DOOP

Kinderen
In onze parochie worden kinderen in principe gedoopt in een van onze kerken. Voorafgaande aan de doop is er een gezamenlijke doop-voorbereiding. Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken. Daarnaast brengt de pastor die in de doopviering voorgaat een bezoek aan huis om nader kennis te maken.
Aanmelden:
Parochiebureau Telefoon: 0164-233574, Email: doop@lievevrouweparochie.nl.

Volwassenen
Volwassenen die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd voor een speciaal voorbereidingsprogramma (zie Catechumenen).