Anders dan gepland: dagbedevaart naar St. Willebrord
12 september 2020 was de planning om naar Lourdes te gaan.
Maar door de omstandigheden, bij ieder bekend, ging deze bedevaart niet door.
Toch zijn we op deze dag op bedevaart gegaan en wel naar de Lourdes grot in St. Willebrord. Om half tien zijn we verzameld in onze Lourdeskerk. Na een kort gebed, zegening van de kaarsen en uitleg door Paul over de dag, vertrokken we met eigen vervoer naar St. Willebrord. Daar hebben we eerst een eucharistieviering gedaan en zijn daarna naar de grot gegaan om samen te bidden. Na dit alles hebben we koffiegedronken en hebben we de meegebrachte kaarsen naar de grot gebracht. Om half een hebben we genoten van een heerlijke lunch. Daarna zijn we verdeeld in vier groepjes en hebben de mooie kruisweg gedaan. Na de kruisweg hebben we samen bij de grot gebeden en/of met onze eigen gedachten gezeten. De dag werd afgesloten met enkele Maria liedjes gespeeld door Wim de Veth op zijn saxofoon. Een hele mooie afsluiting van deze bijzondere dag. Tevreden en voldaan zijn weer huiswaarts gegaan, we zullen deze dag niet snel vergeten ……. 12 september 2020. Uiteraard hebben we deze dag de corona regels in acht genomen.
Verder willen we de organisatie hartelijk danken voor deze prima georganiseerde dag.
Alle goeds, Joke en Gerard Akkermans.