KinderWoordDienst in zondagsviering OLV van Lourdeskerk
De KinderWoordDienst (KWD) is er voor kinderen van de basisschool en wordt georganiseerd tijdens de zondagsvieringen van 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Aanmelden
Voor deze vieringen is het nodig telefonisch te reserveren op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur via 0164-234867. Ouders die naar de kerk gaan kunnen dan meteen het aantal kinderen dat meedoet aan de KinderWoordDienst doorgeven. Wanneer een kind na aanmelden toch niet kan deelnemen, kan hij of zij tot zondagochtend 10.00 uur worden afgemeld bij Anneke: 06-14960374.
Verzamelen in de koffiehoek
Voor het begin van de viering verzamelen de kinderen bij de leidsters in de koffiehoek. Na afloop van de viering kunnen ouders daar de kinderen ook weer ophalen. De kinderen die hun communie al gedaan hebben kunnen samen met een leidster ter communie gaan tijdens de viering. De andere kinderen blijven met een andere leidster in het Praathuis (de pastores mogen geen kruisje op het voorhoofd geven).
Meer informatie
Anky, Anja, Angèle, Anja, Anneke en Marion hebben weer veel zin om met de KWD te starten. Meer informatie over de herstart van de KWD kun je lezen in deze brief.