VARIA

1. BISDOM
Bergen op Zoom hoort bij het Bisdom Breda met als bisschop Mgr. dr. Johannes W.M. Liesen.
Centraal adres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda;
postadres: postbus 90 189, 4800 RN Breda, tel. 076 5223444,
fax 076 5216244, e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl
Secretariaat bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur.
Zie verder de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl

R.-K. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Meld grensoverschrijdend gedrag bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
Kijk op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

2. VICARIATEN
Het Bisdom Breda is opgedeeld in twee vicariaten, vicariaat Middelburg en vicariaat Breda. De Lievevrouweparochie uit Bergen op Zoom valt onder het vicariaat Middelburg. Vicaris van dit vicariaat is onze pastoor Paul Verbeek, met als stafmedewerker Egbert Bornhijm, diaken. Het secretariaat (José Kamps) is gevestigd in Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 245365,
e-mail: Vic.Middelburg@bisdombreda.nl.
Kantooruren: dinsdag en donderdag van 09.30-14.00 uur.

3. BRAVIS ZIEKENHUIS
Binnen het Bravis ziekenhuis is een dienst geestelijke verzorging werkzaam, bereikbaar via tel. 278000. Bij opname kan de patiënt aangeven of de parochie via de dienst geestelijke verzorging geïnformeerd moet worden. Men kan natuurlijk ook altijd zelf naar het Parochiebureau bellen. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen in het ziekenhuis worden opgenomen.

4. STICHTING TANTELOUISE
Binnen de Stichting tanteLouise (woonzorgcentra) is een dienst geestelijke verzorging werkzaam, bereikbaar via tel. 271300. De dienst geestelijk verzorging is gevestigd in de Residentie Moermont, Veilingdreef 6, Bergen op Zoom. Leden van ons pastoraal team ondersteunen bij het voorgaan in vieringen in de woonzorgcentra in Bergen op Zoom. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen verhuizen naar een woonzorgcentrum.

5. MARIA OMMEGANG
Vanaf 1945 houdt Bergen op Zoom zich aan de belofte – in de oorlog gedaan – om jaarlijks een Ommegang te houden Maria ter eer. Op zondag 24 juni 2018 zal opnieuw de Maria Ommegang worden gehouden. ’s Morgens om 10.00 uur is de plechtige Eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk. De Ommegang begint om 15.00 uur bij het Markiezenhof. De plechtige sluiting is om 17.00 uur in de St. Gertrudiskerk. Om onze dank aan Maria te onderstrepen, verzorgt het Lievevrouwegilde op het feest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus een feestelijke Eucharistieviering in de parochiekerk O.L.V. van Lourdes.
Secr.: Ingeborg Versijp, tel. 239831;
e-mail: secretaris@mariaommegang.nl; website: www.mariaommegang.nl

6. SINT GERTRUDISKAPEL
De Sint Gertrudiskapel aan de Scheldelaan is een prachtig voorbeeld van hoe je iets heel nieuws kunt maken van bestaande elementen: de torenspits is van de Martelarenkerk, het klokje dat erin hangt is van het oude kerkhof aan de Wouwseweg, het smeedijzeren hek en de lantaarn komen van de Mariakapel van de Carmel aan de Halsterseweg, de vloer komt uit de H. Maagdkerk aan de Grote Markt en de sokkel waar het Sint Gertrudisbeeldje op staat komt van het voormalige Smitskerkje dat in de Sint Jozefstraat stond. Nadere inlichtingen: www.gertrudiskapel.nl

7. MARIAKAPEL IN HET MARKIEZENHOF
In de noordoosthoek van de grote binnenplaats van het Markiezenhof werd op 15 augustus 1967 een klein kapelletje, gewijd aan de Heilige Maria, ingezegend. De Mariakapel is eigendom van de Gemeente. Voor het beheer is het in 1967 overgedragen aan de Stichting Lievevrouwegilde. De kapel is dagelijks open van 8.30 – 17.00 uur voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Iedere dinsdagmiddag wordt er om 16.00 uur de Rozenkrans gebeden. Regelmatig wordt de devotiekapel (na overleg met de beheerder en de parochie) gebruikt voor een viering vanwege een doop, huwelijk of jubileum. De huur van de kapel komt ten goede aan de genoemde stichting.
Info: mw. Lisette de Wit, tel. 257307.

8. SINT CATHARINAKAPEL
De Sint Catharinakapel (voorheen behorende bij Huize St. Catharina) is een rijksmonument. De kapel werd gebouwd in 1890 en is bijzonder fraai door o.a. de vele gebrandschilderde ramen en een prachtige kruisweg. Na de restauratie in 2013 is de kapel bij het 175 jarig bestaan van de Congregatie weer in gebruik genomen (zie vieringen 2.13). Na de verhuis van de zusters eind 2014 vinden de door-de-weekse vieringen plaats in Het Nieuwe ABG. Algemeen administrator:
diaken Jan Foesenek, tel. 06 20626356; e-mail: j.m.foesenek@hetnet.nl

9. BEGRAAFPLAATSEN
RK Begraafplaats
Mastendreef 3, 4623 RE Bergen op Zoom, tel. 265989,
e-mail: info@rkbegraafplaatsboz.nl; website www.rkbegraafplaatsboz.nl Op deze begraafplaats bestaat ook de mogelijkheid voor natuurlijk begraven en bijzetting in een urnenkelder of urnennis.

Begraafplaats Nieuw Borgvliet
De R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom is per 4 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de RK Begraafplaats Nieuw Borgvliet.
Algemene Begraafplaats
Holleweg, Bergen op Zoom. Eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. Mogelijkheid tot reserveren.
Beheer begraafplaatsen
Alle genoemde begraafplaatsen vallen onder het beheer van de RK Begraafplaats. Voor aanvragen voor begrafenissen, reserveringen en info over de mogelijkheden van begraven, urnenmuur en urnenkelders kunt u terecht bij de beheerder tel. 265989,
e-mail: info@rkbegraafplaatsboz.nl, website: www.rkbegraafplaatsboz.nl
Crematorium Zoomstede
Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom, tel. 745424
e-mail: info@zoomenzegestede.nl; website www.zoomenzegestede.nl

10. ADRESSEN SCHOLEN
Voor informatie Katholieke basisscholen:
Stichting Lowys Porquin, tel. 230166, website www.lowysporquin.nl

Adressen scholen voortgezet onderwijs:
Mollerlyceum en ZoomMAVO, tel. 241550, website: www.sgboz.nl
Roncalli Scholengemeenschap, tel. 245224; website: www.roncalli.mwp.nl
RSG ’t Rijks, tel. 242150, website www.rsgrijks.nl
Gymnasium Juvenaat, tel. 243650, website: www.juvenaat.nl
“Het Kwadrant”, tel. 210199, website: www.hetkwadrant-boz.nl