Organisatie

ONTMOETEN

Wij willen u informeren over de organisatie en het programma van onze parochie. U zult ontdekken dat wij ook het komende jaar oude en nieuwe wegen gaan. Daarin mogen wij samen met velen voor vandaag en morgen de enorme rijkdom van Jezus’ boodschap ontdekken, vieren en uitdragen: voor onszelf en in de grote en kleine wereld om ons heen. Dit jaar staat het thema ‘Ontmoeten’ centraal. Dat onze parochie een plaats mag zijn waar jong en oud Door de ontmoeting met elkaar God mogen ontmoeten.
Ondersteund door honderden vrijwilligers streven bestuur en pastores ernaar het Evangelie levend te houden en de geloofsgemeenschap vitaal en open. Zij allen zorgen er voor dat de vier werkvelden waar de parochie werkzaam is, vorm krijgen.
Er wordt gevierd (liturgie en sacramenten), ons geloof wordt doorgegeven (catechese) en vertaald in ‘Omzien naar elkaar’ (diaconie). Er is zorg voor een goede onderlinge communicatie en voor het onderhouden van de contacten naar buiten (gemeenschapsopbouw). De activiteiten van de talrijke werkgroepen op deze vier werkvelden vindt u per werkveld terug. U vindt daarbij ook de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen.
Intussen is er voor het komend werkjaar ook gewerkt aan allerlei nieuwe initiatieven in ons pastoraal werk. Daarbij hebben we ons met name gericht op drie groepen: de jonge gezinnen, de jongeren en de senioren.
Pastoor Paul Verbeek