Bijdrage aan de wekelijkse collecte
Graag danken wij de gulle gevers die hebben bijgedragen aan de wekelijkse collecte voor onze parochie door uw gift over te maken aan onze parochie. Daar zijn wij u oprecht zeer dankbaar voor!
Vele weken hebben wij immers niet kunnen vieren in onze kerken vanwege de maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Daardoor is de opbrengst van de collecte ernstig achtergebleven. Terwijl bijna alle kosten doorlopen en de parochie ook extra kosten heeft moeten maken vanwege de te nemen maatregelen door het virus. Een flinke kostenpost is ook de aanschaf van materialen om weer te kunnen vieren, zoals desinfecteringszuilen, hoestschermen en pincetten voor het uitreiken van de Heilige Communie.
Als het mogelijk is voor u vragen wij u om een bijdrage te doen aan de wekelijkse collecte. Zeker nu we nog maar met weinigen mogen samen komen in onze vieringen.
Een bijdrage voor de wekelijkse collecte kunt u overschrijven op bankrekeningnummer NL35 RABO 0106 1043 30 onder vermelding van collecte. Hartelijk dank voor uw gaven.