AVG

Eigen privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Bergen op Zoom

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochie Bergen op Zoom. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op d.d. 13 augustus 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI.
In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig
omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de
privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De
privacyverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI
wendt. Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan
gevraagd worden via een e-mail of (indien beschikbaar) een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons
bereiken via: caritas@lievevrouweparochie.nl

Lees het privacyreglement Privacyreglement PCI Bergen op Zoom
Lees de privacyverklaring Privacyverklaring PCI Bergen op Zoom