Jonge gezinnen

JONGE GEZINNEN
Jonge gezinnen zijn één van de bijzondere doelgroepen binnen de parochie.
Pastor Mary Zopfi doet samen met verschillende ouders en vrijwilligers een aanbod van vieringen en activiteiten die passen bij wat er leeft rondom geloofsvragen bij kinderen en ouders. Nieuwe vormen van vieren die onlangs zijn gestart worden dit jaar vervolgd.

Dit jaar willen we de sprong wagen en beginnen met een kinderkoor. Een koor voor kinderen vanaf groep drie van de basisschool met eigentijdse liederen en muziek. Net als alle activiteiten voor jonge gezinnen proberen we laagdrempelig te zijn, je kunt altijd zo binnen lopen om te kijken of het iets voor jou en je kinderen is. Alleen voor het vormsel en de eerste communie moet je je vooraf aanmelden. Voor vragen of ideeën: pastor Mary Zopfi

PEUTER- EN KLEUTERVIERINGEN
‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden vieringen georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en zusjes) gericht zijn. Het thema waarmee dit jaar gewerkt wordt is “Ontmoetingen in de Bijbel”. Op een speelse manier raken de kinderen gewend aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het jaarthema. Er wordt gespeeld, gedanst, gezongen, en we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken we samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen.
De vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om andere gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en vragen uit te wisselen over het geloof die in vele gezinnen leven. De vieringen vinden eens per maand plaats in de Lourdeskerk, steeds van 09.30-10.30 uur.
Meer informatie is te verkrijgen bij pastor Mary Zopfi.

KINDERWOORDDIENST
Bijna elke zondag om 11 uur is er een kinderwoorddienst tijdens de zondagsviering in het Praathuis van de Lourdeskerk. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom! De kinderen verzamelen zich vóór aanvang van de kerkdienst achter in de kerk rond een van de leidsters. Ze hoeven zich van te voren niet op te geven. In de jaarkalender kun je zien wanneer het een keertje niet door gaat.
De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, praten, bidden, knutselen, tekenen, toneelspelen, puzzelen en doen spelletjes.
De leidsters zijn: Angèle, Anja, Anky, Anneke, Bertha, Marion.
Voor informatie: Anneke van der Grinten; tel.: 0164-245610; e-mail: vandergrinten03@planet.nl

GEZINSVIERINGEN
Ook dit jaar is er weer maandelijks een gezinsviering gepland. Zondag 11 september starten we om 11.00 uur met een openlucht-gebedsviering in de tuin van de pastorie aan de Burg. Stulemeijerlaan 8. Zondag 16 oktober is er om 11.00 uur in de Lourdeskerk een gezinsviering met als thema Vrede. Op 5 november is er voor het eerst in onze parochie een ‘Wat gebeurt er in een viering’-viering. In deze viering leggen we uit en laten we zien wat er eigenlijk allemaal in een eucharistieviering gebeurt en wie er allemaal meedoet en waarom. Op zondag 4 december, iets later dan we gewend zijn, komt Sinterklaas op bezoek in de gezinsviering om 11 uur in de Lourdeskerk. En zijn er op kerstavond in beide kerken om 19.00 uur een gezinsviering. In het nieuwe jaar zijn er een aantal gezinsvieringen ter voorbereiding op het vormsel en de eerste communie, is er na het succes van vorig jaar op paaszaterdag om 16.00 uur weer een paasactiviteit/viering in de Gertrudiskerk, een gezinsbedevaart en natuurlijk een slotviering. Een overzicht van de gezinsvieringen vind je in de jaarkalender, op onze website, of wekelijks op het prikbord in de Bode.
Voor informatie: pastor Mary Zopfi

KIDSKERK
Onder de noemer Kidskerk zijn er door het jaar heen vijf woensdagmiddagen (13.30 – 15.00 uur) voor kinderen van de basisschool. De kinderen maken op een speelse manier kennis met de verhalen uit de Bijbel en met een aantal gebruiken en tradities van de katholieke kerk. Dit jaar is het thema: ‘God is liefde’.
Het programma voor het komende schooljaar 2016 – 2017 ziet er als volgt uit:
21 september: start in de tuin van de pastorie,
9 november: bezoek aan het nieuwe ABG,
25 januari activiteit samen met de bewoners van het nieuwe ABG,
22 maart: activiteit samen met de communicanten van dit jaar ter voorbereiding op palmpasen en
17 mei laatste bijeenkomst in de tuin van de pastorie.
Contactpersoon: Annemarie de Kock, tel.: 0164-255071, e-mail: annemarie.dekock@astellas.com

EERSTE COMMUNIE
Voor meer informatie over de hele gang van zaken bekijkt u de speciale pagina Eerste Communie

CONTACTEN MET DE RK BASISSCHOLEN
Er wordt veel waarde gehecht aan goede contacten met de RK basisscholen. Een aantal malen per jaar heeft pastor Mary Zopfi, samen met Elma Bastianen-Luijks, contactpersoon vanuit de parochie, overleg met de directies van de basisscholen van de Stichting Lowys Porquin. Daarnaast biedt de parochie het komende jaar met enige regelmatig een activiteit aan aan de basisscholen die past bij het programma Trefwoord waar op de scholen mee wordt gewerkt