Interview Paul Verbeek
Afgelopen zondag verscheen bij Omroep Brabant een interview met Pastoor Paul Verbeek . Hij vertelt er over zijn werk als pastor. Hij legt uit hoe het coronavirus geestelijk schade aanricht en hoe hij desondanks parochianen nabij wil zijn. Lees het interview op de website van Omroep Brabant.
(Foto: Erik Peeters)

Veel gestelde vragen over meedoen aan de collecte met Givt
Al een paar weken kun je in onze kerken meedoen aan de collecte met de app Givt. Daar wordt door parochianen ook al veelvuldig gebruik van gemaakt! In dit artikel geven we antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Moet ik iedere keer Givt machtigen om een bedrag af te schrijven van mijn rekening?
Nee, de toestemming tot het incasseren van het bedrag aan de collecte heb je gegeven tijdens de registratie van de Givt app op je telefoon. Deze toestemming geldt voor iedere verdere donatie aan de collectemand.

Hoe kan ik met Givt geven aan meerdere collectes?
Zijn er meerdere collectes in één kerkdienst? Ook dan kun je geven in één vlotte beweging.
Door op de ‘Collecte toevoegen’-knop te drukken, kun je tot drie collectes activeren. Bij iedere collecte kun je een zelfgekozen bedrag invoeren. Klik op de collecte die je wilt aanpassen en vul een bedrag in of maak gebruik van de voorkeursbedragen. Het verwijderen van een collecte doe je door te drukken op het min-teken, rechts van het bedrag.
De verschillende collectedoelen worden onderscheiden door nummer 1, 2 of 3. Jouw kerk weet welk collectenummer overeenkomt met welk collectedoel.
Al bij de eerste collectezak of -mand waar je aan geeft, worden alle giften verstuurd. Dit geldt ook voor het scannen van de QR-code. In het giften-overzicht kun je al je giften terugvinden.
Wil je toch een collecte overslaan? Laat dan die collecte open (€ 0,00) of verwijder deze door te drukken op het min-teken, rechts van het bedrag.

Is mijn telefoon geschikt om met Givt te werken?
De app werkt als je telefoon voldoet aan een van de volgende systeemversies:

– iOS: vanaf versie 9.0
– Android: vanaf versie 5.1

Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je bluetooth ingeschakeld is wanneer je kiest om aan een collectemiddel te geven. Bluetooth vind je onder instellingen op je telefoon. Als je wilt geven in de kerk is het namelijk nodig om je locatievoorziening (iOS) / toegang tot locatie (Android) in te schakelen. Je telefoon pikt het bluetooth signaal op van de zender die in de collecte mand zit. Wanneer je op het moment van geven geen internetverbinding hebt wordt de opdracht op een later moment verstuurd wanneer je weer gebruik maakt van WiFi.. Dus als je thuis komt en daar gebruik maakt van WiFi weer even de app openen.

Ik wil ook meedoen aan de digitale collecte via Givt, maar ik was niet in de kerk. Hoe kan ik meedoen?
Scan de volgende QR code om je bijdrage via Givt over te maken. In je Givt app komt te staan dat je geeft aan de Gertrudiskerk – het geld komt centraal in de Lievevrouweparochie terecht. Bedankt voor je gift!

Andere veel gestelde vragen over de Givt app vind je terug op:
https://www.givtapp.net/faq-geven-met-givt/

De aangescherpte coronamaatregelen om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig.
Aantal kerkgangers terug naar dertig
Met ingang van zaterdag 10 oktober gaat, tot onze spijt, het aantal kerkgangers in al onze vieringen terug naar dertig. Voorlopig blijft deze maatregel van kracht. Hiermee volgen we de oproep van de Nederlandse bisschoppenconferentie na overleg met minister Grapperhaus. Daarnaast wordt aan de gelovigen gevraagd een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
Overgangsweekend 10 en 11 oktober
We beseffen dat de uitkomst van het overleg tussen de bisschoppen en de minister vlak voor het weekend naar buiten komt. Daarom zullen we bij alle vieringen aan de deur uitleggen dat we niet meer dan dertig kerkgangers per viering kunnen toelaten. Kerkgangers die reeds gereserveerd hebben voor de zondagsviering in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur, worden telefonisch op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen.
Aanvullingen op bestaand protocol
Concreet wordt het bestaande protocol voor ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ aangevuld met de volgende maatregelen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers
• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
• Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
• Samenzang is niet toegestaan
De uitwerking van dit protocol voor de Lievevrouweparochie kun je hier nalezen.

Reserveren mogelijk vanaf maandag 12 oktober
Vanaf maandagochtend is het mogelijk om telefonisch te reserveren voor al onze vieringen. U kunt zich op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur telefonisch aanmelden voor een viering in de OLV van Lourdeskerk (0164-234867) of St.-Gertrudiskerk (0164-233574). Zonder reservering heeft u geen toegang!
Vieringen St.-Catharinakapel
Op zondagen is er om 09.30 uur ook een viering in de St.-Catharinakapel, met ruimte voor dertig kerkgangers. U kunt voor deze vieringen telefonisch reserveren op 0164-244983. Zonder reservering heeft u geen toegang.
Voorwaarden voor reservering
Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd. U kunt slechts voor één eerstvolgende viering reserveren. Dat betekent dat u weer kunt bellen om een nieuwe reservering te maken voor een eerstvolgende viering, als de viering waarvoor u hebt gereserveerd, achter de rug is. U kunt alleen maar reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft! Krijg u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u de reservering te annuleren.
Annulering reservering
Mocht u toch niet naar een door u gereserveerde viering kunnen komen (vanwege het tussentijds optreden van corona-gerelateerde klachten of om een andere reden), laat het dan tijdig aan ons weten. Op die manier kunnen wij iemand anders alsnog tot de viering toelaten in uw plaats.
Digitaal reserveren in de toekomst
Wanneer binnenkort de nieuwe website wordt gelanceerd, zal het vanaf dat moment ook mogelijk zijn om digitaal te reserveren voor de vieringen.
Presentatievieringen vormelingen
Op zondag 11 oktober presenteren de vormelingen zich in de zondagsvieringen, zowel in de St.-Gertrudiskerk om 09.30 uur als in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur. De negentien vormelingen nemen in het licht van de nieuwe coronamaatregelen één van hun ouders mee naar de presentatieviering.

Download: Nieuwsbrief R.-K. Lievevrouweparochie Extra ivm 30 kerkgangers

Reactie bisschop Jan Liesen op de aankondiging van 30 kerkgangers
Breda, 9 oktober 2020
Beste vrienden in de Heer,
Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de rk-kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel die vanavond breed gepubliceerd wordt en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.
Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer die ons oproept een extra mijl te gaan als dat gevraagd wordt. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.
met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

Aangescherpte coronamaatregelen voor activiteiten

Parochiële activiteiten
Bij parochiële activiteiten mogen sinds 28 september dertig mensen per ruimte aanwezig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vergaderingen, cursussen of bezinningsdagen.
Contact met pastoraal team
Het pastoraal team houdt contact met de verschillende werkgroepen en denkt mee. Organiseer je in de parochie een activiteit en heb je daar vragen over? Neem dan contact op met het pastoraal team.
We hopen dat we met het naleven van deze nieuwe regels strengere maatregelen in de toekomst kunnen voorkomen.

Reactie vanuit het pastoraal team op aankondiging 30 kerkgangers per viering, d.d. 6-10-2020
De op 5 oktober jl. aangekondigde extra maatregelen heeft het pastoraal team geheel verrast. De mogelijkheden aan de kerken gegeven met ingang van 1 juli jl. betekende voor onze parochie ook al een hele grote beperking, maar gaf ons toch voldoende ruimte om een aantal zaken goed te regelen voor onze parochianen.
Nu verbaast het ons dat we naar aanleiding van één incident elders, landelijk strengere maatregelen geadviseerd krijgen. Vanaf 1 juli jl. is bijgehouden hoeveel besmettingen er zijn voortgekomen uit religieuze bijeenkomsten. Dat blijkt 0,3 % te zijn; een heel klein percentage. We verliezen daarbij niet onze verantwoordelijkheid uit het oog voor onze parochianen. Want de gezondheid is en blijft – ook bij ons – voorop staan bij het coronavirus.
In de afgelopen maanden hebben wij zeer zorgvuldig gezorgd voor de goede omstandigheden bij vieringen en bijeenkomsten. We denken hierbij onder meer aan reserveren vooraf waar nodig; het nauwgezet bijhouden van aanwezigheidslijsten voor een eventueel GGD bron onderzoek; het reinigen van handen; de veilige afstand houden op anderhalve meter; het communie uitreiken vanachter een scherm; geen samenzang in de kerk.
Dat alles gaf ons als parochie de mogelijkheid om voor iedere bezoeker een veilige omgeving te kunnen garanderen. Vol verwachting zien wij uit naar het werk van de R.-K. Kerk en hopen en bidden, dat de “anderhalve meter kerk” weer mogelijk zal zijn. Wordt dat deze week niet de mogelijkheid dan is dat ook voor ons overmacht!

Pastoraal team Lievevrouweparochie

Presentatievieringen vormelingen
Op zondag 11 oktober presenteren de vormelingen zich in de zondagsvieringen, zowel in de St.-Gertrudiskerk om 09.30 uur als in de OLV van Lourdeskerk om 11.00 uur. De negentien vormelingen zijn daarbij over beide kerken verdeeld, zodat vormelingen, familieleden en parochianen de presentatie samen kunnen vieren.
Ken je kracht
Het thema van de presentatievieringen is Ken je kracht. In het evangelie van Joh. 4, 3-15 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij de put. Ze hebben een gesprek over dorst en water. Jezus belooft water wat leven geeft, waar je nooit meer dorst van zult krijgen. Dat water geeft je kracht. Daarom gaat de viering over de vraag: Waar haal jij je kracht vandaan?
Coronamaatregelen
Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief wachten we zoals boven vermeld nog op een reactie van de Nederlandse bisschoppenconferentie over het aantal kerkgangers voor komend weekend. De presentatievieringen zullen in ieder geval doorgaan. Als er dertig kerkgangers per kerk zijn toegestaan, zullen de vormelingen met één van hun ouders komen.

Illustratie: Helen van Vliet uit het project Vormselkracht.

Voorlichtingsavond Eerste Communie 2021
De voorlichtingsavond over de Eerste Communie in 2021 is op maandag 26 oktober in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66. In verband met de aangescherpte corona maatregelen, houden we de voorlichting in twee sessies. Dat komt omdat er maar dertig mensen tegelijk aanwezig komen zijn.
We vragen je om met één ouder per gezin te komen.
De eerste sessie is van 19.00 – 20.00 uur, de tweede van 20.30 – 21.30 uur. Je kunt je voor één van beide sessies opgeven bij het secretariaat, tel. 0164-233574 of via info@lievevrouweparochie.nl.
Ter plekke kun je een inschrijfformulier meenemen, wat je na afloop thuis kunt invullen.
Data voor de Eerste Communie
De data voor de Eerste Communie zijn: zondag 9 mei en zondag 16 mei.
Reservedata zijn zaterdag 8 mei, zaterdag 15 mei en zondag 6 juni. We vullen deze data pas in als de gewone vieringen vol zijn.

Foto: Dick Vermaas

Voorpret: een kijkje in de nieuwe website
We kunnen jullie eindelijk een kijkje geven in de nieuwe website. De website is bijna af. Ontwerper Freek Wallaard zegt erover: “Voorpret! Voor de Lievevrouweparochie mocht ik een nieuwe website ontwerpen en bouwen. De laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar de voorpret is al volop gaande.
Een mooie stap voor een parochie die alles net even anders doet: groeien bijvoorbeeld, in plaats van krimpen. De nieuwe site gaat de parochianen op tal van manieren motiveren om mee te doen. Het bestuur bespaart er een boel tijd mee, terwijl hun werk juist meer gezien wordt.
Het enige jammere aan dit hele verhaal: een feestelijke lancering met een ware volkstoeloop – die zit er niet in. Daarom ben ik aan een serie uitlegfilmpjes begonnen, voor bezoekers en voor redacteurs. In dit eerste filmpje krijg je een rondleiding over de website: kijk op YouTube.

MISSIO Wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vredestichters
Collecte op 17 en 18 oktober

Stemmen van hoop in West-Afrika
Op 18 oktober 2020 is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. De katholieke kerk van West-Afrika speelt hierin een belangrijke rol, want zij is met haar netwerk in bijna ieder dorp aanwezig. De mensen vertrouwen de kerkelijke medewerkers eerder dan hun regering. Zusters, priesters, bisschoppen en leken van de katholieke kerk zetten zich actief in voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Steun Missio!
Deze stemmen van hoop wil Missio in de wereldmissiemaand laten horen. Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Missiezondag (18 oktober) is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de collecte, die bestemd is voor het werk van MISSIO. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies in de derde wereld en de opleiding van priesters, pastorale werkers en catechisten. Geef dus gul aan de collecte of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Voor meer informatie zie: www.missio.nl