FOTO’S

23-02-2020 23ste Oecumenische Vastenavendkerkdienst 2020 – Dweil d’oeuw neus mar achternaar
“Dweil d’oew neus mar achternaar” was ook het thema van de 23e oecumenische viering in het weekend van Vastenavend in de Gertrudiskerk in het Krabbegat.
Voorgangers waren pastor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen.
Muzikaal werden de Krabben bijgestaan door het leutorkest “de Leutige Krabben” die dit jaar hun 66 jarig jubileum vieren. En het grote projectkoor en combo o.l.v. Marielle Tempelaars.
Ook de Peperbus sprak een woordje mee en het carillon, bespeelt door Janno den Engelsman, liet van zich horen.
Solisten zongen de sterren van de hemel met nummers zoals “Oceaan”van Racoon , “Laat het los laat het gaan” en “Brand new day ” en de leutige Krabben” lieten van zich horen tijdens de collecte. Het “Halleluja” van Leonard Cohen werd door de vele aanwezige Krabben mee gezongen.
De Peperbus wilde het schoone lied “Dweilen met de Peperbus” nog eens horen en het carillon speelde diverse vastenavendliedjes.
Traditioneel werd de leutige dienst afgesloten met het Berregse Volkslied “Merck toch hoe sterck” waar voor de 23e keer een couplet aan toegevoegd werd en natuurlijk het liedje van 2020.
De vele vrijwilligers van parochie en protestantse gemeente mogen weer trots zijn op deze goed verlopen viering.
Iedereen weer reuze bedankt !!
Hieronder een fotoimpressie van de vastenavendkerkdienst

11-01-2020 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie
Zaterdag 11 januari jl. was er de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de parochie in Den Enghel.
Pastoor Paul Verbeek opende de middag met een hartelijk welkom aan iedereen en vertelde o.a. dat de jongeren deze keer ‘met permissie’ afwezig waren. Zij hadden namelijk hun Tienerweekend en hij nodigde meteen iedereen uit om op zondag naar de Tiener-mis te komen in de Lourdeskerk, waarbij jongerenkoor Onderweg uit Papendrecht voor de muzikale omlijsting ging zorgen. Daarna kreeg de vice-voorzitter van het parochiebestuur Jan van Wijk, het woord. Hij blikte terug op 2019 en vertelde de ongeveer 170 aanwezigen, naast de zorgen die er financieel ook zijn, wat 2020 voor de Lievevrouweparochie voor moois in petto heeft aan activiteiten en hoogtepunten. Veelbelovend! U hoort er later zeker nog meer van! Vervolgens liet diaken Jan Foesenek middels een presentatie de nieuwe huisstijl van de parochie zien. Posters, folders en flyers worden in een éénzelfde opmaak gemaakt en verspreid zodat éénduidigheid en herkenbaarheid van de Lievevrouweparochie naar buiten toe duidelijker wordt. Aansluitend kwam pastoor Paul met een wel heel speciaal bericht! Er was bijzondere post gekomen vanuit het Vaticaan. Via een woordvoerder bedankt Paus Franciscus ons parochianen hartelijk voor de felicitaties die hij heeft mogen ontvangen bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest. Dat is toch wel héél attent van onze Paus en héél bijzonder! In extra blijde stemming werd daarna een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en genoten we van de versnaperingen die zo goed door de familie Nuijten weer verzorgd werden.
In de foyer konden er weer verschillende artikelen gekocht worden zoals vers gebakken koekjes en koekvormpjes, verjaardagskalenders, kaasplanken, parochiewijn of een Gerarduskalender. Ook kon men geïnformeerd worden over de aanstaande bedevaart naar Lourdes die van 12 t/m 19 september a.s. gaat plaatsvinden vanuit de parochie.
Vele gesprekken kwamen los en zo werd het wederom een zeer geslaagde en gezellige middag.
Dat het een Gezegend jaar mag worden voor iedereen en de parochie in velerlei opzichten!

22-09-2019 Inzegening tableau St.-Gertrudiskerk
Op zondag 22 september is het nieuwe tegeltableau in de gerestaureerde kapel aan de Scheldelaan ingezegend door pastoor Paul Verbeek en pastor Fredi Hagedoorn.
De afgelopen maanden is de St.-Gertrudiskapel aan de Scheldelaan grondig gerestaureerd: houtwerk is hersteld en vervangen, al het lood is vervangen en er is een nieuw tegeltableau met de stadspatrones aangebracht aan de achterzijde van de kapel. Onder het genot van koffie of thee werd het resultaat van de restauratie bekeken door vele aanwezigen.

01-09-2019 Start nieuw werkjaar en LievevrouweFair
Op zondag 1 september jl. werd het nieuwe werkjaar 2019-2020 geopend met een stedelijke eucharistieviering in de parochiekerk van O.L.V. van Lourdes. Bijzonder was dit jaar de zegening na de viering van de Rolls Royce van Pierre en Tineke Dietvorst. Tijdens de LievevrouweFair kon men zich aanmelden om, tegen vergoeding, een ritje te maken in deze nu gewijde en wel zeer luxe auto. De opbrengst schonk Pierre ten goede van de Fair, een heel mooi gebaar! Maar er was meer, veel meer wat de Fair alle belangstellenden weer bood.
Naast de zelfgemaakte taart, soep, crêpes en heerlijke saté om ter plekke te eten, waren er ook weer vers bereide koekjes, potten jam, confiture en chutney te koop.
Via de enthousiaste medewerking van ROC Markiezaatcollege hebben we, alleen tegen de hout-kostprijs, heel fraaie kaas-/ broodplanken kunnen laten maken met de afbeeldingen van de H. Gertrudiskerk en de O.L.V. van Lourdeskerk als ook het parochielogo erop. Een ander nieuw artikel was een verjaardagskalender met daarop maandelijks een mooie afbeelding van een Bergs monument. Leuke nieuwe cadeau-ideeën voor u? Er zijn er nog een aantal te koop op het parochiecentrum en in beide kerken na afloop van de zondagsdiensten. Elk € 10,00 per stuk.
Daarnaast was er ook dit jaar, naast boeken, veel (kerk)curiosa te verkrijgen van hoogstaande kwaliteit.
Voor de kinderen waren er verschillende spelletjes te doen, al deden de volwassenen ook fanatiek mee met het sjoelen  ! En met dansen op de vlotte klanken van The Crabtownthree. Ook zij spelen elk jaar tijdens de Fair belangeloos. Chapeau!
Voor de kinderen en jongeren was er dit jaar een Cup-cake-Cup-wedstrijd uitgeschreven. Een heuse jury onder vakkundige leiding van Lieke Withagen, van Brownies & downieS, beoordeelde de cups op smaak en presentatie. Op het onderdeel smaak was Ben Wetzels de winnaar. Bij het onderdeel presentatie ging de beker naar Isabel Santiago. Van harte gefeliciteerd nogmaals aan beiden! Naast het winnen van een echte Cup kregen de winnaars nog een bakworkshop aangeboden door Lieke Withagen.
En natuurlijk was er weer de inmiddels bekende loterij met als 1e en 2e prijs: een diner en een lunch, elk voor twee personen, bij en verzorgd door pastoor Paul Verbeek.
Genietend van dit alles in een heerlijke zon was de middag weer zo voorbij in de pastorietuin. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde LievevrouweFair, die het mooie eindbedrag heeft opgebracht van € 2032,25. Ook dit jaar zal dat besteed worden aan nieuwe vloerbedekking in de vergader- en koffieruimtes op het parochiecentrum. Nogmaals een hartelijk Dank-u-wel aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben!

09-07-2019 Seniorenbusreis naar Goes

16-06-2019 Jazzdienst

23-04-2019 Zilveren Priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

12-01-2019 Nieuwjaarsontmoeting

15-09-2018 90 jaar Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes

08-07-2018 Zegenen Egidius Icoon

06-07-2018 Busreis senioren naar Oudenbosch

27-05-2018 Jazz Kerkdienst

08-04-2018 100-Jarig Jubileum Kerkkoor OLVr van Lourdes

13-01-2018 Nieuwjaarsontmoeting

07-06-2017 SENIORENREIS NAAR AARDENBURG

05-04-2017 PRIJSUITREIKING FOTOWEDSTRIJD: ONTMOETEN

14-01-2017 PAROCHIEMIDDAG

08-06-2016 Zomertuin

14-06-2016 Busreis Hulst

16-09-2016 LievevrouweFair

16-01-2015 Parochiemiddag

14-09-2015 Startzondag Parochiejaar

14-11-2015 Sinterklaasviering

Busreis Bauraing

Jazzweekend