Aangescherpte coronamaatregelen voor activiteiten

Parochiële activiteiten
Bij parochiële activiteiten mogen sinds 28 september dertig mensen per ruimte aanwezig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vergaderingen, cursussen of bezinningsdagen.
Contact met pastoraal team
Het pastoraal team houdt contact met de verschillende werkgroepen en denkt mee. Organiseer je in de parochie een activiteit en heb je daar vragen over? Neem dan contact op met het pastoraal team.
We hopen dat we met het naleven van deze nieuwe regels strengere maatregelen in de toekomst kunnen voorkomen.

Reactie vanuit het pastoraal team op aankondiging 30 kerkgangers per viering, d.d. 6-10-2020
De op 5 oktober jl. aangekondigde extra maatregelen heeft het pastoraal team geheel verrast. De mogelijkheden aan de kerken gegeven met ingang van 1 juli jl. betekende voor onze parochie ook al een hele grote beperking, maar gaf ons toch voldoende ruimte om een aantal zaken goed te regelen voor onze parochianen.
Nu verbaast het ons dat we naar aanleiding van één incident elders, landelijk strengere maatregelen geadviseerd krijgen. Vanaf 1 juli jl. is bijgehouden hoeveel besmettingen er zijn voortgekomen uit religieuze bijeenkomsten. Dat blijkt 0,3 % te zijn; een heel klein percentage. We verliezen daarbij niet onze verantwoordelijkheid uit het oog voor onze parochianen. Want de gezondheid is en blijft – ook bij ons – voorop staan bij het coronavirus.
In de afgelopen maanden hebben wij zeer zorgvuldig gezorgd voor de goede omstandigheden bij vieringen en bijeenkomsten. We denken hierbij onder meer aan reserveren vooraf waar nodig; het nauwgezet bijhouden van aanwezigheidslijsten voor een eventueel GGD bron onderzoek; het reinigen van handen; de veilige afstand houden op anderhalve meter; het communie uitreiken vanachter een scherm; geen samenzang in de kerk.
Dat alles gaf ons als parochie de mogelijkheid om voor iedere bezoeker een veilige omgeving te kunnen garanderen. Vol verwachting zien wij uit naar het werk van de R.-K. Kerk en hopen en bidden, dat de “anderhalve meter kerk” weer mogelijk zal zijn. Wordt dat deze week niet de mogelijkheid dan is dat ook voor ons overmacht!

Pastoraal team Lievevrouweparochie