Extra Actie Kerkbalans 2020
Velen van ons hebben de afgelopen weken bij het ontvangen van de uitgave inZOOMen ook een brief mogen ontvangen met het verzoek om een extra gift te overwegen. Hiermee kunnen we omzien naar onze mede parochiaan/parochiane die het moeilijk heeft in de huidige anderhalve-meter-samenleving.
Omzien naar elkaar
In coronatijd hebben we vanuit de Lievevrouweparochie al verschillende acties georganiseerd. Denk aan de Bloemenactie voor de bewoners van verzorgingshuizen in Bergen op Zoom en de bloemen voor de juffen en de meesters. Ook met de extra uitzendingen van ReliVisie en de vieringen met Pasen via ZuidWestTV wilden we verbonden blijven tijdens de intelligente lockdown. Ook in de toekomst willen we op creatieve manieren onze parochianen nabij blijven.
Een gift overmaken
Heb je inZOOMen nog niet binnen? Of ben je er nog niet aan toegekomen om je gift over te maken? Je gift is welkom op rekeningnummer NL90 RABO 0106 1051 83 ten name van Lievevrouweparochie Bergen op Zoom onder vermelding van extra gift corona.
Hartelijk dank voor je bijdrage!

In de maand september is aan iedere parochiaan een brief gestuurd met de vraag om een (extra) gift aan de parochie te doen in verband met de ernstig teruglopende inkomsten van onze parochie vanwege corona pandemie. De tussenstand van de ontvangen giften is € 12.147,00 bij het verschijnen van deze nieuwsbrief. Nog steeds komen er giften binnen op het bankrekeningnummer NL90 RABO 0106 1051 83.
Hartelijk dank voor uw gift.
Wij kunnen het als parochie heel goed gebruiken voor onze doorlopende vaste kosten!