PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team van de Lievevrouweparochie bestaat uit vier beroepskrachten (2,6fte).

Paul Verbeek, pastoor
Werkzaam vanaf 1 september 2013 (halftime)
Werk- en woonadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom,
tel.: 0164-233574 / 06-83215322,
e-mail: paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

 

Jan Foesenek, diaken en teamleider
Werkzaam vanaf 1 januari 2017 fulltime
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
Woonadres: Roosendaal
tel.: 0164-233574 / 06-20626356
e-mail: janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

Mary Zopfi-de Bruijn, pastoraal werkster
Werkzaam vanaf 1 september 2010 (0.6 fte)
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
Woonadres: Roosendaal
tel.: 0164-233574 / 06-20459408,
e-mail: maryzopfi@lievevrouweparochie.nl

Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster
Werkzaam vanaf 1 december 2013 (halftime)
met verlof van 1 april tot 1 augustus 2018
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
Woonadres: Roosendaal
tel.: 0164-233574 / 06-27420542
e-mail: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Annemiek Buijs-Tuytelaars, pastoraal werkster
Werkzaam van 1 april t/m 1 augustus 2018 (halftime)
Werkadres:
Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
tel.: 0164-233574 / 06-16324465
e-mail: annemiekbuijs@lievevrouweparochie.nl

Emeriti
Het team wordt geholpen door
Pastor emeritus Rud Smit
tel.: 06-30727945,
e-mail: rudsmit@hotmail.com

Diaken emeritus Co van Bekkum
tel.: 852005/06 43637966
email: covanbekkum@gmail.com

en door de gepensioneerde pastorale beroepskracht
Pastor Jo Staps
tel.: 0164-251121
e-mail: jam.staps@ziggo.nl