CATECHESE

1. Catechumenen (geloofsleerlingen)
Voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen‘ organiseren we bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag. Opgeven en info Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

2. Geloofsverdieping
In de volgende reeds langer draaiende groepen vindt geloofsverdieping plaats via verschillende invalshoeken. Aansluiting bij een van deze groepen is mogelijk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het Parochiebureau of met de coördinator.

2.1. Lees en gespreksgroep jong volwassenen
Maximaal 15 deelnemers lezen en bespreken jaarlijks teksten over het katholieke geloof. Komend seizoen: de Encyclieken van paus Franciscus. Maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur bij een van de deelnemers thuis. Start in september. Deze groep is voor jongvolwassenen (twintigers, dertigers, veertigers). De avonden worden geleid door Paul Neelissen (theoloog), Mobiel: 06 11925036, Email: p.neelissen@hetnet.nl (aanmelden op dit e-mailadres).

2.2. De Brongroep
De leden van de Brongroep gaan samen in gesprek over zingevingsvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Religie of afkomst is niet relevant. Ook ‘ongelovigen’ mogen zich aansluiten bij de groep.
De Brongroep komt iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar in het Parochiecentrum. Contactpersoon: Marinette Boulanger, Telefoon: 0164-244800, Email: marinetteboulanger@tiscali.nl

2.3. Bijbels Leerhuis
Maandelijkse bijeenkomst met verdieping in de Bijbel. De avonden vinden plaats op de tweede woensdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur in het Parochiecentrum en worden geleid door em. pastoor Rud Smit. Komend werkjaar gaan we verder met de evangelist Marcus en daarna starten we met de evangelist Lucas (C-jaar).
Contactpersoon: Ad de Waal, Telefoon: 0164-239225, Email: addewaal@ziggo.nl

2.4. Meditatiegroep
Voor iedereen die wil mediteren en/of bidden: iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de stadskerk St.-Gertrudis. Begeleiding:
Karin van der Velde, Mobiel: 06-52264002, Email: karinvandervelde@home.nl

2.5. Geloof verbeeld
Een groep uit de parochie legt eenmaal in de zes weken op donderdagmiddag bezoeken af aan interessante kerkgebouwen in de buurt, met speciale aandacht voor de iconografie onder leiding van Margit Kaspers en emeritus pastoor Rud Smit. Aanmeldingen bij het Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574. Contactpersoon: Toos de Wit, Telefoon: 0164-240011, Email: toos.de.wit@hetnet.nl