Vooraankondiging vormsel
In september begint voor jongens en meiden uit groep acht de voorbereiding op het vormsel. De vormselviering vindt plaats op 15 januari 2021. Aan de groepen zeven van de basisscholen in Bergen op Zoom is een brief met een vooraankondiging gestuurd. Degenen die in 2017 communie hebben gedaan, en nu aan de beurt zijn voor het vormsel, ontvangen deze brief per post thuis.
In de brief schreven pastor Fredi Hagedoorn en de werkgroep aan de aspirant-vormelingen: “In het vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie. Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou hierbij wil helpen. In zeven bijeenkomsten bereid je je voor op het vormsel, met het project Vormselkracht. Het project heeft leuke spellen en opdrachten. We horen mooie verhalen en hebben het over wat het vormsel betekent. Het vormsel en de bijeenkomsten vinden grotendeels plaats in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66.”
Informatieavond
Op woensdag 9 september 2020 is er voor ouders en vormelingen van 19.00 tot 20.15 uur een informatieavond in de OLV van Lourdeskerk. In de eerste schoolweek wordt de definitieve uitnodiging hiervoor verstuurd.