Aankondiging triduüm Maria Tenhemelopneming
Op 14, 15 en 16 augustus wordt in de Lievevrouweparochie het feest van Maria Tenhemelopneming groots gevierd. Op vrijdag 14 augustus is er om 19.00 uur een Mariavesper in de OLV van Lourdeskerk. Op zaterdag 15 augustus is de een feestelijke mis om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Op deze eigenlijke dag wordt altijd om 19.00 uur het hoogfeest gevierd. Voorafgaand hieraan wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Op zondag 16 augustus wordt het triduüm afgesloten in de zondagsvieringen in beide kerken. Het pastoraal team maakt voor dit hoogfeest een nieuw bidprentje.