De aangescherpte coronamaatregelen om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig.
Aantal kerkgangers terug naar dertig
Met ingang van zaterdag 10 oktober gaat, tot onze spijt, het aantal kerkgangers in al onze vieringen terug naar dertig. Voorlopig blijft deze maatregel van kracht. Hiermee volgen we de oproep van de Nederlandse bisschoppenconferentie na overleg met minister Grapperhaus. Daarnaast wordt aan de gelovigen gevraagd een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
Overgangsweekend 10 en 11 oktober
We beseffen dat de uitkomst van het overleg tussen de bisschoppen en de minister vlak voor het weekend naar buiten komt. Daarom zullen we bij alle vieringen aan de deur uitleggen dat we niet meer dan dertig kerkgangers per viering kunnen toelaten. Kerkgangers die reeds gereserveerd hebben voor de zondagsviering in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur, worden telefonisch op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen.
Aanvullingen op bestaand protocol
Concreet wordt het bestaande protocol voor ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ aangevuld met de volgende maatregelen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers
• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
• Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
• Samenzang is niet toegestaan
De uitwerking van dit protocol voor de Lievevrouweparochie kun je hier nalezen.

Reserveren mogelijk vanaf maandag 12 oktober
Vanaf maandagochtend is het mogelijk om telefonisch te reserveren voor al onze vieringen. U kunt zich op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur telefonisch aanmelden voor een viering in de OLV van Lourdeskerk (0164-234867) of St.-Gertrudiskerk (0164-233574). Zonder reservering heeft u geen toegang!
Vieringen St.-Catharinakapel
Op zondagen is er om 09.30 uur ook een viering in de St.-Catharinakapel, met ruimte voor dertig kerkgangers. U kunt voor deze vieringen telefonisch reserveren op 0164-244983. Zonder reservering heeft u geen toegang.
Voorwaarden voor reservering
Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd. U kunt slechts voor één eerstvolgende viering reserveren. Dat betekent dat u weer kunt bellen om een nieuwe reservering te maken voor een eerstvolgende viering, als de viering waarvoor u hebt gereserveerd, achter de rug is. U kunt alleen maar reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft! Krijg u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u de reservering te annuleren.
Annulering reservering
Mocht u toch niet naar een door u gereserveerde viering kunnen komen (vanwege het tussentijds optreden van corona-gerelateerde klachten of om een andere reden), laat het dan tijdig aan ons weten. Op die manier kunnen wij iemand anders alsnog tot de viering toelaten in uw plaats.
Digitaal reserveren in de toekomst
Wanneer binnenkort de nieuwe website wordt gelanceerd, zal het vanaf dat moment ook mogelijk zijn om digitaal te reserveren voor de vieringen.
Presentatievieringen vormelingen
Op zondag 11 oktober presenteren de vormelingen zich in de zondagsvieringen, zowel in de St.-Gertrudiskerk om 09.30 uur als in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur. De negentien vormelingen nemen in het licht van de nieuwe coronamaatregelen één van hun ouders mee naar de presentatieviering.

Download: Nieuwsbrief R.-K. Lievevrouweparochie Extra ivm 30 kerkgangers