WEEKENDVIERINGEN WEEK 42

Gertrudiskerk
Zondag 22 oktober 09.30 uur: Oecumenische viering;
Voorgangers: diaken Jan Foesenek en dominee Willem Vermeulen.
Muziek: HMR Gemengd koor.

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastor Rud Smit.
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering;
Voorganger: pastor Rud Smit.
                          Muziek: Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Intenties weekendvieringen
Voor de dopeling: Maud Nuijten.
Voor de overledenen: Toon de Kort, Rien v. Broekhoven, jgt. Jacobus Rijk, Louis v. den Eijnden, o. fam. Asselbergs-v. Kalmthout, Joseph Hopstaken, o. e. Musters-Klaassen, o. fam. Maas-Snepvangers, Coby Akkermans-Snepvangers, pastor Willem v.der Riet, dhr. Rudi Hamer.

Gedoopt: Ashley Elzakkers, Kyara Elzakkers
Overleden: Toon de Kort

OVERIGE VIERINGEN
Gertrudiskerk:
Zondag 22 oktober 14.00 uur: Doopviering Maud Nuijten.
Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertrudiskerk.
Lourdeskerk:
Dinsdag 24 oktober 09.00 uur: Viering van Woord, Gebed en Communie; voorganger: dhr. Ton Segers.
Woensdag 25 oktober 19.00 uur: Rozenkrans aan de grot; voorgangers: dhr. Ton Segers en mevr. Carin Stumpel
Jacquelineflat:
Vrijdag 20 oktober 14.30 uur: Viering van Woord, Gebed en Communie; voorganger: dhr. Nico Boere.
Meilustflat:
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Viering van Woord, Gebed en Communie; voorganger: pastor Jo Staps.
Moermont:
Zondag 22 oktober 11.00 uur: Eucharistieviering; voorganger pastor Ton Willemsen.
Nw. ABG huis:
Vrijdag 20 oktober 14.30 uur: protestantse viering.
Nw. ABG zusters:
Iedere maandag, dinsdag en vrijdag 09.15 uur: Eucharistieviering;
Woensdag geen viering en
Donderdag: Viering van Woord, Gebed en Communie.
Catharina kapel:
Zondag 22 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering; voorganger: pastor Ton Willemsen.

MEDEDELINGEN
Doop:
De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574.
Huwelijk:
Neem contact op met het parochiebureau, tel. 233574.
Kledingdepot Mensen in Nood.
De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken.
Kledinginzameling Filippijnen.
Iedere 1ste en 2de zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur Olympialaan 10. Zie www.Filippijnenaktie.nl