MISSIO Wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vredestichters
Collecte op 17 en 18 oktober

Stemmen van hoop in West-Afrika
Op 18 oktober 2020 is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. De katholieke kerk van West-Afrika speelt hierin een belangrijke rol, want zij is met haar netwerk in bijna ieder dorp aanwezig. De mensen vertrouwen de kerkelijke medewerkers eerder dan hun regering. Zusters, priesters, bisschoppen en leken van de katholieke kerk zetten zich actief in voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Steun Missio!
Deze stemmen van hoop wil Missio in de wereldmissiemaand laten horen. Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Missiezondag (18 oktober) is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de collecte, die bestemd is voor het werk van MISSIO. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies in de derde wereld en de opleiding van priesters, pastorale werkers en catechisten. Geef dus gul aan de collecte of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Voor meer informatie zie: www.missio.nl