Musical voor en door kinderen in St.-Gertrudiskerk Joris en de draak op 4 oktober aanstaande.
Kun je met een houten zwaard de hele wereld redden? Wèl als je jong bent en Joris heet. Maar als je een jonge koningin bent, Anna heet en er plotseling een briesende draak op het toneel verschijnt? Dan wordt het … ‘op hoop van zegen’!
Dat is het verhaal van de musical ‘Joris en de draak’. Gezinnen met kinderen zijn zondagmiddag 4 oktober om 14.00 uur van harte welkom om samen naar deze bijzondere musical te komen kijken.
De musical wordt opgevoerd door KISI – God’s singing Kids. Na de voorstelling is er een kort nagesprek tot 15.15 uur.
Meld je snel aan om deze voorstelling bij te wonen. Vul hiervoor het inschrijfformulier in op de website van het Sint Franciscuscentrum.. Er is in verband met de coronamaatregelen een beperkt aantal plaatsen.
NB: Die middag is er ook een vervolgprogramma voor pastorale beroepskrachten. Voor gezinnen duurt het programma dus tot 15.15 uur.
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert de musicalmiddag op de jaarlijkse Sint Franciscusdag samen met de Lievevrouweparochie. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

Met je smartphone meedoen aan de collecte in onze kerk
Door: Werkgroep Digitaal Collecteren, John Maas, Koert Bastianen en Rob de Vos
Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben en overal digitaal betalen is er goed nieuws. Vanaf het weekend van 26 en 27 september a.s zal het mogelijk zijn om met je smartphone aan de collecte mee te doen, door middel van de app Givt. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.
Hoe werkt Givt?
Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectemand. Download de app via www.givtapp.net/download of in de Apple store of Google play onder de naam “Givt”. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand en de gift is gedaan. Kijk op YouTube naar een filmpje over het geven met Givt.
Gewoon blijven geven
Digitaal meedoen aan de collecte met Givt lijkt heel erg op geven met contant geld. De penningmeester kan niet zien hoeveel iemand heeft gegeven omdat de gever volledig anoniem blijft, net als bij het geven van contant geld. Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en wordt je een praktische oplossing aangeboden om digitaal aan de collecte te geven. Download de app of kijk voor meer informatie op de website: www.givtapp.net. Vanzelfsprekend zijn er ook vrijwilligers die je willen helpen bij de installatie op je telefoon.

Vredeswandeling in de Vredesweek
Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar de landelijke Vredesweek in de week rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. Dit jaar van 19 t/m 27 september met als thema ‘Vrede verbindt verschil’. Het coronavirus brengt niet alleen verbinding, maar ook verschillen aan het licht. Enerzijds zien we een explosie aan solidariteit. Na het uitbreken is vanuit alle hoeken van de samenleving de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Anderzijds worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg. In de Vredesweek kunnen we laten zien dat er ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie ook veel bijzondere en mooie dingen gebeuren. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dichtbij.

Juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020.

In Bergen op Zoom is er van maandag 21 t/m vrijdag 25 september iedere middag het Middaggebed in de St.-Gertrudiskerk om 12.15 uur waarin voor vrede gebeden wordt. Op vrijdag 25 september een Vredeswandeling om 19.00 uur. Start in de St.-Gertrudiskerk om lopend langs het NU-monument af te sluiten in de Ontmoetingskerk. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken en de werkgroep van de Lievevrouweparochie ‘Zin op Zaterdag’. Lees meer op www.vredesweek.nl en voor de Bergse activiteiten www.lievevrouweparochie.nl of www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Klik hier: Vredesweek 2020

Alpha is weer begonnen
Voor de 19 deelnemers van Alpha was het afgelopen donderdag een hartelijk weerzien. Na een inspirerend begin in januari van Alpha lag de cursus sinds maart stil. Nu konden de avonden rond ontmoeten, vragen en ontdekken weer hervat worden.
1.5 meter
In overleg met het pastoraal team is gekozen voor Alpha op 1.5 meter. Het lukte prima om deze afstand te houden. In het Eventum stonden de tafels al netjes opgesteld. In groepjes verspreid aten de deelnemers met elkaar. Pastoor Paul Verbeek hield een boeiende inleiding over de heilige Geest. In de deelgroepjes kwam dat thema ook aan de orde, en was er ook veel tijd om bij te praten met elkaar.
Alpha zaterdag
Twee dagen laten zagen de deelnemers elkaar alweer. Dit keer voor een uitstapje naar Oudenbosch. In en onder deze prachtige basiliek stond opnieuw de heilige Geest centraal. Want wat doet de heilige Geest? En hoe kun je vervuld worden van de heilige Geest? Pastoor Paul Verbeek hield er boeiende inleidingen over. Hij vertelde over bijzondere heiligen, die zo geraakt waren door de Geest, dat zij Jezus op hun eigen manier konden volgen. Ieder werd uitgedaagd om na te denken over de eigen favoriete heilige.
Zegening

Hoogtepunt van de Alpha zaterdag was een zegening door handoplegging – op corona veilige afstand. In een sfeervolle gebedsviering ontvingen alle deelnemers zo de heilige Geest. De komende weken staan er nog verschillende geloofsthema’s op het Alpha programma. Eerst zal er de komende week nog over die bijzondere zegen worden nagepraat.

Rozenkransgebed
Op woensdagen in oktober wordt in de OLV van Lourdeskerk het rozenkransgebed gebeden. Je bent van harte welkom in de kerk om 19.00 uur. Eigen intenties voor het rozenkransgebed kun je vanaf nu in het schrift schrijven, wat je achter in de kerk vindt.
Op andere locaties in de parochie worden in oktober geen rozenkransgebeden georganiseerd.

Kunstwerk in St.-Gertrudiskerk De Sleutel tot Geluk
15 jaar VIV
Vanaf vrijdag 25 september tot en met vrijdag 30 oktober is een bijzonder kunstwerk van VIV in de St.-Gertrudiskerk te zien. Tijdens de openingsuren van de kerk en na de vieringen is “De Sleutel tot Geluk” te bezichtigen.
V.I.V.
Vrouwen Integratie Vandaag levert al 15 jaar een belangrijke bijdrage aan de integratie en participatie van vrouwen uit andere culturen in Bergen op Zoom. Hierbij is de inzet van vrijwilligers al 15 jaar de basis van dit succes. De cursisten komen graag naar VIV: vanuit allerlei culturen leveren zij hun bijdrage en leren ze de Nederlandse taal en cultuur.
De sleutel tot Geluk
Om dit te vieren heeft VIV kunstenaar Anne-Marie Dagelincks uitgedaagd om een concept te bedenken voor een divers en samenbindend kunstwerk om de inzet van al deze vrouwen te tonen: De sleutel tot Geluk. In vier verschillende objecten (tafel, deur, kast en stoelen) zijn de teksten van de verschillende taalgroepen (rood, wit, blauw en oranje) verwerkt: Wat betekent voor jou ‘De Sleutel tot Geluk’? Deze worden versterkt in en door de kunstwerken.
Integratie
Hiermee laten we zien dat het om de culturele identiteit van de cursisten gaat, en dat zij stap voor stap ook de Nederlandse cultuur tot zich nemen. Het gaat om verkenning, integratie en participatie in de samenleving. De vrijwilligers hebben dit hele proces ondersteund.
Reizend kunstwerk
Dit kunstwerk zal gaan reizen door de stad en op deze manier een verbindend element gaan vormen in de verschillende wijken. Bekijk het kunstwerk, verdiep je in teksten en bouw mee aan de culturele brug tussen de makers en de toeschouwers. Kijk voor meer informatie op www.vivboz.nl

Uitnodiging Franciscusviering 3 oktober 2020
Op zaterdag 3 oktober 2020 vindt er in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk, ingang Thomas de Rouckstraat in Bergen op Zoom, een Franciscusviering plaats.
We staan stil bij het thema: Nabijheid op afstand en de sterfdag van Sint Franciscus. Vanaf 13.30 uur verwelkomen we u graag met een kopje koffie of thee en om 14.00 uur begint de Franciscusviering. Deze Franciscusviering is weer een samenwerking tussen de Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o. en Zin op Zaterdag, Lievevrouweparochie Bergen op Zoom. Omdat door de Coronamaatregelen het aantal deelnemers vooraf bekend moet zijn en beperkt is tot max. 30 personen, vragen wij u zich vóór 1 oktober 2020 aan te melden bij: mariongieben@hotmail.com
Iedereen, van welke gezindte dan ook, is van harte welkom.

Oproepje: bezoek vanuit het pastoraal team
Even een praatje, een goed gesprek met aandacht. De afgelopen weken hebben we met het pastoraal team ons bezoekwerk weer verder hervat. We krijgen ook tips: “Ga eens bij die mevrouw op bezoek, zij kan nu niet meer naar de kerk komen.” En: “Heb je gehoord dat die meneer in het ziekenhuis is opgenomen?”. Deze tips zijn voor ons bijzonder waardevol. Als parochiaan kun je op die manier de ogen en oren van het pastoraal team zijn. Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis, horen wij dat namelijk niet automatisch. En alleen samen kunnen we goed omzien naar elkaar. Dus ken je iemand die bezoek op prijs zou stellen? Of heb je zelf behoefte aan een luisterend oor? Geef het aan ons door via het parochiebureau: info@lievevrouweparochie.nl en 0164-233574.

Steun de voedselbank Goed Ontmoet
Diaken Anton Janssen
Sinds het begin van de coronatijd steunen we vanuit de parochie de voedselbank in Bergen op Zoom. Je kunt meedoen door voedsel in te leveren bij de OLV van Lourdeskerk. Deze is van maandag- tot vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur open en in het weekend vlak voor -en na de viering. Achter in de kerk staat een mand voor het eten. Daar kun je het indoen. Eén keer per week breng ik het ingezamelde voedsel naar de voedselbank.
Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedsel. Veelal voedsel dat anders vernietigd zou worden. Met het voedsel dat gedoneerd wordt helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5% van huishoudens die in armoede leven.
Al het voedsel dat de Voedselbank uitdeelt, wordt geschonken. Ook particulieren kunnen (houdbare) levensmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne schenken. Voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is en de THT /TGT datum correct is en de producten 100% kwalitatief goed zijn.