JONGE GEZINNEN

Paasverhaal voor kinderen om voor te lezen of te luisteren
Met Pasen denken we aan de laatste dagen uit het leven van Jezus. Het is nu niet mogelijk om in de kerken bij elkaar te komen en naar Pasen toe te leven. Ook niet om Pasen te vieren.
De verhalen die wij voorbereidden voor de viering met de kinderen hebben we daarom opgeschreven. Er is een verhaal voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het verhaal van Pasen om te lezen op Paaszaterdag of met Pasen. Het thema is ‘Denk aan mij’. Elk verhaal heeft een hoofdpersoon en die vertelt wat hij of zij hebben meegemaakt met Pasen. Jullie kunnen de verhalen zelf aan je kind voorlezen. Of jullie kunnen samen naar de verhalen luisteren die door de acteurs zijn ingesproken.
Bij elk verhaal zit ook een leuke opdracht. Zo spreekt alles nog meer tot de verbeelding. Al met al lijkt het ons een mooi geheel om samen met de kinderen de Goede Week en het Paasfeest te beleven.
We hopen van harte dat jullie dat ook zo zullen ervaren. We wensen jullie veel bezinning in de Goede Week en een mooi Paasfeest.

Download hier:Paasverhaal om voor te lezen

Deze PDF bevat zowel het hele paasverhaal, als de knutselopdrachten.

Het Paasverhaal is ook te beluisteren.

Luister hier naar het verhaal van Jezus, waarin hij over Witte Donderdag vertelt.

Luister hier naar het verhaal Cornelius, waarin hij over Goede Vrijdag vertelt.

Luister hier naar het verhaal van Maria, waarin zij over Pasen vertelt.

Luister hier naar pastoor Paul Verbeek, die het slotgebed uitspreekt.

Kijk hoe je het vriendschapsarmbandje kunt maken:

Paasvertelling voor peuters en kleuters
We kunnen nu helaas niet naar de kerk.
Maar het verhaal van Jezus is wel mooi.
En het is goed om dat verhaal te horen.
Papa en mama kunnen dit verhaal voorlezen.
Dan kunnen jullie naar de plaatjes kijken.
Zalig Pasen allemaal!
Download hier de Paasvertelling voor peuters en kleuters

Jonge gezinnen zijn één van de bijzondere doelgroepen binnen de parochie.
Diaken Anton Janssen is samen met verschillende ouders en vrijwilligers verantwoordelijk voor een aanbod van vieringen en activiteiten. Deze passen bij wat er leeft rondom geloofsvragen bij kinderen en ouders. Ook dit jaar spelen we in op de vragen en behoeften die er leven onder ouders en kinderen van gezinnen met opgroeiende kinderen. Er is een gevarieerd aanbod, dat te vinden is in de speciale uitgave: “Kom en zie!”. Deze uitgave is te vinden in beide kerken, op het parochiecentrum en op de website.
We nodigen de communicanten van komend jaar uit om in de maanden september tot december mee te doen met bijvoorbeeld de KinderWoordDienst en de Kidskerk. Zo kunnen ze alvast een beetje proeven aan de verhalen van Jezus. Dit is een goede voorbereiding op de Eerste Heilige Communie waar we vanaf januari mee aan de slag gaan. Net als alle activiteiten voor jonge gezinnen proberen we makkelijk toegankelijk te zijn. Je kunt altijd zo binnen lopen om te kijken of het iets voor jou en je kinderen is. Voor het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie moet je je vooraf aanmelden. Voor vragen of ideeën: diaken Anton Janssen.

1. Peuter- en Kleutervieringen ‘Geef mij je hand’
Voor de allerkleinste parochianen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar worden vieringen georganiseerd die speciaal op hen (en hun broertjes en zusjes) gericht zijn. Op een speelse manier raken de kinderen gewend aan het kerkgebouw en aan rituelen en waarden rondom het jaarthema. Dit jaar volgen we zo veel mogelijk de seizoenen van het jaar.
Het programma is als volgt:
6 oktober: De Schepping / Sint Franciscus;
10 november: Herfst;
15 december: Advent / kerstkribjes zegenen;
26 januari: Winter;
8 maart: Vastenactie (kinderen krijgen een vastendoosje mee dat met Pasen ingeleverd kan worden);
13 april: Tweede Paasdag / Lente (in de St.-Gertrudiskerk):
31 mei: Zomer / Pinksteren.

Tijdens de vieringen wordt er gespeeld, gedanst, gezongen, en we luisteren naar verhalen. Na afloop van de vieringen drinken we samen wat en kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen. De vieringen van “Geef mij je hand” zijn een goede plek om andere gezinnen te ontmoeten, samen te vieren en gedachten en vragen uit te wisselen over het geloof die in vele gezinnen leven. Gedurende het jaar vinden de vieringen plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes steeds van 09.30 – 10.00 uur, behalve met Eerste Kerstdag is er ‘s middags kindje wiegen en op Tweede Paasdag is er een speciale viering met paaseieren zoeken in de stadskerk St.-Gertrudis.
Contactpersoon: Jose Brock-Verbraeken, Telefoon: 0164-253346, Email: josebv@ziggo.nl

2. KinderWoordDienst
Bijna elke zondag om 11.00 uur is er een KinderWoordDienst tijdens de zondagsviering in het Praathuis van de parochiekerk OLV van Lourdes. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom! De kinderen verzamelen zich vóór aanvang van de kerkdienst achter in de kerk rond een van de leidsters. Ze hoeven zich van te voren niet op te geven. In de jaarkalender kun je zien wanneer het een keertje niet door gaat. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, praten, bidden, knutselen, tekenen, spelen toneel, puzzelen en doen spelletjes. De leidsters zijn: Angèle, Anja, Annabel, Anneke, Marion. Contactpersoon:
Anneke van der Grinten, Telefoon: 0164-245610, Email: vandergrinten03@planet.nl

3. Gezinsvieringen
We vinden het belangrijk dat gezinnen met jonge kinderen zich thuis kunnen voelen in de kerk. Daarom zijn er ook dit jaar weer een aantal gezinsviering gepland. Zo komt Sinterklaas op bezoek tijdens de Sinterklaasviering op 1 december. Op Kerstavond is er in onze beide kerken een gezinsviering. En op Paaszaterdag is er de Paasactiviteit. Hierin leggen we speciaal voor kinderen uit wat we met Pasen vieren. Daarnaast kunnen gezinnen natuurlijk aansluiten bij de (voor-bereidings)vieringen van de communicanten en vormelingen.
Contactpersoon: diaken Anton Janssen.

4. Kidskerk
Onder de noemer Kidskerk zijn er voor kinderen van de basisschool door het jaar heen vijf woensdagmiddagen (13.30 – 15.30 uur). Programma start om 13.30 uur en vanaf 15.00 uur mogen de ouders inlopen, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze zoal gedaan hebben. De kinderen maken op een speelse manier kennis met de verhalen uit de Bijbel en met een aantal gebruiken en tradities van de katholieke kerk. Dit jaar is het thema: In vuur en vlam.
Het programma voor het komende schooljaar 2019 – 2020 ziet er als volgt uit:
18 september: start in de tuin van de pastorie,
6 november: Praathuis (in de parochiekerk OLV van Lourdes),
29 januari Praathuis,
1 april: Praathuis en
27 mei laatste bijeenkomst in de tuin van de pastorie.
Contactpersoon: Annemarie Sitsen,
Telefoon: 06-53718567, Email: annemarie.sitsen@astellas.com

5. Eerste Heilige Communie
Klik hier: eerste-communie

6. Contacten met de RK Basisscholen
We hechten veel waarde aan goede contacten met de r.-k. basisscholen. Enkele malen per jaar is er overleg tussen de parochie en de directies van de basisscholen van de Stichting Lowys Porquin. In dit overleg zijn Elma Bastianen-Luijks, als contactpersoon, en diaken Anton Janssen aanwezig. Daarnaast biedt de parochie het komende jaar aan de basisscholen met enige regelmatig een activiteit aan. Deze activiteiten passen bij het programma Trefwoord waar de scholen mee werken. Voor informatie: diaken Anton Janssen of Elma Bastianen-Luijks, Telefoon: 0164-250420, Email: bastianenluijks@outlook.com
Jonge gezinnen zijn één van de bijzondere doelgroepen binnen de parochie. Diaken Anton Janssen is samen met verschillende ouders en vrijwilligers verantwoordelijk voor een aanbod van vieringen en activiteiten die passen bij wat er leeft rondom geloofsvragen bij kinderen en ouders.
Na een aantal jaren bijzonder aandacht voor gezinnen met opgroeiende kinderen, is het aanbod wat er vanuit de Lievevrouweparochie staat, gegroeid en steviger geworden. Ook dit jaar zullen er een aantal veranderingen zijn om nog beter in te kunnen springen op de vragen en behoeften die er leven onder ouders en kinderen van gezinnen met opgroeiende kinderen. Dit jaar zijn voor het eerst de communicanten, die het komende jaar hun communie gaan doen, expliciet uitgenodigd om in de maanden september tot en met december al eens aan te schuiven bij de KinderWoordDienst en de Kidskerk, om alvast een beetje te proeven aan de verhalen van Jezus als voorbereiding op de eerste communie waar we vanaf januari mee aan de slag gaan. Net als alle activiteiten voor jonge gezinnen proberen we makkelijk toegankelijk te zijn, je kunt altijd zo binnen lopen om te kijken of het iets voor jou en je kinderen is. Voor het H. Vormsel en de Eerste H. Communie moet je je vooraf aanmelden. Voor vragen of ideeën: diaken Anton Janssen.