ZIEKENZALVING/ZIEKENZEGEN

Wanneer een zieke behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de parochie, kan de familie contact opnemen met de pastor of het parochiebureau. Met de pastor of met iemand van de bezoekgroep kan afspraak worden gemaakt voor een gesprek of om samen te bidden en de communie te ontvangen. In het ziekenhuis en in het verpleeghuis kan men ook via de afdeling een beroep doen op de pastorale dienst.
Rond het ziekbed kan een huisliturgie worden gehouden, met ziekenzalving of ziekenzegen. Twee keer per jaar is er een gemeenschappelijke stedelijke ziekenzalving (één in de O.L.V. van Lourdeskerk en één in de Meilustflat). Daarnaast zal er een gemeenschappelijke ziekenzalving zijn in een van de huizen van Stichting tanteLouise in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging. Voorafgaande aan deze vieringen worden de deelnemers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin vragen rond de ziekenzalving (meer bekend onder de naam: bediening) en ziekenzegen worden besproken. Meer info: Parochiebureau, tel. 233574.

De ziekenzalving/ziekenzegen in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes vindt plaats op vrijdag 1 juni 2018 om 14.00 uur.