ACTIE KERKBALANS 2019

Zoals u het wellicht al is opgevallen in de media, is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. ‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie Kerkbalans 2019. De actie is gestart op 19 januari en duurt tot en met 2 februari. Aan parochianen wordt gevraagd de parochie financieel te ondersteunen in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse (vrijwillige) kerkbijdrage. Naast de vieringen en de pastorale zorg is er ook geld nodig voor het onderhoud van de kerken en de pastorie.
De meesten van u zullen een brief met folder thuisbezorgd krijgen waarin het een en ander wordt toegelicht. Mocht u onverhoopt geen brief thuis ontvangen en toch willen bijdragen kan dat natuurlijk altijd.
Hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!