LIEVEVROUWEPAROCHIE WEEK 8 2020

Kerkbalans 2020
Zoals ieder jaar in januari is ook nu weer de landelijke actie Kerkbalans
van start gegaan.

Ook in de Lievevrouweparochie zal de post behorende bij deze actie een dezer dagen worden verspreid.
De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Pastorale beroepskrachten én onze kerkgebouwen verdienen uw financiële steun.
Iets doen voor een ander
Woensdag 11 maart, de derde woensdag in de Veertigdagentijd, willen we in het kader van ‘Iets doen voor een ander’ gaan wandelen met bewoners van Het Nieuwe ABG naar de Sint Catharinakapel. Vrijwel alle bewoners zitten in een rolstoel. Dat betekent dat we vrijwilligers zoeken die willen en kunnen wandelen achter een rolstoel. Vertrek vanuit Het Nieuwe ABG om 13.30 uur en weer terug om 16.00 uur. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer bewoners er mee kunnen. Voor info en aanmelden op werkdagen bellen naar het Parochiecentrum tel 233574. De organisatie is in handen van werkgroep NoordZuid.

Pastoraal Hoekje wk 08 2020

Weekendvieringen wk 08 2020

Prikbord wk 08 2020

Dopen wk 08 2020

Uitvaarten wk 08 2020

11-01-2020 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

11-01-2020 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie
Zaterdag 11 januari jl. was er de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de parochie in Den Enghel.
Pastoor Paul Verbeek opende de middag met een hartelijk welkom aan iedereen en vertelde o.a. dat de jongeren deze keer ‘met permissie’ afwezig waren. Zij hadden namelijk hun Tienerweekend en hij nodigde meteen iedereen uit om op zondag naar de Tiener-mis te komen in de Lourdeskerk, waarbij jongerenkoor Onderweg uit Papendrecht voor de muzikale omlijsting ging zorgen. Daarna kreeg de vice-voorzitter van het parochiebestuur Jan van Wijk, het woord. Hij blikte terug op 2019 en vertelde de ongeveer 170 aanwezigen, naast de zorgen die er financieel ook zijn, wat 2020 voor de Lievevrouweparochie voor moois in petto heeft aan activiteiten en hoogtepunten. Veelbelovend! U hoort er later zeker nog meer van! Vervolgens liet diaken Jan Foesenek middels een presentatie de nieuwe huisstijl van de parochie zien. Posters, folders en flyers worden in een éénzelfde opmaak gemaakt en verspreid zodat éénduidigheid en herkenbaarheid van de Lievevrouweparochie naar buiten toe duidelijker wordt. Aansluitend kwam pastoor Paul met een wel heel speciaal bericht! Er was bijzondere post gekomen vanuit het Vaticaan. Via een woordvoerder bedankt Paus Franciscus ons parochianen hartelijk voor de felicitaties die hij heeft mogen ontvangen bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest. Dat is toch wel héél attent van onze Paus en héél bijzonder! In extra blijde stemming werd daarna een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en genoten we van de versnaperingen die zo goed door de familie Nuijten weer verzorgd werden.
In de foyer konden er weer verschillende artikelen gekocht worden zoals vers gebakken koekjes en koekvormpjes, verjaardagskalenders, kaasplanken, parochiewijn of een Gerarduskalender. Ook kon men geïnformeerd worden over de aanstaande bedevaart naar Lourdes die van 12 t/m 19 september a.s. gaat plaatsvinden vanuit de parochie.
Vele gesprekken kwamen los en zo werd het wederom een zeer geslaagde en gezellige middag.
Dat het een Gezegend jaar mag worden voor iedereen en de parochie in velerlei opzichten!