PAROCHIEBESTUUR

De leden van het bestuur worden door de bisschop benoemd. De pastoor is op grond van zijn functie voorzitter van het bestuur. Voor de behartiging van de niet pastorale werkzaamheden draagt de pastoor taken over aan de vicevoorzitter, die daartoe in functie door de bisschop wordt benoemd. Het bestuur verdeelt onderling de portefeuilles met taken, komt als regel eenmaal per maand bijeen en bestaat uit:

voorzitter/pastoor:
Paul Verbeek, tel. 06 83215322,
e-mail: paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

vicevoorzitter:
Jan van Wijk, tel. 06 40809154,
e-mail: janvanwijkboz@tele2.nl

secretaris:
Rob de Vos, tel. 255763,
e-mail: secretaris@lievevrouweparochie.nl

penningmeester:
1ste penningmeester:
Pieter Nieuwenhuize, tel: 257065
e-mailadres: penningmeester@lievevrouweparochie.nl

2de penningmeester:
Koert Bastianen, tel: 06 49902594
e-mailadres: bastianenluijks@outlook.com

lid (gebouwen):
John Maas, tel. 243095,
e-mail: j.b.p.maas@planet.nl

lid (vrijwilligers):
Astrid Halfhide, Tel. 06 27220771,
e-mail: astrid.halfhide@gmail.com

lid:
vacature