Noveen: “Een nieuwe Belofte”
Met ingang van woensdag 5 augustus 2020 bidden we ter voorbereiding op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming de Noveen “Een nieuwe belofte”.
Hoe bidden we deze Noveen?
We beginnen met de overdenking van de dag. Vervolgens bidden we de rozenkrans, zoals gebruikelijk. We sluiten af met het gebed Maria Ommegang 2020 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang.
Aansluitend aan de negen dagen van de Noveen wordt de driedaagse (tiende, elfde en twaalfde dag) gebeden. De drie daagse is dan ieder jaar op 14, 15 en 16 augustus.
We bidden dan zeven tientjes van de rozenkrans en daarbij overdenken we de zeven vreugden uit het leven van Maria. We sluiten af met gebed Maria Ommegang 2020 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang.
Deze noveen kan hier worden gedownload, maar is – in prachtige druk – ook te koop voor slechts € 4,00 bij onze parochie. Het is een mooie uitgave ter herinnering aan de – vanwege het corona-virus – sobere viering van de Maria Ommegang van dit jaar 2020. Van harte bij u aanbevolen!