ORGANISATIE

Wij willen u informeren over de organisatie en het programma van onze parochie. U zult ontdekken dat wij ook het komende jaar oude en nieuwe wegen gaan. Daarin mogen wij samen met velen voor vandaag en morgen de enorme rijkdom van Jezus’ boodschap ontdekken, vieren en uitdragen: voor onszelf en in de grote en kleine wereld om ons heen.

De speerpunten van dit plan zijn het pastoraat voor kinderen, tieners en jongeren, voor jonge gezinnen en senioren. Deze speerpunten zullen geïntegreerd worden in vieringen (liturgie en sacramenten), in het doorgeven van ons geloof en onze traditie (catechese) en worden uitgevoerd in “Omzien naar elkaar” (diaconie). Er zal aandacht worden besteed aan de verbetering van de interne organisatie, aan extra zorg aan onze vrijwilligers en aan de interne en externe communicatie (gemeenschapsopbouw).

Met “Bron van levend water” worden letterlijk bedoeld de bronnen, die er al sinds eeuwen zijn in onze stad Bergen op Zoom; bronnen van levengevend stromend water, waardoor onze stad zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar bovenal is het een verwijzing naar de bron van ons geloof: de Blijde Boodschap van Jezus. Door uw deelname aan het geloofsleven binnen onze parochie heeft u steeds weer de mogelijkheid om uw eigen geloof te herbronnen en kunt u zich laven aan de bron van ons katholiek geloof en onze katholieke traditie.

Pastoor Paul Verbeek