JONGE GEZINNEN

Jonge gezinnen zijn één van de bijzondere doelgroepen binnen de parochie. Diaken Anton Janssen is samen met verschillende ouders en vrijwilligers verantwoordelijk voor een aanbod van vieringen en activiteiten die passen bij wat er leeft rondom geloofsvragen bij kinderen en ouders.
Na een aantal jaren bijzonder aandacht voor gezinnen met opgroeiende kinderen, is het aanbod wat er vanuit de Lievevrouweparochie staat, gegroeid en steviger geworden. Ook dit jaar zullen er een aantal veranderingen zijn om nog beter in te kunnen springen op de vragen en behoeften die er leven onder ouders en kinderen van gezinnen met opgroeiende kinderen. Dit jaar zijn voor het eerst de communicanten, die het komende jaar hun communie gaan doen, expliciet uitgenodigd om in de maanden september tot en met december al eens aan te schuiven bij de KinderWoordDienst en de Kidskerk, om alvast een beetje te proeven aan de verhalen van Jezus als voorbereiding op de eerste communie waar we vanaf januari mee aan de slag gaan. Net als alle activiteiten voor jonge gezinnen proberen we makkelijk toegankelijk te zijn, je kunt altijd zo binnen lopen om te kijken of het iets voor jou en je kinderen is. Voor het H. Vormsel en de Eerste H. Communie moet je je vooraf aanmelden. Voor vragen of ideeën: diaken Anton Janssen.

1. Peuter- en Kleutervieringen ‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden vieringen georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en zusjes) gericht zijn. Op een speelse manier raken de kinderen gewend aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het jaarthema. Dit jaar is het thema “Heiligen”. We gaan deze belangrijke personen in onze traditie leren kennen. Tijdens de vieringen wordt er gespeeld, gedanst, gezongen, en we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken we samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen. De vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om andere gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en vragen uit te wisselen over het geloof die in vele gezinnen leven. Gedurende het jaar vinden er vieringen plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes steeds van 09.30 – 10.00 uur, behalve met eerste kerstdag is er ’s middags kindje wiegen en op tweede paasdag is er een speciale viering met eieren zoeken in de stadskerk St.-Gertrudis.
Contactpersoon: Annebel Wetzels, Email: annebelwetzels@ziggo.nl

2. KinderWoordDienst
Bijna elke zondag om 11.00 uur is er een KinderWoordDienst tijdens de zondagsviering in het Praathuis van de parochiekerk OLV van Lourdes. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom! De kinderen verzamelen zich vóór aanvang van de kerkdienst achter in de kerk rond een van de leidsters. Ze hoeven zich van te voren niet op te geven. In de jaarkalender kun je zien wanneer het een keertje niet door gaat. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, praten, bidden, knutselen, tekenen, spelen toneel, puzzelen en doen spelletjes. De leidsters zijn: Angèle, Anja, Anky, Anneke, Marion. Contactpersoon: Anneke van der Grinten, Telefoon: 0164-245610, Email: vandergrinten03@planet.nl

3. Gezinsvieringen
Ook dit jaar is er weer maandelijks een gezinsviering gepland. Op zaterdag 6 oktober is er om 17.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes een gezinsviering met het afscheid van pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn. Op zaterdag 3 november is er om 17.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes een ‘Wat gebeurt er in een viering’-viering. In deze viering leggen we uit en laten we zien wat er allemaal in een Eucharistieviering gebeurt en wie er allemaal meedoet en waarom. Op zondag 2 december komt Sinterklaas op bezoek in de gezinsviering om 11.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes. Op zondag 16 december 2018 is er in beide kerken in de viering de zegening van kerstkribjes meegenomen uit de kerststal van thuis. En is er op kerstavond in beide kerken om 19.00 uur een gezinsviering. In het nieuwe jaar zijn er een aantal gezinsvieringen ter voorbereiding op het Vormsel en de Eerste Communie en is er op paaszaterdag voor om 16.00 uur een Paasactiviteit/viering in de stadskerk St.-Gertrudis en natuurlijk nog een slotviering op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag). Voor informatie: diaken Anton Janssen.

4. Kidskerk
Onder de noemer Kidskerk zijn er voor kinderen van de basisschool door het jaar heen vijf woensdagmiddagen (13.30 – 15.30 uur). Programma start om 13.30 uur en vanaf 15.00 uur mogen de ouders inlopen, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze zoal gedaan hebben. De kinderen maken op een speelse manier kennis met de verhalen uit de Bijbel en met een aantal gebruiken en tradities van de katholieke kerk. Dit jaar is het thema: 1000 en 1 kerkdingen. Het programma voor het komende schooljaar 2018 – 2019 ziet er als volgt uit: 19 september: start in de tuin van de pastorie, 7 november: Praathuis (in de parochiekerk OLV van Lourdes), 23 januari Praathuis en bezoek Het Nieuwe ABG, 20 maart: Praathuis en 15 mei laatste bijeenkomst in de tuin van de pastorie. Contactpersoon: Annemarie de Kock, Telefoon: 06-53718567 Email: annemarie.dekock@astellas.com

5. Eerste Heilige Communie
Klik hier: eerste-communie

6. Contacten met de RK Basisscholen
Er wordt veel waarde gehecht aan goede contacten met de RK basisscholen. Een aantal malen per jaar heeft een lid van het pastoraal team, samen met Elma Bastianen-Luijks, contactpersoon vanuit de parochie, overleg met de directies van de basisscholen van de Stichting Lowys Porquin. Daarnaast biedt de parochie het komende jaar aan de basisscholen met enige regelmatig een activiteit aan die past bij het programma Trefwoord waar op de scholen mee wordt gewerkt.