Steun de voedselbank Goed Ontmoet
Diaken Anton Janssen
Sinds het begin van de coronatijd steunen we vanuit de parochie de voedselbank in Bergen op Zoom. Je kunt meedoen door voedsel in te leveren bij de OLV van Lourdeskerk. Deze is van maandag- tot vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur open en in het weekend vlak voor -en na de viering. Achter in de kerk staat een mand voor het eten. Daar kun je het indoen. Eén keer per week breng ik het ingezamelde voedsel naar de voedselbank.
Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedsel. Veelal voedsel dat anders vernietigd zou worden. Met het voedsel dat gedoneerd wordt helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5% van huishoudens die in armoede leven.
Al het voedsel dat de Voedselbank uitdeelt, wordt geschonken. Ook particulieren kunnen (houdbare) levensmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne schenken. Voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is en de THT /TGT datum correct is en de producten 100% kwalitatief goed zijn.