Aanpassingen in de corona regels voor kerken
De meest belangrijke aanpassing in het kerkelijk protocol voor vieringen in de kerk is dat bij uitvaartdiensten 100 mensen in de kerk mogen zijn exclusief personeel van de parochie. Dit in plaats van oorspronkelijk 30 mensen. We zijn hier als parochiebestuur en pastoraal team heel erg blij mee! Alle overige vieringen zijn met 30 mensen.
Verder hebben de bisschoppen verzocht om in de vieringen een mondkapje te dragen behalve bij het ontvangen van de heilige Communie. De voorgangers komen de kerk binnen en verlaten de kerk met mondkapje. Op het priesterkoor en bij het uitreiken van de heilige Communie (vanachter het scherm) dragen de voorgangers geen mondkapje.
Reserveren voor vieringen
Voor alle vieringen moet gereserveerd worden behalve voor de viering op dinsdagmorgen om 09.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Reserveren voor de Sint-Gertrudiskerk op telefoonnummer 0164 233 574
Op alle werkdagen van 09.00 uur tot 15.30 uur (behalve op vrijdagmiddag)
Reserveren voor de OLV van Lourdeskerk op telefoonnummer 0164 234 837
elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur.
Reserveren voor de Sint-Catharinakapel op telefoonnummer 0164 244 983
Op alle werkdagen.

Vieringen met Allerzielen 2 november 2020
Op maandag 2 november vieren we Allerzielen met vier vieringen. Dit om zoveel mensen als mogelijk is binnen de geldende regelgeving in de gelegenheid te stellen om mee te kunnen vieren. Voor al deze vieringen is reserveren verplicht.
OLV van Lourdeskerk 14.00 uur (Eucharistie) en 19.00 uur (Eucharistie)
Sint-Gertrudiskerk 11.00 uur (Eucharistie) en 19.00 uur (Viering van Woord, Gebed en Communie)

Openstelling Sint-Gertrudiskerk op 1 november 2020
Op zondag 1 november (het Hoogfeest van Allerheiligen) is de Sint-Gertrudiskerk van 13.30 tot 14.30 uur opengesteld voor gebed, meditatie en het aansteken van een kaarsje.

Beluurtje met pastoraal team
Vanaf donderdag 22 oktober is er elke week op donderdag een telefonisch beluurtje met het dienstdoende lid van het pastoraal team. U kunt dan bellen tussen 11.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0164 233 574.

Bemoediging van de Nederlandse bisschoppen
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen in de tweede golf hebben de Nederlandse bisschoppen een bemoedigende boodschap opgenomen. De zeven bisschoppen van de bisdommen en de bisschop van de militairen dragen allemaal een Bijbelvers aan. Vervolgens leggen zij uit hoe die woorden ons kunnen bemoedigen. Kijk op https://youtu.be/TBmFntwbKXo om het filmpje te zien.

Oproepje voor hubkes sponsoren?
Op dinsdag 3 november vieren we het feest van de Heilige Hubertus. We eten dan gezegende hubkes. Vanuit de Lievevrouweparochie willen we hubkes bezorgen bij mensen, die bijzonder getroffen zijn door de maatregelen in verband met corona. Deze keer denken we onder meer aan de ondernemers in de horeca. Als u deze actie wilt ondersteunen kunt u uw gift storten op banknummer NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van Lievevrouweparochie Bergen op Zoom onder vermelding van “hubkes”. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Verslag Eerste Communievieringen 17 oktober
9 kinderen ontvingen hun Eerste Heilige Communie
Afgelopen zaterdag 17 oktober ontvingen 9 kinderen hun Eerste Heilige Communie. De werkgroep had hard heel gewerkt om zowel de OLV van Lourdeskerk als de Sint.-Gertrudiskerk prachtig te versieren.
Door het Samenzangkoor werd de zang verzorgd in beide vieringen. Er zaten trotse ouders en familie in de kerk (en dat allemaal binnen de geldende richtlijnen). Zo werd het toch nog een heel mooie dag! Van harte gefeliciteerd Daniel-Luís, Dex, Filip, Karel, Lieke, Maya, Rich, Riley en Vesper!
In mei van dit jaar werd de Eerste Heilige Communie uitgesteld.
De communicanten van 17 oktober waren de eerste van de groep, volgend jaar volgt de rest.
Diaken Anton Janssen

Zegening beelden kantoorvilla de Pastorie
Dinsdagmorgen 13 oktober hebben pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek het Jozefbeeld en het Mariabeeld van kantoorvilla de Pastorie ingezegend.
De familie Bezemer is eigenaar van de kantoorvilla aan de Pr. Bernhardlaan 64. In de gevel van het pand is al eerder een Jozefbeeld geplaatst, wat de familie in bruikleen heeft gekregen van de parochie. Aan de zijkant van het pand heeft de familie nu ook een Mariabeeld geplaatst.

Communie brengen bij andere parochianen
Het is mogelijk om voor een familielid of een parochiaan die niet naar de kerk kan komen de communie mee naar huis te nemen. Neem dan een pixus mee op het moment dat je zelf de communie ontvangt. Je geeft dan eerst de pixus aan de pastor en ontvangt daarin een hostie. Daarna ga je zelf ter communie.
We vragen je uitdrukkelijk om goed op te letten bij het bezorgen van communie thuis bij andere parochianen. Draag een mondkapje en ontsmet je handen. Reik de communie zo mogelijk uit met een pincet. Of leg de pixus neer, zodat de communicant de hostie zelf uit de pixus kan pakken.
De hostie meenemen voor meerdere mensen
Als je bij meerdere mensen de communie thuis bezorgt, en geen pincet gebruikt, zorg dan dat je één hostie per pixus meeneemt. Zodoende is er het geringste besmettingsgevaar.
Pixus kopen
Je kunt een pixus kopen vanaf € 7,50 per stuk op het parochiecentrum of na afloop van de zondagsviering in de St.-Gertrudiskerk. In de OLV van Lourdeskerk kun je er één kopen tijdens openingsuren en na de zondagsviering.


Samen bidden

Als je de communie thuis brengt, is dat een mooi moment om samen te bidden. Als je niet goed weet welke gebeden je kunt gebruiken of hoe je dan kunt bidden, neem dan contact op met diaken Jan Foesenek: 06-20626356. Je kunt ook contact met hem opnemen of met het parochiecentrum, als je graag wil dat een pastor de communie bij een dierbare thuis komt brengen.

Filmpje nieuwe website
In dit derde filmpje legt ontwerper Freek Wallaard uit, hoe de website werkt voor redacteuren en schrijvers. Leuk om te zien hoe de website voor hen het leven makkelijker gaat maken. Én je ziet nieuwe stukjes van de website, die in de vorige filmpjes nog verborgen bleven. Binnenkort komt de nieuwe website online op www.lievevrouweparochie.nl
Kijk het filmpje door op de afbeelding hieronder te klikken, of via https://youtu.be/7jj6du8aOlM

Filmpje nieuwe website
In dit tweede filmpje legt ontwerper Freek Wallaard uit, hoe je je straks op de nieuwe website kunt aanmelden voor een activiteit. Binnenkort komt de nieuwe website online op www.lievevrouweparochie.nl
Kijk het filmpje via https://youtu.be/q5WGsQsKWJg
Opgeven data
Werkgroepen die dat nog niet gedaan hebben kunnen bij pastor Fredi Hagedoorn de data van hun activiteiten doorgeven, zodat deze worden opgenomen in de agenda.