Welkom in de kerk
U bent welkom om te vieren in onze parochiekerk OLV van Lourdes, de stadskerk St.-Gertrudis én in de St.-Catharinakapel. Vanaf 1 juli mogen er zoveel mensen aanwezig zijn, als er in onze kerken passen, op 1,5 meter afstand van elkaar.
We volgen het protocol van de Nederlandse bisschoppen: download dit
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter voor gelovigen

Vieringen in de R.-K. Lievevrouweparochie
We hebben het protocol uitgewerkt voor onze parochie: Download hier de uitwerking van het protocol. In dit filmpje leggen we alles uit: 

Dinsdag 09.00 uur OLV van Lourdeskerk
Zaterdag 17.00 uur OLV van Lourdeskerk
Zondag 09.30 uur St.-Gertrudiskerk
  09.30 uur St.-Catharinakapel
  11.00 uur OLV van Lourdeskerk
  18.00 uur OLV van Lourdeskerk in het Pools

Reserveren zondagsviering OLV van Lourdeskerk
De vieringen zijn vrij toegankelijk. Het is alleen nodig om te reserveren voor de viering van zondagochtend 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, vanwege het beschikbaar aantal plaatsen. U kunt steeds voor één eerstvolgende zondagsviering in de Lourdeskerk telefonisch reserveren. Daarvoor belt u op werkdagen tussen half tien en half twaalf in de Lourdeskerk: 0164-234867. Op die manier heeft iedereen een eerlijke kans om een viering bij te wonen.
Als u reserveert, worden uw naam en telefoonnummer genoteerd.

Registreren bij overige vieringen
In de vieringen waar niet voor gereserveerd hoeft te worden, worden uw naam en telefoonnummer genoteerd. Kom daarom op tijd naar de kerk! De gegevens van de reserveringslijst en de aftekenlijst worden een maand bewaard, zodat de GGD gemakkelijk contactonderzoek kan uitvoeren, als dat nodig is.

Uitreiking Communie
De uitreiking van de heilige communie verloopt met inachtneming van de volgende hygiënemaatregelen.
Wanneer u naar voren komt om de communie te ontvangen, houdt dan 1,5 meter afstand tot andere gelovigen. De communie zal op de hand worden uitgereikt. Daarbij staat u aan de ene kant van het hoestscherm en de pastoor, of diens plaatsvervanger, aan de andere kant. U krijgt de communie met een pincet op uw hand uitgereikt, onder het scherm door. Het pastoraal team is erg blij dat de communie op deze veilige wijze weer kan worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie over vieringen op www.lievevrouweparochie.nl/liturgie