Werelddag van de grootouders en ouderen op 23 juli

Werelddag van de grootouders en ouderen op 23 juli

Zondag 23 juli viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de derde keer de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabet.