EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communievieringen vinden plaats op zondag 19 mei 2019 in de stadskerk St.-Gertrudis en zondag 26 mei in de parochiekerk OLV van Lourdes. Ouders kunnen zelf kiezen in welk van de twee kerken hun kind de Eerste Heilige Communie doet.
De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie is gezamenlijk. Dit jaar gaan we wederom aan de slag met het project ‘Blijf dit doen’.

Aan de viering van de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereidingsperiode vooraf met:
– Ouderavonden waarop ouders praktische informatie krijgen over de hele gang van zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals de geloofsopvoeding en de betekenis van de Eucharistie.
– Een aantal themaochtenden voor de kinderen aan de hand van het project ‘Blijf dit doen’: kinderen werken in groepjes rondom verhalen uit de bijbel. Ze knutselen samen en maken kennis met de kerk als gebouw en de kerk als geloofsgemeenschap.
– Een aantal bijeenkomsten, waaronder de presentatieviering, palmzondag en de Paasactiviteit.

Aanmelden kan op het Parochiebureau met een ingevuld aanmeldingsformulier. De bijdrage voor de Eerste Communie bedraagt dit jaar € 165,00. Deze bestaat uit de door het bisdom vastgestelde parochiebijdrage (€ 120,00) en de projectkosten (€ 45,00). Eventueel reeds door u betaalde parochiebijdrage kan in mindering worden gebracht, zie hiervoor ‘financiële regelingen’ onder ‘Organistatie’.

Klik Hier: inschrijfformulier Eerste Heilige Communie 2019

Klik hier: Machtigingsformulier Eerste Heilige Communie 2019