekenis van de Eucharistie.
  • Een aantal themaochtenden voor de kinderen aan de hand van het project “Blijf dit doen”: kinderen werken in groepjes rondom verhalen uit de bijbel. Ze knutselen samen en maken kennis met de kerk als gebouw en de kerk als geloofsgemeenschap.
  • Een aantal vieringen waaronder de presentatieviering, palmzondag en de Paasactiviteit

De opgave geschiedt op het Parochiebureau. Via de basisscholen krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar hierover bericht. Informatie kunt u vinden op de website van de parochie of bij pastor Mary Zopfi. Bij inschrijving dient ook meteen de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€ 120,00) aan de parochie te worden voldaan. Als u reeds het bedrag (€ 120,00) aan parochiebijdrage betaalt, hoeft u niets te betalen
Contactpersoon: pastor Mary Zopfi.

Klik hier voor:
Informatiepapier infoavond eerste communie 2017-2018
inschrijfformulier eerste communie 2018
Machtigingsformulier eerste communie 2018