Overweging Christus Koning: van koningen en herders

door | nov 24, 2020 | Inspiratie | 0 Reacties

Pastor Fredi Hagedoorn preekte afgelopen weekend over Matteüs 25, waar Jezus de werken van barmhartigheid benoemd. In de tekst zitten twee beelden van Jezus. Jezus als koning en Jezus als herder.
Herders

Jezus vraagt van ons ook allemaal om herders te zijn. Fredi onderzoekt hoe we dat kunnen doen. Lees de overweging hier terug: Overweging Christus Koning A jaar.

Lezingen van Christus Koning
  • Ez 34, 11-12.15-17: Ik zal mijn schapen weiden
  • 1 Kor 15, 20-26.28: Hij zal zijn koningschap overdragen
  • Mt 25, 31-46: Zoals een herder schapen en bokken scheidt

Meer interessante berichten:

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

De oecumenische gespreksgroep bestaat veertig jaar. Tien keer per jaar komt de groep onder leiding van emeritus pastor Jo Staps samen. Ze lezen boeken op het snijvlak van kerk en samenleving. “Want een boek in je eentje lezen, of samen met anderen, is een hemelsbreed verschil.”

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans landelijk gehouden. De Lievevrouweparochie bericht u altijd in deze periode. Helaas kan dat dit jaar niet zo zijn.

Week van gebed voor de eenheid

Week van gebed voor de eenheid

Zondag 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’