Juffen en meesters in de bloemetjes!
Vijfde succesvolle bloemenactie
Woensdag 8 en donderdag 9 juli bezorgden parochiaan Daan Kagchelland, pastor Fredi Hagedoorn, diaken Anton Janssen en pastoor Paul Verbeek ruim 300 bloemetjes bij de medewerkers van de Markiezaten (de Kameleon) en de R.-K. basisscholen van de LPS in Bergen op Zoom. Op deze manier bedankten we de juffen en meesters en iedereen die daarbij hielp voor hun inzet in de coronatijd. En door te sponsoren lieten velen (waaronder ouders en grootouders) zien dat ook zij dankbaar waren.
Zo konden we op het Palet, het Kompas, de Sancta Maria, de Octopus, de Borghoek, de Driemaster, de Welle, Anton van Duinkerken, Lodijke en de Markiezaten langsgaan en heel veel mensen bedanken!
Fredi Hagedoorn: “Het was bijzonder om naderhand de reacties van de directeuren te ontvangen, nadat zij de bloemen aan de juffen en meesters en het ondersteunend personeel hadden uitgedeeld. Op sommige scholen mochten we de bloemen meteen aan de juffen en meesters in de klas brengen. Stuk voor stuk waren de leerkrachten geraakt door onze attentie. Ze voelden zich erdoor gewaardeerd, lieten ze merken. Welverdiend, vonden wij. Het feest was echt compleet toen ook de leerlingen mee begonnen te klappen voor hun juf of meester. We mogen terugkijken op een geslaagde actie!”
Onze dank gaat wederom uit naar onze gulle gevers en naar Bloemenshop Igor, die de actie heeft gesponsord.