VORMSEL

Bij het Vormsel zet je zelf een eigen stap op de weg van je geloof. Je maakt een keuze om de weg die je ouders voor jou gekozen hebben zelf verder te gaan. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Bij het vormsel ontvang je hulp van de Heilige Geest, zeg maar van God. In de voorbereiding, die je samen met jongens en meisjes uit heel de parochie zal doen, ontdek je er alles over. De voorbereiding gebeurt onder leiding van de Vormselwerkgroep. De Vormselviering is op vrijdagavond 25 mei 2018, om 19.00 uur in de Lourdeskerk.
Een uitgebreide voorlichting vindt plaats tijdens de informatie- en kennismakingsavond donderdag 21 september 2017 voor ouders en kinderen. De ouders ontvangen op deze avond het volledige overzicht van de voorbereiding met activiteiten, data, tijden en locaties.

Het vormselproject start dit jaar op zaterdag 7 oktober met de jaarlijkse vormelingendag, ‘Lopend Vuurtje’.
De kinderen gaan op werkavonden aan de slag met ons vormselproject ‘In Vuur en Vlam’. Een bezoek aan een Klooster en een middag die in het teken staat van de Werken van Barmhartigheid staan op het programma. Voor de ouders is er, gerelateerd aan het project van de kinderen, een ouderavond gepland onder leiding van een van de leden van het pastoresteam. Er is aandacht voor geloofsopvoeding, geloofsvragen en geloofsverdieping.
Na inschrijving dient de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€ 120.00) aan de parochie te worden voldaan (minus kerkbijdrage).
Contactpersonen: Miriam van Esveld, tel.: 0164-247308,
e-mail: mcjvanesveld@gmail.com

Klik hier voor:
Brief Vormsel 2018
Inschrijfformulier Vormsel 2018
Machtigingsformulier Vormsel 2018
Vormsel jaarplanning 2017-2018