PRIKBORD WEEK 33

Tentoonstelling Moeder Teresa
In de Gertrudiskerk is zaterdag 8 juli de tentoonstelling feestelijk geopend. Hij is deze maand nog te bezichtigen tijdens openingstijden van SBM. Iedere dag, behalve maandag, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Nieuw adres website
Vanaf heden is het nieuwe adres van de website van de parochie: www.lievevrouweparochie.nl
U vindt er alle informatie over onze parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Zo vindt u er ook de vieringen op van de lopende week. Werkgroepen en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt. Copy aanleveren per e-mail: website@lievevrouweparochie.nl

E-mailadres Parochiecentrum
Vanaf heden is het nieuwe emailadres van de parochie: info@lievevrouweparochie.nl

E-mailadres pastores
Vanaf heden zijn de mailadressen van de pastores gewijzigd in @lievevrouweparochie.nl
Zie ook de kop van de kerkberichten. Dit geldt ook voor het mailadres van het parochieblad InZOOMen, wat nu luidt inzoomen@lievevrouweparochie.nl

Startzondag
Zondag 10 september starten we het nieuwe werkjaar met een Eucharistieviering om 11.00 uur in de Lourdeskerk met als voorgangers het pastoresteam.

Wandelen over het brevierpad
Zaterdag 9 september van 19.00 – 21.00 uur kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de wandeling over het brevierpad in de tuin van het Parochiecentrum. Allereerst koffie, thee en koek en een uitleg van de verschillende vertrekken van het mooie pand door pastoor Paul Verbeek. Daarna de wandeling in de tuin en met een drankje daarna. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven kan via gastvrij@lievevrouweparochie.nl of bij het Parochiecentrum: tel. 233574

LievevrouweFair
Zondag 10 september voor het tweede jaar de LievevrouweFair als start voor het nieuwe werkjaar. De tuin van het Parochiecentrum zal weer het decor zijn van deze gezellige bijeenkomst. De opbrengst van deze Fair zal bestemd zijn voor de organisatie van jeugdactiviteiten in de beide kerken van de parochie.

Verkoop loten
Twee weekenden voorafgaande aan de LievevrouweFair en ook tijdens de Fair zijn er loten te koop. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

Wie bakt of wie maakt jam voor de LievevrouweFair?
Aan u de vraag om ten behoeve van de verkoop zelfgemaakte producten aan te leveren. We denken aan jam, appelmoes, koekjes, taarten. Als u wat wilt aanleveren, wilt u dat melden bij gastvrij@lievevrouweparochie.nl

Lourdes bedevaart
Van 11 tot en met 18 september gaat de Lievevrouweparochie met de bus op bedevaart naar Lourdes. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wilt u mee of wilt u meer informatie kunt u e-mailen naar o.rozendaal@home.nl of tilly.meijer@planet.nl