OKTOBERMAAND

Rozenkrans
In oktober wordt weer de rozenkrans gebeden.
Iedere dinsdag om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.
Iedere woensdagavond om 19.00 uur in de grot van de OLV van Lourdeskerk. Intenties kunnen ingeschreven worden in het schrift dat achter in de kerk ligt.
Iedere woensdagavond om 19.00 uur in de Mariakapel van de HHartkerk en in Aquacite op de Plaat.