EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communievieringen vinden plaats op zondag 19 mei 2019 in de stadskerk St.-Gertrudis en zondag 26 mei in de parochiekerk OLV van Lourdes. Ouders kunnen zelf kiezen in welk van de twee kerken hun kind de Eerste Heilige Communie doet.
De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie is gezamenlijk. Dit jaar gaan we wederom aan de slag met het project ‘Blijf dit doen’.

Aan de viering van de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereidingsperiode vooraf met:
– Ouderavonden waarop ouders praktische informatie krijgen over de hele gang van zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals de geloofsopvoeding en de betekenis van de Eucharistie.
– Een aantal themaochtenden voor de kinderen aan de hand van het project ‘Blijf dit doen’: kinderen werken in groepjes rondom verhalen uit de bijbel. Ze knutselen samen en maken kennis met de kerk als gebouw en de kerk als geloofsgemeenschap.
– Een aantal bijeenkomsten, waaronder de presentatieviering, palmzondag en de Paasactiviteit.

De opgave geschiedt op het Parochiebureau, door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Na inschrijving dient de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€ 120,00) aan de parochie te worden voldaan (minus kerkbijdrage, zie financiële regelingen), alsmede een bijdrage voor het project. Contactpersoon: diaken Anton Janssen

Klik Hier: inschrijfformulier Eerste Heilige Communie 2019

Klik hier: Machtigingsformulier Eerste Heilige Communie 2019