12-01 NIEUWJAARSONTMOETING LIEVEVROUWEPAROCHIE

Zaterdag 12 januari jl. was er in Den Enghel weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de parochie. Rond 14 uur opende diaken Anton Janssen de middag en heette iedereen welkom. De vice-voorzitter van het parochiebestuur, dhr. Jan van Wijk, vertelde over de zaken die momenteel de aandacht vragen op bestuurlijk vlak. Vervolgens kreeg pastoraal werkster Fredi Hagedoorn het woord en mocht zij het gesprek aangaan met speciale gasten voor een heuse Meet & Greet. Omdat op zondag 30 juni a.s. voor de 75e keer de Maria-Ommegang door de straten van Bergen op Zoom trekt waren kapelaan Ooijens en zijn petekind mevrouw Jeannette van ’t Hof-Gouveneur speciaal uitgenodigd.  De ongeveer 170 aanwezigen luisterden aandachtig naar de verhalen uit het vroegere leven van kapelaan Ooijens, die wordt vertolkt door Cyriel Poppelaars. En hoe de vroegere echte kapelaan Ooijens als peetoom in de herinnering van zijn petekind, mevrouw Jeannette is gebleven toen hij in de pastorie woonde met de mooie, grote tuin, waar het zo fijn spelen was voor haar en waar ook de paaseitjes zo goed in verstopt lagen. Nadat diaken Jan Foesenek  de aanstaande Aktie Kerkbalans extra onder de aandacht bracht en aanbevolen had sprak Pastoor Paul Verbeek  een toost uit op een voor iedereen hopelijk gezond en mooi  2019.

In de entreehal was er gelegenheid nog een flesje parochiewijn, kerk-koekbakvormpjes, kerkkoekjes en kerkspeldjes te kopen om daarmee onze geloofsgemeenschap weer extra te steunen.  Ook de Maria-Ommegang was vertegenwoordigd met promotiemateriaal. Tevens was er een infotafel met flyers van de bisdombedevaart  die van 12 tot 19 oktober a.s. door Italië trekt. In de spiegelzaal kon men naar een film kijken waarin het programma gepresenteerd werd van die pelgrimsreis.

Al met al kunnen we weer terugzien op een gezellige middag en een goede start van het nieuwe jaar.

Elma Bastianen-Luijks