JONGE GEZINNEN

Jonge gezinnen zijn één van de bijzondere doelgroepen binnen de parochie. Pastor Mary Zopfi is samen met verschillende ouders en vrijwilligers verantwoordelijk voor een aanbod van vieringen en activiteiten die passen bij wat er leeft rondom geloofsvragen bij kinderen en ouders.
Na een aantal jaren bijzonder aandacht voor gezinnen met opgroeiende kinderen, is het aanbod wat er vanuit de Lievevrouweparochie staat, gegroeid en steviger geworden. Ook dit jaar zullen er een aantal veranderingen zijn om nog beter in te kunnen springen op de vragen en behoeften die er leven onder ouders en kinderen van gezinnen met opgroeiende kinderen. Een voorbeeld daarvan is dat de Peuter- en Kleutervieringen niet meer iedere maand zullen zijn, maar een aantal keren per jaar. Ook worden de vieringen niet meer alleen voorbereid door de leden van de werkgroep maar is bij de voorbereiding iedere ouder welkom. Ook worden dit jaar voor het eerst de communicanten die het komende jaar hun communie gaan doen, expliciet uitgenodigd om in de maanden september tot en met december al eens aan te schuiven bij de kinderwoorddienst, om alvast een beetje te proeven aan de verhalen van Jezus als voorbereiding op de eerste communie waar we vanaf januari mee aan de slag gaan. Het kinderkoor is inmiddels begonnen en krijgt steeds meer een plek binnen het hele kindergebeuren, maar extra ondersteuning van nieuwe kinderen is welkom. Net als alle activiteiten voor jonge gezinnen proberen we toegankelijk te zijn, je kunt altijd zo binnen lopen om te kijken of het iets voor jou en je kinderen is. Voor het Vormsel en de Eerste Communie moet je je vooraf aanmelden.
Voor vragen of ideeën: pastor Mary Zopfi.

1. PEUTER- en KLEUTERVIERINGEN
‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden vieringen georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en zusjes) gericht zijn. Dit jaar gaan we op ontdekkingstocht door de kerk. Iedere keer komen we samen op een bijzonder plek in de kerk en leren we de betekenis van een beeld, een ritueel, een belangrijk persoon in onze traditie. Op een speelse manier raken de kinderen gewend aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het jaarthema. Er wordt gespeeld, gedanst, gezongen, en we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken we samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen. Dit jaar willen we voor het eerst ouders uitnodigen om de vieringen mee voor te bereiden. Enerzijds om ouders de gelegenheid te geven om samen met andere ouders te zoeken naar goede vormen om geloof mee te geven aan je kinderen. Anderzijds om tijdens de vieringen zelf alle aandacht op de kinderen te richten.
De vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om andere gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en vragen uit te wisselen over het geloof die in vele gezinnen leven. De vieringen vinden vijf keer per jaar plaats in de O.L.V. van Lourdeskerk steeds van 09.30 – 10.00 uur, behalve met eerste kerstdag is er ’s middags kindje wiegen en op tweede paasdag is er een speciale viering met eieren zoeken in de St. Gertrudiskerk.
Voor informatie: pastor Mary Zopfi.

2. KINDERWOORDDIENST
Bijna elke zondag om 11.00 uur is er een kinderwoorddienst tijdens de zondagsviering in het Praathuis van de O.L.V. van Lourdeskerk. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom! De kinderen verzamelen zich vóór aanvang van de kerkdienst achter in de kerk rond een van de leidsters. Ze hoeven zich van te voren niet op te geven. In de jaarkalender kun je zien wanneer het een keertje niet door gaat. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, praten, bidden, knutselen, tekenen, spelen toneel, puzzelen en doen spelletjes.
De leidsters zijn: Angèle, Anja, Anky, Anneke, Marion.
Voor informatie: Anneke van der Grinten; tel. 245610;
e-mail: vandergrinten03@planet.nl

3. GEZINSVIERINGEN
Ook dit jaar is er weer maandelijks een gezinsviering gepland. Zaterdag 16 september starten we om 16.00 uur met een openlucht-gebedsviering in de tuin van de pastorie aan de Burg. Stulemeijerlaan 8. Zondag 1 oktober is er om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk een gezinsviering rondom Franciscus, je mag dan je huisdier meenemen. Op zaterdag 4 november is er voor de tweede keer om 17.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk een ‘Wat gebeurt er in een viering’-viering. In deze viering leggen we uit en laten we zien wat er allemaal in een Eucharistieviering gebeurt en wie er allemaal meedoet en waarom. Op zondag 19 november komt Sinterklaas op bezoek in de gezinsviering om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. En is er op kerstavond in beide kerken om 19.00 uur een gezinsviering. In het nieuwe jaar zijn er een aantal gezinsvieringen ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste Communie en is er op paaszaterdag voor om 16.00 uur een Paasactiviteit/viering in de St. Gertrudiskerk en natuurlijk een slotviering. Een overzicht van de gezinsvieringen vind je in de jaarkalender, op onze website, of wekelijks op het prikbord in de Bode.
Voor informatie: pastor Mary Zopfi.

4. KIDSKERK
Onder de noemer Kidskerk zijn er voor kinderen van de basisschool door het jaar heen vijf woensdagmiddagen (13.30-15.30 uur). Vanaf 12.30 uur inloop voor zelf meegebrachte lunch. Programma start om 13.30. vanaf 15.00 uur mogen de ouders inlopen, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze zoal gedaan hebben. De kinderen maken op een speelse manier kennis met de verhalen uit de Bijbel en met een aantal gebruiken en tradities van de katholieke kerk. Dit jaar is het thema: ‘De schatten van God’.
Het programma voor het komende schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit: 20 september: start in de tuin van de pastorie, 8 november: Cantatorium en bezoek aan Het Nieuwe ABG, 24 januari Cantatorium, 21 maart: Cantatorium activiteit samen met de communicanten van dit jaar ter voorbereiding op Palmpasen en 16 mei laatste bijeenkomst in de tuin van de pastorie.
Contactpersoon: Annemarie de Kock, tel. 255071, of 06 53718567
e-mail: annemarie.dekock@astellas.com

5. EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Voor meer informatie zie Eerste Communie

6. CONTACTEN MET DE RK BASISSCHOLEN
Er wordt veel waarde gehecht aan goede contacten met de RK basisscholen. Een aantal malen per jaar heeft pastor Mary Zopfi, samen met Elma Bastianen-Luijks, contactpersoon vanuit de parochie, overleg met de directies van de basisscholen van de Stichting Lowys Porquin. Daarnaast biedt de parochie het komende jaar aan de basisscholen met enige regelmatig een activiteit aan die past bij het programma Trefwoord waar op de scholen mee wordt gewerkt.