CATECHESE

1. Catechumenen (geloofsleerlingen)
Voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen’ organiseren we bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag. Opgave en info Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

2. Alphacursus
In januari 2020 starten we met een Alphacursus. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer, wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alphacursus.
Voor wie? Alpha is voor iedereen!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom? Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is
helemaal gratis!
Hoe werkt het? Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met pastor Fredi Hagedoorn.
Er zijn tien bijeenkomsten op donderdagavond in het parochiecentrum en een zaterdag. Voor Alpha zoeken we ook vrijwilligers, om te koken en te helpen. Ook daarvoor kun je je aanmelden.

3. Geloofsverdieping
In de volgende reeds langer draaiende groepen vindt geloofsverdieping plaats via verschillende invalshoeken. Aansluiting bij een van deze groepen is mogelijk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het Parochiebureau of met de contactpersoon.

1. Lees en gespreksgroep jong volwassenen
Maximaal 15 deelnemers lezen en bespreken jaarlijks teksten over het katholieke geloof. Komend seizoen, onder voorbehoud: het boek Jezus, gedachten bij het Evangelie. Maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur bij een van de deelnemers thuis. Start in september. Deze groep is voor jongvolwassenen (twintigers, dertigers, veertigers). De avonden worden geleid door Paul Neelissen (theoloog), Telefoon: 06-11925036, Email: p.neelissen@hetnet.nl (aanmelden op dit e-mailadres).

2. De Brongroep
De leden van de Brongroep gaan samen in gesprek over zingevingvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Religie of afkomst is niet relevant. Ook ‘ongelovigen’ mogen zich aansluiten bij de groep.
De Brongroep komt iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar in het Parochiecentrum. Contactpersoon: Marinette Boulanger, Telefoon: 0164-244800, Email: marinetteboulanger@tiscali.nl

3. Bijbels Leerhuis
Maandelijkse bijeenkomst met verdieping in de Bijbel. De avonden vinden plaats op de vierde woensdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur in het Parochiecentrum en worden geleid door emeritus pastoor Rud Smit. Komend werkjaar gaan we verder met de evangelist met de evangelist Lucas (C-jaar).
Contactpersoon: Ad de Waal, Telefoon: 0164-239225, Email: addewaal@kpnmail.nl.

4. Meditatiegroep
Voor iedereen die wil mediteren en/of bidden: iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de stadskerk St.-Gertrudis. Begeleiding: Karin van der Velde, Telefoon: 06-52264002, Email:  karinvandervelde@home.nl

5. Geloof verbeeld
Een groep uit de parochie legt ongeveer een keer in de zes weken op donderdagmiddag bezoeken af aan interessante kerkgebouwen in de buurt, met speciale aandacht voor de iconografie onder leiding van Margit Kaspers en emeritus pastoor Rud Smit. Aanmeldingen bij het Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574 Contactpersoon: Toos de Wit, Telefoon: 0164-240011, Email:  toos.de.wit@hetnet.nl