WEEKENDVIERINGEN WEEK 33

Gertrudiskerk
Zondag 20 augustus 09.30 uur: Woord- en Communieviering;
Voorganger: diaken Jan Foesenek.
Muziek: Lievevrouwecantorij.

 

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 19 augustus 17.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastor Rud Smit.
Zondag 20 augustus 11.00 uur: Woord- en Communieviering;
Voorganger: diaken Jan Foesenek.
Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Intenties weekendvieringen
Voor de dopeling: Amelia Vanhoutte;
Voor de overledenen: Riny de Hoon en Jean de Wit-de Hoon, Louis Vriends, o.e. Testers-Bakx, Jan Dietvorst, Kees Booij, Louis v.den Eijnden, o.e. Harrie en Annie de Krom-Beks, o.o. Ludwig en Rozemarijn Vasen-Wichers, o.o. Jan en Annie Nuijten-Somers, Adriana v. Kalmthout-v.der Riet, Dymph Lodewijkx-Schetters, Gerard Josten, Ad Vis.

OVERIGE VIERINGEN
Gertrudiskerk:
zondag 20 augustus 14.00 uur: Doopviering Amelia Vanhoutte.
Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertrudiskerk.
Lourdeskerk:
Dinsdag 22 augustus 09.00 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Ton Segers.
Jacquelineflat:
Vrijdag 18 augustus 14.30 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Nico Boere.
Meilustflat:
Zondag 20 augustus 11.00 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Jo Staps.
Moermont:
Zondag 20 augustus 11.00 uur: voorganger: ds Gerdien Lankhuizen.
Nw. ABG huis:
Vrijdag 18 augustus 14.30 uur: Protestantse viering.
Nw. ABG zusters:
iedere maandag, dinsdag en vrijdag 09.15 uur: Eucharistieviering;
Woensdag geen viering en
Donderdag: Woord- en Communieviering.
Catharina kapel:
Zondag 20 augustus 09.30 uur: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Jo Staps.

MEDEDELINGEN
Doop:
De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574.
Huwelijk:
Neem contact op met het parochiebureau, tel. 233574.
Kledingdepot Mensen in Nood.
De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.
Kledinginzameling Filippijnen.
Iedere 1ste en 2de zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur Olympialaan 10. Zie www.Filippijnenaktie.nl